- Sökmotor -

Columbia STS-107
Uppdragssyfte: Rymdforskning.
Färja: Columbia.
Startplatta: 39A.
Start: 16:39 16 januari 2003.
Uppskjutningsfönster: 2 timmar 30 minuter.
Landning: ---
Längd: Kontakten förlorad efter 15 dagar, 22 timmar, 20 minuter och 22 sekunder.
- Länkar -
Challenger 51-L.
Apollo 1.
Astrowebb Columbia STS-107
"Life goes on, training goes on"
 
Nyhetsarkiv STS-107
-Astrowebb | Startsida | Nyhetsarkiv | Händelseförloppet | Besättningen | Columbia | Uppdragsinformation

Detta är ett nyhetsarkiv som ger en bild av haveriet och haveriutredningen efter Columbiahaveriet. Då det gått ett antal år sen det hela hände kan det finnas länkar till andra webbsidor som inte fungerar. Om du hittar några sådana länkar eller stavfel kan du rapportera dessa till redaktören för Astrowebb.

2008-12-30

Ny Columbiarapport offentliggjord >>>

2004-02-01

STS-107
Foto: NASA. Montage: Astrowebb.
Besättningen
Från vänster i röda tröjor: Kalpana Chawla, Rick Husband, Laurel Clark och Ilan Ramon. Från vänster i blåa tröjor: David Brown, William McCool och Michae Anderson.
Foto: NASA.

Den 1 februari är det ett år sen sju personer dog 63 kilometer ovanför Texas i ett av historiens värsta rymdhaverier. Olyckan skedde när rymdfärjan Columbia var på väg hem efter ett 16 dagar långt forskaruppdrag.

Idag klockan 15:00 kan vara en bra tidpunkt att ta en minut eller två och tänka på de personer som fått sätta livet till i utforskningen av rymden.

För att hedra besättningen har man döpt om Spirits landningsplats. Läs mer >>>

2003-10-02

Ny avdelning om framtiden för rymdfärjorna >>>

2003-09-18

En effekt av Columbiahaveriet är att NASA har infört nya säkerhetsregler för rymdfärjorna. Detta i sin tur kommer att påverka utbyggnaden av ISS. För en av de nya reglerna säger att en rymdfärja inte får lyfta när det är mörkt. Anledningen till detta är att man ska kunna ta fotografier på rymdfärjan under starten. Med andra ord får man mindre starttillfällen. Det kan också bli längre väntetider då man av någon annan anledning måste flytta fram en start.

Av alla 113 starter som har skett med rymdfärjan har 28 skett i mörker. När det gäller ISS har 6 av 16 starter skett i mörkret.

En annan säkerhetsdetalj som CAIB vill att NASA ska införa är ett reparationskit så att besättningen ska kunna reparera trasiga värmesköldar. Men nu börjar allt fler av NASAs tekniker ifrågasätta hur effektivt detta är. Enligt visa skulle det inte ha hjälp om man ha ett sådant kit ombord på STS-107 då skadan var för stor för att repareras av besättningen.

2003-09-10

I måndags kom NASA med sitt svar på CAIBs slutrapport. I rapporten, som är på över 150 sidor, svarar NASA på hur man ska möta CAIBs rekommendationer och kunna återuppta flygningarna med rymdfärjorna.

I korthet handlar det om ändringar i NASAs sätt och tänka, säkerhetstankände, sätt att se problem på och ledarsätt. På alla dessa områden fick NASA skarp kritik i CAIBs slutrapport. En sak som NASA kommer att ha svårt att ändra är sin kultur och sett att se på problem. För om man ska kunna genomföra långlivade ändringar inom dessa områden måste man få alla på NASA att tänka annorlunda.

I NASA svar står det inget om kostnader eller hur förändringar ska betalas av den enkla anledningen att man inte vet hur mycket pengar man kommer få anslaget. En sak som man vet är att nästa rymdfärjeuppdrag, STS-114, kommer att lyfta tidigaste i mars 2004.

2003-09-04

På måndag klockan 15:00 CET kommer NASA att släppa " NASA's Return to Flight Implementation Plan". I detta dokument kommer man att svara på CAIBs frågor och rekommendationer. Man kommer även att blicka framåt. Det är inte säkert hur detaljerat svaren kommer att vara formulerare.

Två timmar senare kommer man att hålla en presskonferens som kommer att sändas på NASA TV.

2003-08-27

7 månader har gått

Columbia
Columbia och dess besättning är förlorade för alltid.

