STS-116
Uppdrag: ISS 12A.1
Uppskjutning:
02:47.34 den 10 dec 2006.
Dockar med ISS: 23:11 den 11 dec.
Utdockar med ISS: kl. 23:09 den 19 dec.
Landning: 23:32 den 22 dec.
Rymdpromenader: 4 st.
Inclination: 51,6 grader.

Färja:
Discovery (OV-103).
Uppdrag nr: 117.
Pad: 39B.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter
Besättningen
Multimedia
Christer Fuglesang
Uppdragsinformation
Rymdpromenaderna
- Länkar - -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
 
| STS startsida
Discovery STS-116 | ISS 12A.1
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2006-12-19

Under det 12 dagar långa uppdraget utförde besättningen totalt fyra rymdpromenader. De två första samt den fjärde utfördes av Christer Fuglesang och Robert Curbeam medan den tredje och sista utföras av Curbeam och Sunita Williams. Huvudmålen med promenaderna var att koppla om elsystemet på utsidan av ISS från det tillfälliga man använder idag till det permanenta som man kommer använda i framtiden.

Omläggningen av kraftkablarna kommer att innebära att man ta de solpaneler som installerades under STS-115s besök vid stationen i september 2006 i drift. När man tar dessa nya solpaneler i drift kommer man i stort sätt att fördubbla strömförsörjningen ombord.

Solpanelerna används till att strömförsörja allting ombord och varje solpanel kan ge 11 kilowatt (kW). När alla solpaneler är installerade kommer den totala effekten vara ungefär 81 kW.

När det gäller den amerikanska utrustningen ombord använder dessa 125 volt likström meddan den ryska delen och rymdfärjan använder 28 volt likström. Anledningen till att amerikanarna använder en högre spänning är för att man får betydligt mindre förluster och kan använda klenare ledningar. Ombord finns det dock konvertrar som att man kan ta del av varandras solpaneler och strömförsörjning.

Rymdpromenad 1 (12 december 21:31 - 04:07)

Fuglesang skruvar för fullt (lägg märke till flaggan som speglas).
Fuglesang skruvar för fullt (lägg märke till flaggan som speglas).
Foto: NASA TV.

Den första av tre rymdpromenader genomfördes utan några större problem. Den första och viktigaste uppgiften under promenaden var monteringen och installationen av fackelverket P5. Innan man började arbetet med att montera P5 förflyttades hela fackelverket med hjälp av stationens robotarm, Candaarm2. Under denna manöver hade man bara en marginal på några centimeter mellan stationen och P5. Detta gjorde att Fuglesang och Curbeam fick guida Sunni Williams medan hon styrde Candarm2. Innan man dockade P5 med solpanelsfackverket P4 lossade man de bultar som hållit P5 under uppskjutningen och resan till ISS. Under arbetet med detta höll Fuglesang på att skruva bort fel bult, dock kom han på sig själv samtidigt som Curbeam uppmärksammade Fuglesang på det hela. Efter detta skruvade man bort de andra bultarna utan problem.

Nästa moment var att docka P5 med P4 och detta skedde med hjälp av Candarm2. Det första försöket lyckades inte riktigt, men på det andra fick man en smidig sammankoppling av de två elementen. Sammankoppling skedde klockan 23:20, svensk tid. Ungefär 25 minuter senare hade Curbeam och Fuglesang skruvat in de fyra bultar som kommer håla P5 på plats. Efter detta väntade lite finjustering av avslutning innan man lämnade P5 och fortsatte vidare till nästa moment.

Efter monteringen av P5 installerade byte man ut en trasig kamera på utsidan av ISS och då man låg före i tidsplaneringen passade man även på att utföra en del extrauppgifter. Bland dessa fanns bland annat att montera lås på utsidan av ISS och handtag. Under detta moment råkade Fuglesang tappa en förlängande till den skruvdragare han använde. Denna förlängande försvann bort i rymden och anses inte utgöra något hot för rymdstationen eller Discovery.

