Dawn
- Uppdragsdata -

Uppdrag: Dawn.
Uppskjutning: Klockan 13:34 27 september 2007.
Uppskjutningsfönster: 13:20 - 13:49.
Framkomst Vesta: Juli 2011.
Framkomst Ceres: Februari  2015.
Raket: Delta II H.
Pad: 17B, Cape Canaveral, Florida.
Uppdragslängd: 8 år.

- Mer läsning -
Senaste nytt om Dawn.
Info. om uppdraget.
Info. om rymdsonden och instrumenten.

Amerikanska rymdsonder.
www.astrowebb.com
 
USA| Dawn
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information

 

Senaste nytt >>>

2011-07-19

Efter att Dawn ankom till asteroiden Vesta förra månaden har Dawnteamet kontrollerat rymdsondens instrument och system ombord inför det ett år långa uppdraget. Kontrollerna genomfördes tillfredställande och den 11 augusti inleddes den vetenskapliga delen av uppdraget. Under den första delen av uppdraget kommer Dawn att fotografera och undersöka Vesta från en höjd av 2700 kilometer. Varje varv runt asteroiden tar ungefär tre dagar och denna fas av uppdraget planeras pågå i tjugo dagar.

Dawn kommer sedan att gradvis sänka sin omloppsbana för att granska Vesta ännu mer i detalj. Tanken är att få en komplett karta över asteroiden både från ett globalt perspektiv ner till detaljnivå.

Fotografi av Vesta taget den 6 augusti i år. Upplösningen är 250 meter/pixel.
Fotografi av Vesta taget den 6 augusti i år. Upplösningen är 250 meter/pixel.
Foto: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA.

2011-07-19

På lördagen fick Vesta en ny tillfällig satellit i och med att rymdsonden Dawn la sig i omloppsbana runt astroiden. Dawns inflygning mot Vesta har genomförts planenligt, bortsett från ett mindre motorproblem, och även själva manövern att lägga sig i omloppsbana runt astroiden gick enligt planerna. Dawn kommer tillbringa ungefär ett år i omloppsbana runt Vesta innan rymdsonden flyger vidare till Ceres.

Nasa kommer att släppa fler fotografier av Vesta den 1 augusti.

Vesta fotograferad från ett avstånd av 14 500 kilometer.
Vesta fotograferad från ett avstånd av 14 500 kilometer.
Foto: NASA.

2011-07-10

Vesta.
Vesta fotograferad den 1 juli 2011.
Foto: NASA.
Med bara några dagar kvar till att Dawn kommer fram till sitt första mål, astroiden Vesta, har teknikerna varit tvungna att genomföra en omstart av rymdsonden. Detta efter att elmotorn ombord hade råkat ut för en kortslutning som gjorde att motorn under ett tag tappade kraft. Själva kortslutningen inträffade den 27 juni och omstarten, som löste problemet, skedde tre dagar senare. Omstarten kommer efter noggranna beräkningar och analyser.

I övrigt fortlöper inflygningen planenligt och kontroller av instrumenten ombord har inletts och har hittills utfallit enligt plan.

Kortslutningen och det efterföljande problemet ska inte påverka framkomsten till Vesta, en framkomst som är planerad till den 16 juli. I skrivande stund befinner sig Dawn ungefär 32 000 kilometer från Vesta och har en relativ hastighet, sett från Vesta, på 210 kilometer i timmen.

Läs mer om uppdraget >>>

2011-06-15

Vesta fotograferad den 1 juni 2011.
Vesta fotograferad den 1 juni 2011.
Foto: NASA.

Med dryga månaden kvar tills dess att Dawn går in i omloppsbana runt Vesta den 16 juli i år tog rymdsonden den 1 juni en serie fotografier av asteroiden. Fotografierna togs under en period av 30 minuter på ett avstånd av 483 000 kilometer från Vesta. Anledningen till att fotografierna togs var för navigationssyfte.

Genom att ta dessa navigationsfotografier får Dawnteamet möjlighet att finjustera rymdsondens inflygningsbana. Totalt togs tjugo fotografier vilka sattes samman och loopades fem gånger till en film av Vesta som kan beskådas på Nasas webbplats.

Inför det att Dawn ska gå in i omloppsbana runt den 530 kilometer, i diameter, stora asteroiden kommer rymdsondens hastighet att sänkas till 120 kilometer i timmen, vilket i sammanhanget är väldigt lågt. Den låga hastigheten är en förutsättning för att Dawn ska kunna gå in i omloppsbana runt Vesta.