Efter 7 månaders hårt arbete kom CAIB till slut med sin slutrapport. Som jag skrev igår fick NASA en hel del kritik för sitt agerande. Men CAIB kritiserar inte bara NASA utan även Kongressen och Vita Huset för att ställa för höga krav på NASA. Dem får även kritik för att beordra NASA att genomföra rymdprojekt med en för liten budget. På den punkten får även NASA kritik då man godkänner att fortsätta utan att ha tillräckligt med pengar. Detta gör bland annat att säkerheten får stå tillbaka.

En fråga som många ställer sig är om NASA kommer att ändras. Att svara på den fråga är inte helt lätt, men med tanke på tidigare olyckor och hur NASA har regerat finns det tyvärr en överhängande risk för att NASA kommer att förbli oförändrad på långsikt. På kortsikt kommer det att ske förändringar, men när man väl har genomfört ett antal lyckade uppdrag är det lätt att gå tillbaka till gamla hjulspår och tankesätt. Detta kommer i förläningen att leda till fler haverier och olyckor.

En annan viktig fråga är när man kan börja flyga igen. Med tanke på allt som måste göras innan man får flyga igen lär det dröja ett bar tag. Totalt handlar det om 15 olika rekommendationer som måste genomföras. Läs alla 15 här >>>

Utöver detta är det ett antal rekommendationer som inte måste genomföras innan nästa start, men som mer eller mindre måste genomföras inom en snar framtid om det ska vara säkert att fortsätta flyga med rymdfärjorna.

2003-08-26

Den 26 augusti CAIB med sin slutrapport om Columbia olyckan. Som man tidigare sagt berodde haveriet på att en bit av isoleringen (även kallat skum) på bränsletanken lossnade träffade vänster vinge. Detta gjorde så att het gas, som alltid bildas runt rymdfärjan under återinträdet, kunde strömma in och försvaga rymdfärjans konstruktion.

CAIB "anser att NASA:s organisatoriska struktur hade lika mycket att göra med olyckan som skummet". Bland annat dömer man ut NASA säkerhetstänkande och anklagar dess högsta ledning för att ta för lätt på säkerheten och till och med inte erkänna problem som uppstår. En ännu allvarligare anklagelse är att NASA inte lär av sina misstag.

För att komma tillrätta med detta har CAIB kommit med ett flertal rekommendationer till NASA. Vissa är av den typen som måste genomföras innan NASA får flyga sina rymdfärjor igen. Dessa rekommendationer rör säkerheten och hur man ska undvika, upptäcka och reparera skador på värmesköldarna. Även program för att fotografera rymdfärjan under start och bränsletanken efter separation måste tas fram innan man får börja flyga igen.

Den andra typen av rekommendationer går igenom vad NASA bör göra för att undvika liknade haverier i framtiden. För risken är, enligt CAIB, att NASA efter några lyckade flygningar går tillbaka till gamla hjulspår och inte ändrar sin attityd.

2003-08-10

STS-107
Foto: NASA

NASA har startat en arbetsgrupp vid namn Stafford/Covey Task Group som har till uppgift att se till att NASA följer de rekommendationer som CAIB har lagt fram. Gruppen består av totalt 27 medlemmar och leds av Tom Stafford och Dick Covey. Både Stafford och Covey har före detta astronauter.

Enligt Douglas Osheroff, som är en av medlemmarna i CAIB, kommer NASA inte att ändra sin attityd när det gäller diskussioner och frågor som rör rymdfärjan. Han är även rädd för att NASA och ovan nämnda arbetsgrupp kommer att fortsätta flygningar med rymdfärjorna snabbare än vad som är nyttigt. Vilket i det långa loppet kan leda till ännu en olycka.

2003-08-07

För att hedra besättningen ombord på Columbia STS-107 har man bestämt att alla sju besättningsmedlemmar ska få en varsin asteroid uppkallad efter. Asteroiderna, som alla ligger i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter, upptäcktes mellan den 19 och 21 januari, 2001 av astronomen Eleanor F. Helin på Palomar Observatory utanför San Diego.

2003-07-20

Hittills har man i stort sätt utgått från att besättningen på Columbia dog i och med att kommunikationen bröts med rymdfärjan, men nya upptäckter tyder på att besättningen levde minst en minut till efter att kontakten hade brytis.

Det hela inleds klockan 14:58:40 CET då befälhavare Rick Husband sade följande:

"And, uh, Hou(ston)..." och blev avbruten. En stund senare sa han:

"Roger, uh, buh..", men han blev avbruten ännu en gång. Detta är det sista säkra livstecknet man har från husband. Klockan 14:59:32 hörs inga av besättningsmedlemmarna.
Vid klockan 15:00:18 CET förlorade man alla data från Columbia. Det var vid denna tidpunkt som färjan bröts itu.

