www.astrowebb.com
Dawn
- Uppdragsdata -

Uppdrag: Dawn.
Uppskjutning: Klockan 13:34 27 september 2007.
Uppskjutningsfönster: 13:20 - 13:49.
Framkomst Vesta: Juli 2011.
Avfärd Vesta: juli 2012.
Framkomst Ceres: Februari  2015.
Avfärd Ceres: 2016.
Raket: Delta II H.
Pad: 17B, Cape Canaveral, Florida.
Uppdragslängd: 8 år.

- Mer läsning -
Senaste nytt om Dawn.
Info. om uppdraget.
Info. om rymdsonden och instrumenten.

Amerikanska rymdsonder.
 
USA| Dawn
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2011-12-13

På måndagen, den 12 december, inledde Dawn en ny fas i sitt vetenskapliga uppdrag då rymdsonden började utforska Vesta från en höjd av 210 kilometer. Bansänkningen har gjorts i flera steg som vart och ett beskrivs som komplicerade. Anledningen till den på förhand planerade bansänkningen är att visa instrument som Dawn har ombord är mer känsliga på lägre höjd än högre dito. Givetvis kommer rymdsondens alla instrument att användas på den nya höjden men det är instrumentet gamma ray and neutron detector (GRaND) som kommer ha mest nytta av den nya låga höjden. Anledningen är att reflexerna från den komiska strålningen är starkare på lägre höjd vilket gör instrumentet mer känsligt. Även Vestas gravitation kommer att kartläggas och jämföras med tidigare mätningar.

Denna fas av uppdraget är planerad att pågå i tio veckor innan rymdsonden återigen kommer spinna upp till högre höjd. Denna nya högre höjd kommer vara 680 kilometer och då solen ligger högre då än när Dawn befann sig på hög höjd innan kommer asteroidens norra delar vara bättre belysta.

Uppdraget vid Vesta beräknas hålla på tills juli nästa år då Dawn far vidare till dvärgplaneten Ceres. Framkomsten till Ceres är planerad till februari 2015.

2011-10-12

Vesta fotograferad i slutet av september. Upplösningen är 65 meter per pixel. Norr är upp.
Vesta fotograferad i slutet av september. Upplösningen är 65 meter per pixel. Norr är upp.
Foto
: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA.
Dawn har legat i omloppsbana runt Vesta sedan juli i år och har sedan dess gjort flera intressanta upptäcker. En del av dessa upptäckter presenterades under en presskonferens på onsdagskvällen, svensk tid. Redan på tisdagen släpptes dock nyheten om att Dawn upptäckt ett berg som reser sig 22 kilometer högre än omgivningen, vilket är tre gånger högre än Mt. Everest. Berget ligger vid asteroidens södra regioner och som synes är det en imponerande syn. Höjden kan jämföras med Olympus Mons på Mars som är 27 kilometer högt och är Solsystemets högsta kända berg.

Under denna första del av uppdraget, som avslutades i slutet av september, har Vesta kartlagts på nära håll och förutom fantastiska fotografier har forskarna även fått massvis med rådata. Än så länge har forskare runt om i världen bara skrapat på ytan men ändock har Vesta gett ifrån sig en hel del kunskap. Bland annat syns det tydligt på fotografier att den norra delen av asteroiden uppvisar ett äldre ytlandskap än den södra delen. Detta syns bland annat på formen på nedslagskratrar och på färgen som ytan har.

Något som är både intressant är att Vesta har bevarat ett äldre ytlandskap vilket gör asteroiden extra intressant för astronomer. Samtidigt finns det i sammanhanget nya nedslagskratrar som gör det möjligt att studera nya material. Det som gör det hela extra intressant är att den blandning mellan olika ytlandskap och geografiska skillnader inte brukar ses på små asteroider utan mer på planeter eller andra större objekt.

Sedan den 29 september ligger Dawns omloppsbana på 680 kilometers höjd i en bana som kallas high altitude mapping orbit (HAMO). Tanken är att Dawn ska kartlägga Vesta från denna höjd under en period av 30 dagar. Under dessa 30 dagar kommer Dawn att genomföra totalt 60 varav. Informationen som kommer samlas in kommer bland annat användas till att göra topografiska kartor av asteroiden.

e
En grafisk framtagen bild av det 22 kilometer höga berget. I omgivningarna syns även flera andra intresanta formationer.
Bild: JPL/Nasa.

Äldre nyheter >>>

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.