2007-09-27

Dawn
Äntligen lyfte Dawn!
Foto: NASA.

Strax efter klockan halv två. svensk tid, på torsdagseftermiddagen lyfte den amerikanska rymdsonden Dawn som planerat. Uppskjutningen, som blivit framflyttad från juli i år, har hittills gott som planerat. Det enda som avviker från planen är att några instrument ombord är något varmare respektive kallare än normalt samt att de två solpanelerna alstrar en något olika spänning. Inget av dessa är dock något som ses som allvarligt eller något som måste åtgärda.

När det återstod fyra minuter av nedräkningen blev markkontrollen tvungen att göra ett uppehåll. Anledningen vara att ett civilt fartyg hade tagit sig in inom det avspärrade området NASA har till havs. Anledningen till att detta området är avspärrat är för att startraketerna på sidorna skall kunna falla ner utan att skada någon.

Som tur var kunde den amerikanska kustbevakningen snabbt upplysa båtföraren om sitt misstag och det avspärrade området kunde utrymmas. När detta var gjort var man tvungen att vänta några minuter till för att inte riskera att kollidera med rymdstationen ISS.

Efter att ISS hade passerat återupptogs nedräkningen klockan 13:30, svensk tid, och fyra minuter senare tände motorerna och Deltaraketen och dess värdefulla last kunde påbörja sin resa.

Tio minuter efter uppskjutningen mottog markkontrollen bekräftelsen på att Dawn hade nått rymden. Dawn fortsatte sedan sin resa fäst vid Deltaraketen och först 62 minuter efter start separerade Dawn från det tredje raketsteget. Under denna timme tänder de olika raketstegen sina motorer vid flera olika tillfällen. Cirka 26 timmar efter starten kommer Dawn att passera månens omloppsbana.

Under de kommande 80 dagarna kommer teknikerna i markkontrollen att kontrollera rymdsonden och de olika instrumenten ombord. Kontrollen av jonmotorn kommer att starta om fem dagar.

2007-09-25

Nedräkningen tickar på inför torsdagens planerade uppskjutning av rymdsonden Dawn. Under tisdagen höll de ansvariga för projektet en möte där ansvariga gick igenom olika tekniska aspekter inför uppskjutningen som kan påverka en start. Efter att alla frågetecken var undanröjda godkändes uppskjutningen. Detta betyder att det i skrivande stund inte finns några kända tekniska problem som kan hindra en uppskjutning.

f
Dawn och det tredje raketsteget strax innan tekniker stängde det skyddande noskronet.
Foto: NASA.

När det gäller väderprognosen inför torsdagen finns det risk för regnskurar vid tidpunkten för start. Totalt är det 60 procents sannolikhet att vädret tillåter en uppskjutning. Om det skulle inträffa en försening på ett dygn stiger sannolikheten för acceptabelt väder något till 70 procent. Även på fredag är det lokala regnskurar som kan ställa till det.

Om inget oväntat händer kommer NASA att rulla undan starttornet klockan 05:30, svensk tid, på torsdag inför den planerade uppskjutningen klockan 13:20, svensk tid. Den Deltaraket som kommer att användas är av typen trestegraket och det kommer ta 63 minuter från start till det att Dawn separerar från det tredje raketsteget. Läs mer >>>

När separationen har skett kommer markkontrollen börja arbetet med att förberedda Dawn inför den långa resan till Vesta och Ceres. Bland det första teknikerna gör, efter att rymdsondens rotation har stoppas, är att veckla de dryga åtta meter långa solpanelerna. När detta är gjort och teknikerna kontrollerat att de fungerar som planerat kommer markkontrollen upprätta kommunikationen mellan Dawn och jorden genom rymdsondens huvudantennen. Beroende på hur långa tid de olika stegen tar kommer det vid denna tidpunkt ha förflutit 1,5 - 4 timmar sedan start. Efter detta väntar uppstarten och kontroller av de olika systemen ombord. Bland annat ingår provkörning av de tre jonmotorerna i detta. Läs mer om jonframdrivningen >>>

Det faktum att uppskjutningen blev framflyttad till september gör att Dawn kommer anlända till Vesta två månader tidigare än om Dawn lyft i juli. Planerad ankomst till Vesta är i augusti 2011. Framkomsten till Ceres ligger kvar i februari 2015. Läs mer om Vesta och Ceres >>>

Dawn är det första uppdraget där en rymdsond besöker två stycken olika objekt och går in i omloppsbana runt dem. Det som gör en sådant uppdrag möjligt är jonframdrivningen som ger en flexibilitet i framdrivningen som inte kan fås med hjälp av vanliga raketer. Jonframdrivningen gör det möjligt att öka och sänka hastigheten samt ändra rymdsondens riktning under uppdragets gång.