Det nya som har framkommit är att besättningen levde minst en minut till efter det sista radioanropet (det vid 14:58:40 CET). Detta har man kommit fram till efter att ha gått igenom olika sensorer ombord på Columbia som fortfarande samlade in information.

Innan man kan flyga med rymdfärjorna igen måste NASA ändra sina regler för vilket väder som för råda vid start och landning. De nya regler kommer att innebära att NASA kommer att få flyta fram enskilda starter mer ofta på grund av dåligt väder.

2003-06-29

CAIB kom i veckan med fler rekommendationer till NASA. Dessa gick ut på att man innan man återupptar flygningar till ISS ska NASA utveckla ett system för att inspektera och reparera eventuella skador på värmesköldarna. Innan man fåt flyga till icke ISS uppdrag ska NASA också utveckla ett system för att inspektera och reparera eventuella skador på värmesköldarna.

För att kunna upptäcka eventuella skador på en rymdfärja måste NASA ha ett bättre samarbete med National Imagery and Mapping Agency. För det är bara med ett sådant samarbete man kan ta de nödvändiga bilderna som behövs för att se om en rymdfärja är skadad. Man måste även kunna reparera akuta skador som sätter besättnings liv på spel vid återinträdet eller vid något annat tillfälle under den första flygningen.

2003-06-14

Som jag skrev om i torsdags flög Columbia troligen med bristfällig hårdvara. CAIB har bekräftat att man kommit fram till att dem explosiva bultarna som håller fast sidoraketerna med bränsletanken kan träffa rymdfärjan. För att undvika detta har man satt till en bultuppfångade för varje bult som ska fånga den, men dessa bultuppfångare kan gå sönder och då kan bulten träffa rymdfärjan.

Man har en misstanke om att detta inträffade under Columbias sista start, men inget talar för att bulten träffade Columbia. Om den skulle ha gjort det skulle den ha kunnat orsaka ännu mer skada än vad materialet från bränsletanken gjorde.

2003-06-12

ISS
Får besök i december?
Foto: NASA.

Enligt space.com kommer CAIB senare idag tala om att Columbia flög med bristfällig hårdvara. Om detta skulle ha medverkat till haveriet är inte säkert. Mer om detta när mer information finns.

Redan den 18 december kan det vara dags om NASA får det som man vill. Dags för nästa rymdfärjefärd alltså. Detta efter att NASA har genomfört en egen utredning, men först måste man jämföra vissa förändringar. Bland dessa kan nämnas:

- Inga nattliga uppskjutningar med rymdfärjan. Detta för att man ska kunna ta kort under starten.

- Utveckla bränsletanken så att inget kan ramla från den och träffa rymdfärjan.

- Inrätta ett forum där vem som helst som arbetar med rymdfärjorna ska kunna motsäga sig en uppskjutning med hänvisning till färjans och besättnings säkerhet. Ett sådant här system utvecklade man efter Challenger olyckan.

- Planera starterna så att bränsletanken separeras från rymdfärjan på den solbelysta sidan av jorden. Allt för att besättningen ska kunna ta såna bra fotografier som möjligt.

Det finns även ett idé som går ut på att man alltid ska ha en rymdfärja i beredskap, men detta stöter på praktiska problem då man bara har tre rymdfärjor kvar. Till sist funderar man även på att man tillåta flygningar till ISS och Hubble. Även det faktum att man skulle kunna använda ISS som en räddningshamn finns med.

2003-06-05

Vinge
En modell av vingen blir träffad under ett test förra veckan.
Foto: CAIB.

Förra veckan genomförde CAIB tester där man lät bitar av samma storlek och material som träffade Columbias vänster vinge under start träffa en modell av vingen i olika hastigheter. Testerna visade att fogarna mellan plattorna, den så kallade T-seal, flyttades ur sin position. Detta betyder i sin tur att det blev ett mellanrum mellan värmesköldarna som värm gas i sin tur kunde komma in i mellan under återinträdet.

Detta gör att den troligaste orsaken till Columbias haveri var skador på vänster vinge som hade orsakas av att en bit isolering lossnade från bränsletanken och träffade vingen under start. Detta gjorde att värmesköldarna och fogen mellan dessa blev skadade och på minst ett ställe troligen lossnade helt*. Under återinträdet gjorde dessa skador att het gas kunde tränga in i vingen och orsaka haveriet där 7 människor dog.

*Föremålet som lämnade Columbia två dagar efter start var troligen en del av en eller flera värmesköldar.

