Dawn
- Uppdragsdata -

Uppdrag: Dawn.
Uppskjutning: Klockan 13:34 27 september 2007.
Uppskjutningsfönster: 13:20 - 13:49.
Framkomst Vesta: Juli 2011.
Framkomst Ceres: Februari  2015.
Raket: Delta II H.
Pad: 17B, Cape Canaveral, Florida.
Uppdragslängd: 8 år.

- Mer läsning -
Senaste nytt om Dawn.
Info. om uppdraget.
Info. om rymdsonden och instrumenten.

Amerikanska rymdsonder.
Dawn
- Uppdragsdata -

Uppdrag: Dawn.
Uppskjutning: Klockan 13:20 27 september 2007.
Uppskjutningsfönster: 13:20 - 13:49.

Framkomst Vesta: Slutet av 2011.
Framkomst Ceres: Början av  2015.
Raket: Delta II H.
Pad: 17B, Cape Canaveral, Florida.
Uppdragslängd: 8 år.

- Mer läsning -
Senaste nytt om Dawn.
Info. om uppdraget.
Info. om rymdsonden och instrumenten.

Amerikanska rymdsonder.
www.astrowebb.com
 
USA| Dawn
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2007-09-25

Dawn under montering på startplattan
Dawn under monterings på startplattan
Foto: KSC/NASA.

Huvudmålet med Dawn är att besöka asteroiden Vesta och dvärgplaneten Ceres. Vesta och Ceres finns tillsammans med tusentals andra asteroider i asteroidbältet mellan planeterna Mars och Jupiter. Anledningen till att NASA valt just dessa två himlakroppar är att de stor i kontrast till varanandra.

Vesta, som är den mindre av de två, verkar ha en torr yta som har utvecklas och förändras under årens lopp. Ceres å sin sida verkar ha en betydligt yngre och mer opåverkat yta som visar spår av fruset vatten. Man kan jämföra Ceres med de ismånar som finns i det yttre av solsystemet och Vesta med de inre planeterna. Detta gör att forskarna får möjlighet att undersöka de helt olika världar, som ligger relativt nära varandra.

Innan Dawn kommer fram till Vesta kommer Dawn att ta hjälp av Mars för att öka hastigheten. Detta kommer att ske den 4 februari 2009 och som närmast kommer Dawn befinna sig 500 kilometer från Mars. Totalt kommer Mars att öka Dawns hastighet, relativt till Solen, med 11 800 kilometer i timmen.

Vetenskapliga mål
Som med alla rymduppdrag finns det ett antal vetenskapliga mål med Dawn. Bland de främsta för Dawn kan nämnas att NASA vill jämföra Ceres och Vesta med tyngdpunkt på att den ena är en torr himlakropp och den andra en våt. I uppdraget ingår även en fullskalig kartläggning av de två himlakropparna med sikte både på deras fysiska utseende samt deras historia. NASA vill även få ökad förståelse för vattens påverkan i formandet av mindre himlakroppar.

Objekten
Vesta, som är den första av de två att få besök, är ungefär 578 gånger 560 gånger 458 kilometer stor och upptäcktes den 29 mars 1807. Detta gjorde Vesta till den fjärde upptäckta asteroiden. Ytan på Vesta verkar bestå bland annat av frusen lava och det finns tydliga nedslagskratrar över hela ytan varav av den största är ungefär 460 kilometer i diameter och 13 kilometer djup.

Omloppsbanan runt Vesta kommer att ligga över asteroidens poler och ha en högsta höjd av 2 500 kilometer och en lägsta höjd av 200 kilometer. Totalt planerar NASA att spendera nio månader i omloppsbana runt Vesta, vilket är tillräckligt för att noggrant kartlägga hela asteroiden.

Framkomsten till Vesta är planerad till den 14 augusti 2011 och om allt går som planerat kommer Dawn lämna Vesta den 22 maj året därpå. Tack vare förseningen av uppskjutningen har Dawn fått två extra månader vid Vesta.

Ceres
Dvärgplaneten Ceres.
Foto: NASA.

Ceres vara den första asteroiden/dvärgplaneten att upptäckas år 1801 och har en storlek av 875 gånger 909 kilometer. Ceres var den största asteroiden innan den förra året uppgraderades till en dvärgplanet och hamnade i samma kategori som bland annat Pluto.

Astronomer uppskattar att ungefär 25 procent av Ceres består av vatten, vilket motsvarar mer än allt sötvatten på jorden. Allt detta vatten är dock fruset och tros finnas i Ceres kärna.

Även vid Ceres kommer Dawn ha en omloppsbana som ligger nära polerna. Vid Ceres kommer Dawn att tillbringa sex månader innan det är dags att avsluta uppdraget i juli 2015. När uppdraget är slut kommer Dawn att parkera i en omloppsbana på 700 kilometers höjd. Anledningen är att NASA inte vill riskera att Dawn kraschlandar på ytan och eventuellt för med sin människliga bakterier. Enligt de senaste beräkningarna kommer Dawn behålla denna omloppsbana i minst 50 år. Då NASA anser att 20 år är tillräckligt för att eventuella bakterier från jorden ska ha dött ser NASA ingen fara i att Dawn vid denna tidpunkt kommer krascha ner på Ceres yta.

Tack vare jonframdrivning kommer markkontrollen kunna sänka och höja Dawns omloppsbana utan att göra av med allt för mycket bränsle. Läs mer om jonframdrivning >>>

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.