2007-09-24

Precis som i juli har ostadigt väder hindrat teknikerna på Kennedy Space Center att tanka den Deltaraket som ska placera rymdsonden Dawn i rymden. Detta betyder att NASA fått flytta fram uppskjutningen dag till torsdagen den 27 september. Ny uppskjutningstid är klockan 13:20, svensk tid, och uppskjutningsfönstret sträcker sig cirka en halvtimme fram i tiden. Tankningen är planerad att återupptas under måndagskvällen, lokal tid.

Förutom denna försening fortlöper förberedelserna inför uppskjutningen utan problem och i skrivande stund finns det inga tekniska problem rapporterade.

2007-08-23

Ceres
Dvärgplaneten Ceres.
Foto: NASA.

Rymdsonden Dawn, som ska besöka asteroiden Vesta och dvärgplaneten Ceres, har fått sitt uppskjutningsdatum fastställt. Uppskjutningen är satt att ske den 26 september klockan 12:25, svensk tid. Totalt sträcker sig det aktuella uppskjutningsfönstret ungefär en halvtimme.

Uppskjutningen av Dawn blev tidigare i sommar framflyttad då NASA ansåg att uppskjutningen skulle hamna för nära uppskjutningen av marssonden Phoenix. Då Phoenix hade färre uppskjutningsmöjligheter hade den högre prioritet än Dawn och fick således förtur. Den extra tid som Dawn kommer få stanna kvar på jorden kommer inte att påverka dess framkomst till sina mål nämnvärt.

Uppskjutningen av Dawn kommer att ske med en Deltaraket från starplatta 17B på Cape Canaveral i Florida.

2007-07-10

Efter att först fått flytta fram uppskjutningen av Dawn ännu en gång till den 15 juli på grund av problem att få fram de skepp som ska ta emot data under uppskjutningen har NASA nu bestämt att flytta fram uppskjutningen till september. Orsaken är att man bara skulle ha fyra dagar på sig att lyfta innan Dawns uppskjutningsfönster för juli stänger den 19 juli. Det fanns även en risk att uppskjutningen skulle kunna störa förberedelserna inför uppskjutningen av Phoenix i augusti.

Dawn har en historia av förseningar och framflyttade uppskjutningar varav den första skedde 1994. Detta betyder att Dawn har tillbringar betydligt mer tid på jorden än den kommer göra i rymden och utföra sina uppgifter.

2007-07-06

Uppskjutningen av Dawn har ännu en gång blivit framflyttad. Denna gång beror det på problem med ett av de flygplan som ska vidarebefordra data från raketen och rymdsonden under uppskjutningen. Ny uppskjutningsdag är nu satt till måndag och uppskjutningsfönstret sträcker sig mellan klockan 21:56 och 22:25, svensk tid. Tankningsprocessen är framflyttad till lördag.

När det gäller vädret ser väderprognosen bättre ut för måndagen än den gjorde för söndagen och i skrivande stund är det 40 procents risk att vädret hindrar en uppskjutning på måndag.

2007-07-05 | Uppdaterad

Efter att åska och regn hindrade tankningsprocessen under torsdagen har NASA fått flytta fram uppskjutningen av Dawn 24 timmar. Man hade även problem med att det andra raketsteget var för varmt för att tankas. Detta problem är dock löst och ett nytt försök att utföra tankningen kommer göras på fredag.

Uppskjutningsfönstret på söndag börjar klockan 22:04 och slutar 22:33 (svensk tid) och väderprognoserna pekar på en 60 procentig risk att vädret kommer hindra en start.

2007-07-05

Artistbild över Dawn när rymdsonden lämnar jorden.
Artistbild över Dawn när rymdsonden lämnar jorden.
Bild: NASA.

NASAs rymdsond Dawn har fått grönt ljus inför lördagens uppskjutning. Beskedet kom efter att ansvariga för projektet träffas och gått igenom alla tekniska detaljer av uppdraget. Den skada på ena solpanelen som uppstod i mitten av juni visade sig inte vara lika allvarlig som man först trodde och det hela är inget som ska påverka uppskjutningsdatumet. Även i övrigt är alla system ombord redo för det åtta år långa uppdraget.

Tankningen av deltaraketen kommer att påbörjas under torsdagen, lokal tid.

