- Sökmotor -

Columbia STS-107
Uppdragssyfte: Rymdforskning.
Färja: Columbia.
Startplatta: 39A.
Start: 16:39 16 januari 2003.
Uppskjutningsfönster: 2 timmar 30 minuter.
Landning: ---
Längd: Kontakten förlorad efter 15 dagar, 22 timmar, 20 minuter och 22 sekunder.
- Länkar -
Challenger 51-L.
Apollo 1.
Astrowebb Columbia STS-107
"Life goes on, training goes on"
 
Uppdragsinformation
-Astrowebb | Startsida | Nyhetsarkiv | Händelseförloppet | Besättningen | Columbia | Uppdragsinformation


Nedan finns den information jag la ut om Columbia STS-107 innan haveriet.

2003-01-26

Clark
Laurel B. Clark ses här i Columbia.
Foto: NASA.

McCool
William C. McCool, pilot på STS-107.
Foto: NASA.

Besättningen ombord på Columbia har nu kommit mer än halvvägs genom sitt 16 dagar långa uppdraget. Under denna tid har dem två lagen genomfört dygnet runt forskning utan några större störningar. Det största problemet man har haft är att temperaturen i SpaceHab har varit flera grader över det normala. Detta har gjort att man fått flytta vissa prover till Columbia för att hålla dem kalla. Man har även fått höja temperaturen i Columbia för att skicka kalluft till SpaceHab. För att på detta sätt sänka temperaturen.

Det har aldrig varit någon fara för uppdraget eller besättning fast man haft temperaturer på upp emot 28 grader C.

Columbia kommer att landa på Kennedy den 1 februari klockan 15:15 CET om allt går enligt planerna.

2003-01-19

I torsdags lyfte Columbia från Kennedy. Starten gick utan problem och när man väl var uppe i omloppsbana började arbete med att gör i ordning Columbia inför det 16 dagar långa uppdraget. När det var avklarat kunde man börja med det som var meningen med hela uppdraget - forskning.

Det har nu gått fyra dagar sen starten och dem två lagen har jobbat i tvåskift dygnet runt för att hinna med över dem 80 experiment man ska utföra under uppdraget. Hittills har allt gått enligt planerna och vissa saker har till och med gått bättre än väntat. Som exempel kan nämnas att den Cancer tumör man odlar ombord på 24 timmar växte lika mycket som den skulle ha gjort under en vecka på jorden. Detta var över all förväntan. Man har även börjat videofilmat sand och smuts partiklar över Atlanten och mellanöstern för att se hur dem påverkar klimatet.

Ett av dem få problem man har haft är att radiokommunikationen mellan Columbia och SpaceHab inte har fungerat som det ska. Men detta har enligt uppgift inte påverkat uppdraget. För övrigt fungerar alla system bra ombord på Columbia och SpaceHab.

2003-01-16

Uppskjutningen
Columbia har lyft efter mer än 2 års förseningar.
Foto: NASA TV/space.com.

Perfekt väder, en bra rymdfärja och en förväntansfull besättning. Allt talade för en start av Columbia idag och så blev det också. Klockan 16:39 CET, alldeles i början av det 2 timmar och 30 minuter långa uppskjutningsfönstret lyfte Columbia. Med ombord fanns förutom besättning och diverse småkryp finns det över 80 olika experiment ombord. Under dem 16 dagar som man kommer att vara uppe kommer besättningen att delas upp i två lag och gå i skift. Allt för att kunna utföra så mycket forskning som möjligt.

Hittills går allt enligt planerna och i skrivande stund håller besättning på att ta av sig rymddräkterna för att så småningom påbörja det över två veckor långa forskningsuppdraget. Man har även öppnat lastrumsdörrarna.

2003-01-15

McCool
Sstronaut William C. McCool ska strax lyfta i "sitt" T-38 träningsplan.
Foto: NASA.

Allt ser bra ut inför morgondagens start från Kennedy. Tidigare idag offentliggjorde man att Columbia kommer att starta i början av det två och en halv timme långa uppskjutningsfönstret. Fönstret börjar klockan 16:39 CET och slutar klockan 19:09 CET.

