Dawn
- Uppdragsdata -

Uppdrag: Dawn.
Uppskjutning: Klockan 13:34 27 september 2007.
Uppskjutningsfönster: 13:20 - 13:49.
Framkomst Vesta: Juli 2011.
Framkomst Ceres: Februari  2015.
Raket: Delta II H.
Pad: 17B, Cape Canaveral, Florida.
Uppdragslängd: 8 år.

- Mer läsning -
Senaste nytt om Dawn.
Info. om uppdraget.
Info. om rymdsonden och instrumenten.

Amerikanska rymdsonder.
www.astrowebb.com
 
USA| Dawn
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2007-07-05

Dawn är cylinderformad med en längd på 2,36 meter. inne cylinder finns bränsletanken som innehåller 425 kilo xenonbränsle. Då Dawn bara använder 3,25 milligram bränsle per sekund räcker xenonet gott och väl till det åtta år långa uppdraget.

Kommunikationen med jorden kommer huvudsakligen att ske genom en antenn på 1,52 meter. Utöver detta har Dawn tre mindre antenner som kommer användas när huvudantennen inte är riktad mot jorden. Vid ett och samma tillfälle kommer Dawn bara att kunna använda en av de fyra antennerna.

Fästa på varsin sida av den cylinderformade kroppen finns två solpaneler på vardera 8,3 gånger 2,3 meter. Dessa två solpaneler kan vid jorden producera 10 000 watt. Men då Ceres ligger tre gånger längre bort från Solen än jorden är solljuset nio gånger svagare. Omvandlingseffektiviteten ligger på 28 procent.

Alla system ombord, inkl. de vetenskapliga instrumenten, har ett reservsystem som automatiskt sätts in om det första slutar fungera.

Efter uppskjutningen kommer teknikerna i markkontrollen använda minst 60 dagar för att kontrollera alla system ombord.

Deltaraketen
För att få upp Dawn från jorden kommer NASA att använda sig av Boeings trestegsraket Delta 2925H. H står för "Heavy" och betyder att raketen är extra stark för att klara tunga laster. Det första steget av raketen består av en huvudmotor och sex sidoraketer, som är fästa på utsidan av bränsletanken. den andra och tredje raketsteget består av varsin raketmotor. Alla tre steg använder sig av flytande bränsle.

Det första steget använder upp sitt bränsle under de första 4 minuterna och 23 sekunderna av uppskjutningen. Åtta sekunder senare separerar det första raketsteget och gör det möjligt för det andra raketsteget att tända sin motor fem sekunder senare.

Åtta minuter och 28 sekunder efter starten stänger den andra raketsteget av sin motor för första gången. När denna sedan återstartar dryga 10 minuter senare befinner sig Dawn och Deltaraketen 190 kilometer ovanför markytan. Denna gånger brinner motorn i nästan 2 minuter innan det är dags för det tredje raketsteget att ta vid.

Det tredje raketsteget tänder 22 minuter och 14 sekunder efter starten och brinner i 86 sekunder. När detta är gjort kommer markkontrollen gradvis minska rymdsondens rotation innan det tredje raketsteget separerar. Efter detta väntar utfällandet av solpanelerna och etablerandet av kommunikationen med jorden.

Framdrivningen
Framdrivningen.
Framdrivningen.
Foto: JPL/NASA.

Det som skiljer Dawn från de flesta andra rymdsonder är att sonden kommer använda samma typ av elektrisk jonframdrivning som den svenskbyggda rymdsonden Smart-1 använde under sitt månuppdrag. I korthet går tekniken ut på att  Xenon används som bränsle och en elektrisk ström som reagerar med Xenonbränslet. Totalt kommer Dawn ha med sig 425 kilo bränsle. Förbränningen av bränslet kommer ge en dragkraft på 19 to 91 milinewtons. Detta kan jämföras med att en person håller ett A4-papper i sin uppvända handflata. Trycket som pappret har på handen motsvarar jonmotorns dragkraft.

Strömmen för att driva det hela kommer från rymdsondens solpaneler.

Genom att tända motorerna under längre och kortare perioder knuffas rymdsonden som hela tiden får en ökad hastighet. Den främsta fördelen gentemot vanligt raketbränsle är att Dawn behöver en betydligt mindre mängd bränsle för att färdas lika lång sträcka.

Totalt finns det tre motorer ombord som var och en är ungefär 30 centimeter långa och väger drygt 8 kilo var. Dock kommer Dawn aldrig att använda mer än en motor åt gången och totalt räknar NASA med att ha motorerna igång 2 100 dagar. Detta betyder att motorerna kommer vara avstängda under visa perioder, bland annat kommer markkontrollen att stänga av motorerna några timmar varje vecka för att ge möjlighet åt huvudantennen att rikta in sig mot jorden och skicka och ta emot data.

Instrument
Ombord på Dawn finns tre huvudsakliga vetenskapsinstrument och en bonus.

- Fotokamera
Kameran ombord har en fokallängd på 150 millimeter och ett f-tal på 7,9. totalt har kameran sju olika filter som kommer användas för att kartlägga vilka olika mineraler och andra naturtillgångar som finns på de två himlakropparna. Bland annat kommer kameran att kunna se vilken sammansättning Vesta har samt om vattenteorin om Ceres stämmer. varje kamera, Dawn har två likadana, har ett minne på åtta gigabits.

- Visuell och infraröd spektrometer
En trebandsspektrometer som kommer användas för att kartlägga Ceres och Vesta. Instrumentet arbetar inom 0.35 till 0.9 micron, 0.8 till 2.5 micron och 2.4 till 5.0 micron.

- Neutron- och gammastrålningsspektrometer
Med hjälp av denna spektrometer kommer Dawn att ta fram en kartbild över respektive himlakropp för att få fram de exakta formerna och storleken på sten- och bergsformationer. Spektrumeterna kommer även att mäta asteroidernas radioaktivitet. Totalt består instrumentet av 21 sensorer som kommer att kunna se ner till en meter under ytan.

- Radioinstrument
Med hjälp av radioteleskop på jorden kommer markkontrollen kunna mäta variationer hos Dawn vilka är resultat av Ceres respektive Vestas påverkan på rymdsonden. Av detta kommer forskarna sedan kunna dra slutsatser om Ceres och Vestas massa, magnetfältet, axlar och rörelser.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.