Fuglesang passade även på att prata lite svenska under rymdpromenaden då han sa "nio tolv" när han skulle beskriva ett läge. Efter viss tvekan förstod markkontrollen vad han sa. Mot slutet av rymdpromenaden yttrade han lite mer valda ord på svenska där han tackade för det stöd han fått av svensk folket och hoppades att flera svenskar ska följa i han spår och bland annat hjälpa till och bygga den månbas som NASA planerar. Han beskriv även rymdpromenaden som bland det bästa han upplevt.

Rymdpromenaden började klockan 21:31 och avslutades dryga sex timmar senare klockan 04:07.

Bilder från rymdpromenad 1 >>>
Höjdpunker från flygdag 4 (video).

Rymdpromenad 2 (14 december 20:41 - 01:41)

Fuglesang och Soyuzkapselen.
Fuglesang och Soyuzkapselen.
Foto: NASA TV.

Den andra av tre planerade rymdpromenader började tidigare än beräknat klockan 20:41, svensk tid, på torsdagskvällen. Under dagens rymdpromenad påbörjade Christer Fuglesang och Robert Curbeam arbetet med att koppla om rymdstationens elsystem. För att göra detta på ett säkert sätt stängde man av halva elsystemet (kanal 2 och 3) ombord på ISS. Andra halvan av elsystemet kommer att kopplas om på lördag under den tredje rymdpromenaden.

Rymdpromenaden genomfördes utan några större problem, bortsett från några kontakter som tog lite längre tid att koppla om. Efter tre och en halv timme hade man utfört huvuduppgiften, att koppla om elsystemet, och kunde gå vidare med de andra uppgifterna. Denna uppgift ansågs innan vara en av de mest komplexa under hela uppdraget.

Efter omkopplingen förberedde man inför STS-117s besök nästa år genom att flytta två vagnar från styrbordssidan av robotarmens bas till babordssidan. Vagnarna används bland annat under rymdpromenader för att flytta runt material och verktyg i. Dock kommer dessa vagnar vara ivägen under den sista rymdpromenaden. Flyttningen gick till så att man tog tag i vagnarna och sedan flyttade man de med hjälp av robotarmen. Till sist monterade man även värmeisolerade isolering på ändarna på stationens robotarm så elektroniken bättre tål de kraftiga temperaturskillnaderna mellan skugga - och solsidan.

Några minuter innan mednatt, svensk tid, passerade ISS och Discovery över Sverige, mitt under pågående rymdpromenad. Samtidigt såg astronauter norrsken.

Då Fuglesang och Curbeam under rymdpromenaden arbetade nära rymdstationens KU-bandantenn, vilket är den antenn man skickar direktvideo genom, var denna avstängd under stora delar av rymdpromenaden. Detta för att undvika att astronauterna utsätts för onödig
strålning. Det var först under den sista timmen sin man hade direktvideo från rymdstationen.

När det gäller pumpen för kylningen till elsystemets huvudbus, som stod still under omkopplingen, startades denna upp som planerat. Även de andra system som man hittills startat upp fungerar som de ska och det ser ut som uppstarten av alal system kommer gå som planerat.

Efter tre och en halv timme var man klar med alla uppgifter och började att pack ihop. Astronauterna var åter inne igen klockan 01:41, svensk tid. Fuglesang var inne i luftslussen klockan 01:29, svensk tid. Total rymdpromenadtid för Fuglesang är 11 timmar och 37 minuter.

Fuglesang
Curbeam Williams
Fuglesang.
Foto: NASA.
Curbeam.
Foto: NASA.
Williams.
Foto: NASA.

All ström som man får ut från solpanelerna går via en huvudbus som behöver kylning. Kylningen sker med hjälp av ammoniak som cirkulerar i de kylelement som finns på utsidan av ISS. Då kylningen behöver ström för att fungera kommer man under ett kort tag vara tvungen att köra huvudbusen utan tillrälig kyla. Efter noggranna tester och uträkningar har man kommit fram till att det går att köra utan kylning i ungefär fem till sex timmar innan man måste stänga av och låta komponenterna kylas av. För att få ett sådant kort avbrott som möjligt kommer man att fylla alla rör med ammoniak. Dock måste detta pumpas runt för att kylningen skall fungera efter fem - sex timmar. Om pumpen inte startar står man inför att byta ut den under ett senare uppdrag. Detta är också en av orsakerna till att man inte stänger ner allt på en gång. För även om man inte skulle kunna köra en del av solpanelerna har man tillräckligt med solpaneler för att strömförsörja stationen.