Dawn förflyttades till startplatta 14B i förra veckan för att monters på den trestegsraket som ska ta rymdsonden ut i rymden. Detta var även startskottet på de slutgiltiga förberedelserna inför uppskjutningen och monteringen av Deltaraketen.

Uppskjutningsfönstret sträcker sig i ett första skedde från den 7 juli till den 11 juli med en daligt uppskjutningsfönster på 25 - 35 minuter. Om man inte har lyft senast den 11 juli kommer man att utvärdera eventuella uppskjutningsmöjligheter dag för dag. Dock måste man lyfta innan den 19 juli annars måste man vänta till den 7 september.

Den 7 juli sträcker sig uppskjutningsfönstret mellan klockan 22:09 och 22:36.

Läs mer
Läs om Dawn och Deltaraketen >>>
Läs om uppdraget >>>

2007-06-13

Det verkar som att rymdsonden Dawn inte känner sig mogen för att lyfta. För inte nog med att man tidigare under året haft problem när man monterade motorerna på den Deltaraket som ska se till att Dawn lämnar jordytan, utan nu har även Dawn råkar ila ut. Olyckan skedde under arbetet med att förberedda rymdsonden inför dess uppskjutning i juli och det som hände var att en tekniker snubblade och föll ner på en av rymdsondens solpaneler. Det är ännu inte klart hur allvarligt skadad solpanelen blev eller om det hela kommer påverka uppskjutningsdatumet.

Solpanelen som teknikern föll på monterades på Dawn så sent som i början av juni och har sedan dess genomgått de slutgiltiga testerna inför uppskjutningen.

Dawn är planerad att lyfta tidigaste den 7 juli, vilket i sig är en försening från den 30 juni i år.

2007-04-11

Dawn under montage.
Dawn under montage.
Foto: JPL/NASA.

Rymdsonden Dawn, som ska besöka två asteroider i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter, har kommit ett steg närmare uppskjutning då den anlände till Florida, USA, den 10 april. I och med anländandet till Florida inledes den sista fasen av förberedelserna inför uppskjutningen i slutet av juni.

Det som nu kommer att ske innan Dawn körs ut till startplattan i mitten av juni är bland annat monteringen av solpanelerna samt installationer av batterierna. Man kommer även att genomföra tester av alla instrument och komponenter ombord. Resan till startplatta 17B är för närvarande planerad till den 19 juni.

Förutom att besöka asteroiderna Vesta och Ceres kommer Dawn använda samma framdrivning som den svenskbyggda rymdsonden Smart-1 - elektrisk jondrift. Detta innebär att man med hjälp av el, som genereras med hjälp av solpanelerna, kommer driva rymdsonden framåt. Fördelen är att man behöver ta med sig betydligt mindre bränsle än normalt. Nackdelen är dock att resan tar betydligt längre tid.

Läs mer om uppdraget och instrumenten ombord >>>

2006-04-01

Bara några veckor efter att NASA beslutade att lägga ner Dawnprojektet har man gjort en helomvändning och beslutat att fortsätta med projektet. Dawnprojektet lades ner i början av Mars sedan NASA hade haft projektet på is sedan slutet av förra året. Orsaken var att projektet hade gått kraftigt över budget och stött på diverse tekniska problem.

Nu har man dock beslutat att återuppta projektet och satsa på en uppskjutning i sommar. Den nya budgeten ligger på 446 miljoner USD, vilket är en ökning med 20 procent jämfört med innan. Den största anledningen till att man fattat beslutet att återuppväcka projektet är att man har en färdig farkost som i stortsätt bara har sluttesterna kvar innan man kan skjuta upp raketen.

2006-03-05

Dawn
Dawn.
Bild: NASA.

Med drygt ett halvår kvar till den planerade uppskjutningen av Dawn lägger NASA ner projektet. En föraning om vad som skulle komma kom förra året då NASA stoppade sluttesterna av rymdsonden för att se över projektet. Det är denna utvärdering som har lett till nedläggningsbeslutet.

Anledningen till att man lägger ner Dawn är dels att man gått över budget och tekniska problem. Pengaproblemen handlat i stort sätt om att NASA inte anser sig ha råd att ge projektet mer pengar. Grunden till detta är att allt mer att NASA pengar går till deras nya rymdvision.

Att man lägger ner rymdprojekt så här nära uppskjutningen hör inte till vanligheterna. Det logiska i att göra det kan också diskuteras. Frågan är också hur mycket man egentligen spar på lång sikt genom att lägga ner Dawn.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.