2003-05-29

Columbiautredningen går snart in i ett nytt skedde i och med att CAIB flyttar till Washington och börjar skriva sin slutrapport, som ska komma ut i slutet av juli. Redan nu lovade Harold Gehman Jr. Att rapporten kommer att tjock och gå tillbaka ända till tiden då NASA började planera att bygga en eller flera rymdfärjor.

Han och hans kollegor kon även lite information om vad som kommer att stå i slut rapporten. Bland annat kommer man att anmärka på att NASA utför mycket mindre kontroller nu än innan och många av kontrollerna görs av privata bolag. Man sade även att det finns en liten möjlighet att man rekommenderar NASA att utföra ett eller flera testuppdrag innan man börjar med riktiga uppdrag. Hur ett sådant uppdrag skulle se ut är oklart, men när NASA genomförde testuppdrag med Columbia i början av 1980 - talet hade man bland annat bara en tvåmans besättning och diverse utrustning ombord som registrerade "allt" som hände ombord.

Till slut meddelade man även att man hitta ett uppdrag till, år 1985, där material från bränsletanken träffar färjan. Detta gör att man upptäckt totalt sju uppdrag som råkat ut för detta. Vilket kan jämföras med dem fyra som NASA har känt till.

2003-05-21

Under gårdagens presskonferens framkom det att under minst 6 tidigare rymdfärjeuppdrag är material lossnat på samma ställe på bränsletanken. Det framkom även att NASA bara känt till fyra sådana tillfällen. Man ska dock lägga till att man bara kunde kontrollera filmer från 70 starter, detta på grund av att de andra 43 ägde rum i mörker eller att kameravinkeln var dålig. Men det hela visar på att det som hände under Columbias sista start inte var en sällsynt händelse.

Arthur G. Stephenson som är chef på Marshall Space Flight Center sinc, som har ansvaret för bränsletanken, har meddelat att ha slutar efter att ha varit chef sen 1998. han sista arbetsdag kommer att bli den 15 juni, men han kommer jobba kvar inom NASA till januari 2004 då han går i pension.

2003-05-14

Columbia

Columbia
Den översta bilden är tagen strax innan Columbia blir träffad och den andra är tagen efter.
Bild: CAIB.

ISS
Befann sig för långt bort.
Foto: NASA.

CAIB har nu släppt nya bilder från starten. Skillnaden mot tidigare är att dessa bilder är skarpare och bättre. Med hjälp av dessa bilder och videofilmen som dem är tagna ifrån har man kunnat fastställa att biten från bränsletanken som träffade vänster vinge hade en fart av 529 mph och en storlek av 6 gånger 12 inches. Man har även kunnat fastställa att denna bit antingen skadade en värmesköld nära landningsstället eller en skarv mellan två plattor.

Under veckan som gått har man även utfört tester där man testat hur en bit av samma material som den som träffade Columbia skulle ha gjort för skada på vingen. Hittills har man kommit fram till att skadan som uppstod var för liten för att orsaka haveriet. Men man är än så länge bara i inledningsfasen av testerna och det är först nästa vecka man kan komma med något svar då man utfört mer tester.

2003-05-04

NASA har i en egen utredning kommit fram till att det inte hade hjälpt att lätta på Columbias vikt. Detta efter att tankar hade förts fram att man skulle kunna ha räddat Columbias och dess besättning genom att lätta vikten på Columbia med 16 ton. Detta skulle ha gått till genom att man skulle ha slängt ut allt icke nödvändigt ombord. Bland detta räknas SpaceHab modulen, alla experiment, vatten och andra förnödenheter, När det gäller förnödenheter skulle man ha sparat ett absolut minimum.

Man skulle inte heller ha kunnat åka upp till ISS på grund av att den låg och ligger i en helt annan bana. Att skjuta Atlantis och på så sätt föra upp reservdelar var i praktiken också omöjligt. Så även om man skulle ha bedömt att skadan vid starten var så allvarlig att besättningens liv stod på spel vid återinträdet skulle man inte kunnat ha gjort något åt det. Besättningen var helt enkelt dödsdömd redan från start.

I veckan visade sig att några små maskar, som var del av ett experiment på Columbia, hade överlevt haveriet. Maskarna, som har en livscykel på 7 - 10 dagar, hittades bland Columbias vrakdelar för en tid sen, men det var först i veckan som man öppnade lådorna och såg att ättlingarna till de maskar som åkte upp med Columbia i januari levde.

2003-04-23

Besättningen
En tätning som lossnade orsakare troligen dessa sju personers död.
Foto: NASA.