Bilder från rymdpromenad 2 >>>

Rymdpromenad 3 (16 december 20:25 - 03:56)

Sunita Williams kamera flyger iväg.
Sunita Williams kamera flyger iväg.
Foto: NASA TV.

Dn tredje rymdpromenaden påbörjades innan utsatt tid klockan 20:21, svensk tid, på lördagskvällen. Denna gång var det Robert Curbeam och Sunita Williams tur att tillbringa nästan sju timmar utanför rymdstationen. Huvuduppgiften under rymdpromenaden var, precis som under tisdagens, att koppla om elsystemet på utsidan av ISS. Denna gång var det kanal 1 och 4 som stängdes av och kopplades om.

Även denna gång fortskred arbetet bättre än planerat och omkopplingen genomfördes utan problem. Med andra ord kan man ta emot Japans och Europas forskningsmoduler. Dock lyckades Williams med att tappa sin digitalkamera när denna lossnade från sitt fäste.

Efter att man kopplat om elsystemet installerade man panelskydd mot rymdskrot och dylikt. Den slutgiltiga installationen kommer att ske senare. Detta skydd kallas även "julgran" då panelerna är olika stora och sätet man placerade det är satta som en julgran. Man kopplade även om delar av det ryska elsystemet samt installerade handtag på utsidan av ISS.

Då man efter detta låg långt före tidsplanen fortsatte man upp till solpanel P6 del 4B för att försöka fixa problemet med att panelfacken fastnar i varandra när man viker ihop panelen. Planen var att med handkraft skaka solpanelen för att se om det hjälpte.

Under de dryga två timmar som astronauterna arbetare vid solpanelen utförde man omkring femton handskakningar för att få fackpanelerna att falla på rätt plats. Detta visade sig vara effektivt och man försökte även vika in solpanelen. Dock fastade fackpanelerna igen. Trots upprepade skakningar och hopvikningar fortsatte problemen. Dock verkar det som man fått ordning på den ena panelen (den undre på bilden) medan den andra fått större problem. Totalt genomförde man åtta hopvikningar och utfällanden av solpanelen.

Strax efter 03:30, svensk tid, var man tvungen att återvända in utan att ha löst det hela. Rymdpromenaden avslutades officiellt klockan 03:51 och höll på sju timmar och 31 minuter.

Bilder från rymdpromenad 3 >>>

Rymdpromenad 4 (18 december 20:00 - 02:38)

Solpanel P6 del 4B hopfälld.
Solpanel P6 del 4B hopfälld.
Foto: NASA TV.

De sista sex fackelementen krävde både "swedisch shake" och handkraft av både Curbeam och Fuglesang innan alla föll på plats. Hopfällningen av det sista fackelementet drog ut lite på tiden då NASA var tvungen att vänta på livebilder. Från början såg den sista hopfällningen bra ut, men tack vara Curbeams placering kunde han se att en liten bit av en lina, som hjälper till att styra in panelerna, som stack ut från den helt hoppfällda solpanelen på minst tre ställen.

Nästa uppgift för Curbeam blev alltså att försöka lösa det hela. Efter en del pilande och trixande beslutade man att försöka dra i linan. Till slut gav knutarna med sig och vid klockan 01:20, svensk tid, hade Curbeam trixat in linan. Ett annat orosmoln har dock dykt upp och det gäller små hål i kanterna på solpanelen, som troligen är orsakad av mikrometeoriter. En annan fråga är vad som händer när man ska veckla ut solpanelen igen när man flyttad den till sitt permanenta ställe bredvid P5. Detta kommer ske under STS-120s uppdrag nästa år.

Kommandot för att fälla ihop panelen det sista fackelementet skickades klockan 00:55, svensk tid, och några tiotals sekunder senare var den 90 meter långa solpanelen hopfälld. Innan uppskjutningen hade man avsatt 40 minuter för hopfällandet. I efterhand kan man påstå att det var en lätt underskattning av tidsåtgången. Rymdpromenaden slutade klockan 02:38, svensk tid.

Bilder från rymdpromenad 4 >>>

S  
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.