www.astrowebb.com
 
Kina| Shenzhouprogrammet

-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2008-09-25

Shenzhoukapseln består av två moduler - en landningsmodul och en omloppsmodul. Som det hörs på namnet är det landningsmodulen som landar efter ett framgångsrikt uppdrag medan omloppsmodulen fortsätter i omloppsbana. För att utnyttja detta använder man oftast omloppsmodulen till att utföra diverse experiment under flera månader efter landningen.

Shenzhou 1 (obemannad)
Shenzhou 1 var en första test av Shenzhoukapseln och medförde inga djur eller människor.

Uppskjutningen ägde rum den 19 november 1999 22:30 UT från Jiuquan Satellite Launch Center. Landningen skedde den 20 november klockan 19:41 UT i Inre Mongoliet. Både uppskjutningen och landningen var lyckade.

Kina
Artistbild över Shenzhou 2.
Bild: Simon Zajc.

Shenzhou 2 (obemannad)
Shenzhou 2 var ett mer komplicerat uppdrag än Shenzhou 1. Bland annat fanns det tre djur ombord, en hund, en apa och en kanin. Djuren användes för att testa kapselns livsupphållandesystem. Under uppdraget utfördes det även en hel del vetenskapliga experiment. En annan olikhet från Shenzhou 1 var att kapselns omloppsbana ändrades en gång.

Uppskjutningen ägde rum den 9 januari 2001 klockan 01:00 UTC och sju dagar senare den 16 januari klockan 11:22 UTC landade landningskapseln i Inre Mongoliet. Dock finns det uppgifter om att landningskapseln gjorde en hårdlandning efter att fallskärmarna inte fungerat som de skulle.

Shenzhou 3 (obemannad)
Shenzhou 3 var ett test av alla system ombord som skulle behövas för att supporta en människa. Men istället för en människa hade Kinas rymdmyndighet en docka som det bland annat fick att mäta hjärtslag och puls på. Bland de övriga 44 experimenten fanns bland annat olika mätsensorer som mätte strålning i olika spektrum och temperatur.

Uppskjutningen skedde den 25 mars 2002 klockan 14:00 UTC. Även denna gång skedde landningen i Inre Mongoliet. Totalt genomförde kapseln 107 varv på 6 dagar och landade säkert den 1 april 2002 klockan 08:51 UTC.

Shenzhou 4 (obemannad)
Shenzhou 4 var det sista obemannade uppdraget och medförde två dockar med mätutrustning. För att simulera en bemannad flygning var inredning och allt annat precis som på en framtida bemannad flygning, bortsätt från människorna då.

Uppskjutningen skedde klockan 16:40 UTC den 29 december 2002. Uppskjutningen genomfördes utan problem och klockan 23:35 ändrades banan från 198 kilometer x 131 kilometer till 330 kilometer x 337 kilometer. Senare under uppdraget genomförde två mindre banändringar till.

Ombord fanns 52 experiment som täckte områden som astronomi, biologi, medicin, materialvetenskap med mera.

Landningen skedde efter nästan sju dagar efter uppskjutningen den 5 januari klockan 11:16 UTC i Inre Mongoliet.

Shenzhou 5 (bemannad)
Shenzhou 5 var Kinas första bemannade uppdrag och skedde den 16 oktober 2003.

Shenzhou 6 (bemannad)
I oktober 2005 var det dags för Kinas andra bemannade uppdrag. Denna gång tillbringade två personer fem dagar i rymden

Shenzhou 7 (bemannad)
Uppskjutningen skedde den 25 september 2008. Under uppdraget utfördes Kinas första rymdpromenad.

Shenzhou 8 (bemannad)
Uppdraget skedde i november 2011. Dockning med Tiangong-1.

Shenzhou 9 (bemannad)
Uppskjutningen är planerad till sommaren 2012. Dockning med Tiangong-1.

Kinas rymdprogram
- Mer läsning -
Kinas rymdprogram.
Shenzhou 5.
Shenzhou 6.
Shenzhou 7.
Shenzhouprgrammet.
Long March 2F.
 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.