På väderbiten räknar man med 0 (noll) procents risk för dåligt väder under tankningsoperationen och 5 (fem) procents risk för dåligt väder under starten. Med andra ord har man rätt bra odds. Men om man skulle bli tvungen att flytta fram starten 24 timmar skulle risken för dåligt väder öka till 60 procent. Så man hoppas och tror att man ska lyfta i morgon, torsdag,

Som planerat kommer man inte att utföra någon rymdpromenad under uppdraget utan helt konsertera sig på forskning. Bland annat kommer man att ha med sig spindlar. För att klara av att vara 16 dagar i rymden har man tagit med sig extra pallar av syre och väte.

2003-01-12

I skrivande stund talar allt för att Columbia kommer att lyfta den 16 januari mellan klockan 10:00 CET och 20:00 CET. Alltså rätt bra tid för oss här i Sverige och Europa. Exakt starttid kommer som vanligt att ges ungefär 24 timmar innan start.

Det har länge varit osäkert om Columbia skulle ha lyft den 16 januari på grund av en spricka i ett rör. Sprickan upptäcktes förra månaden och man har sen dess undersökt om den utgör någon fara för uppdraget. Till sist kom man fram till att det inte är någon fara att utföra uppdraget. Man har även inspekterat dem andra rymdfärjorna utan att ha hittat något.

2002-12-29

Även astronauter måste sitta i skolbänken.
Även astronauter måste sitta i skolbänken.
Foto: NASA.

Från början skulle man STS-107 ha lyft i juli 2002. Men på grund av sprickor och andra tekniska problem blev uppdraget uppskjutet. I dags läget ser det i alla fall ut som att Columbia kommer att lämna Kennedy den 16 januari på ett 16 dagar långt forskningsuppdrag. Läs även om besättningen ombord.

På Columbia STS-107 kommer man att ägna sig åt forskning. Det 16 dagar långa uppdarget inkluderar mer än 80 experiment som går ut på att studera jorden, rymden, avancerad teknologi utveckling och astronaut hälsa och säkerhet. Majoritet av experiment kommer att vara lokaliserad i Utrymme Skottspole Columbia's middäck och SPACEHAB Forskning Dubbel Modul.

För att utföra all forskning kommer STS-107's besättning kommer att delas upp på två lag. Detta gör att man kan ha dygnet runt operationer.

Rött Lag består av Befälhavare: Rick Husband, uppdragsspecialister Kalpana Chawla och Laurel Clark och Payloadspecialist Ilan Ramon.
Blått lag består av: Pilot Vilhelm McCool och uppdragsspecialister David Brown och Michael Anderson.

Totalt kommer man att ha med sig 3 765 kilo forskningsmaterial varav 3 400 kilo kommer att finnas i RDM. SPACEHAB's flight services kontakt med NASA ger dem rätt att sälja 12 procent av forskningsutrymmet i RDM till privata bolag, vilket man också gjort.

SPACEHAB Forskning Dubbel Modul (RDM)

SPACEHAB Forskningdubbelmodul (RDM) är en tryckaluminiummodul som kommer att finnas i Columbias lastrum för att utöka forskningsutrymmet för besättningen. RDM är 6.1 meter lång, 4.3 meter vidd och 3.4 meter höga och är ansluten till Columbias middäck via en tunnel.

2002-12-09

Klockan 13:30 CET den 9 december påbörjade Columbia den 6 timmar och 20 minuter långa resan från Vehicle Assembly Building till Pad 39A. Detta gör att Columbia är ett steg närmare den planerare starten den 16 januari 2003 på ett 16 dagar långt uppdrag.

2002-08-25

På grund av att man upptäckt skador på en del utrustning som ska med på Columbia STS-107 har man fått skjuta upp hela uppdraget till mitten av januari 2003. Från början var det meningen att Columbia skulle ha flugit i juli 2002. Men på grund av att man upptäckte sprickor på alla rymdfärjor fick man skjuta upp uppdraget till november 2002 och nu har man alltså fått skjuta upp uppdraget ännu mer.


Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Denna sida är en del av astrowebb.com.