Det har nu gått 11 veckor sen Columbias haveri och CAIB har under denna tid hela tiden sagt att man inte har något huvudspår. Men under tisdagens presskonferens meddelade Harold Gehman Jr. Att man nu har en huvudteori som man tror starkt på. Denna teori gåt ut på att haveriet orsakares av att minst en tätning på Columbias vänstra vinge saknades. Detta ledde i sin tur till att het plasma/gas kunde strömma in under återinträdet.

Tätningen eller tätningarna skulle i så fall ha skadas vid starten och fallit av Columbia under dess andra uppdragsdag. Detta skulle i så falla också förklara var det var för mystiskt objekt som lossnade från Columbia under dag 2 i rymden.

Den slutliga rapporten kommer troligen inte komma för än tidigaste vid midsommar, men man är 70 - 80 procent säker att ovan nämnda orsakat är huvudorsaken. Men det finns fortfarande detaljer som måste redas ut innan man kan ge ett slutgiltigt svar. Inom några dagar kommer man att hålla ett möte med NASA för att gå igenom bland annat denna teori.

Ron Dittemore, chefen för NASAs rymdfärjor, meddelade under onsdagen att han kommer att sluta på NASA senare i år. Från början var det meningen att han skulle ha slutat i början av 2003, men på grund av Columbias haveri har han skjutit upp sin avgång till det CAIB är klar med sin rapport och man hittat en ny chef för rymdfärjorna

2003-04-21

Columbia
Columbia i omloppsbana den 28/1-03.
Foto: U.S. Air Force Maui Optical and Supercomputing Site (AMOS)

Som jag har skrivit om innan kommer CAIB att komma med sin slutrapport i juni i år, men man har redan nu kommit med två rekommendationer till NASA. Båda två är av den arten att dem bör åtgärdas innan man återupptar flygningarna med rymdfärjorna.

Rekommendation 1:

NASA bör utveckla och infoga ett omfattande inspektionplan som har till uppgift att avgöra strukturell integritet av alla värmesköldar (RCC) systemkomponenter. Denna inspektion borde ta fördel av avancerad icke förstörande inspektionteknologi.

Denna rekommendation var utgivna på grund av CAIBs finnande att det nuvarande inspektiontekniker inte är tillräckligt till att inspektera strukturell integritet av RCC, stödjande struktur, och hopfästande hårdvara.

Rekommendation 2:

NASA borde modifiera och utöka sitt samarbete med av Överenskommelse med National Imagery and Mapping Agency (NIMA) när det gäller att ta bilder på rymdfärjan i omloppsbana under varje uppdrag.

Denna rekommendation var utgivna på grund av CAIBs finnande att de fulla möjligheter som fanns att ta bilder av rymdfärjan i omloppsbana inte användes.

Man går även in mer i detalj på hur NASA ska göra för att följa dessa rekommendationer. CAIB talar även om att man kommer att ta med ovan nämnda rekommendationer i sin slutrapport.

När det gäller sökandet efter vrakdelar är man nästan färdiga i östra Texas. Totalt har man hittat över 70 000 vrakdelar, vilket motsvarar ungefär 37 procent av Columbias totala vikt.

2003-04-15

NASA har bestämt att vrakdelarna efter Columbia ska sparas och användas till forskning, precis som månstenarna, när utredningen är klar. Detta för att dels hedra besättningen, som var uppe på ett forskningsuppdrag, och dels för att ge framtida forskare bra material att forska på.

Det är nu officiellt att Christer Fuglesang kommer att åka upp tidigaste den 1 mars och att nästa rymdfärja, Atlantis STS-114, kommer att lyfta tidigaste den 1 oktober.

Man har nu samlat in över 70 000 vrakdelar från Columbia. Detta motsvarar ungefär 32 procent av färjan.

NASA håller även på att utreda olika sätt som man ska kunna lga rymdfärjans värmesköldar uppe i rymden. För allt mer talat för att biten som föll av bränsletanken 80 sekunder efter starten är boven i dramat.

2003-04-09

Enligt vissa uppgifter kommer CAIB komma med sin slutrapport i juni år. Enligt samma källa kommer inte bara lägga fram vad som orsakare olyckan utan även rekommendera NASA vad de ska göra för att förebygga liknade olyckor i framtiden. Precis om man gjorde efter Apollo 1 och Challenger 51-L.

Vissa hävdar att CAIB kommer att rekommendera NASA att bara skjuta upp rymdfärjor till ISS. Detta med anledning av att då kan man docka med ISS om man inte skulle kunna landa. Detta skulle i så fall betyda att det inplanerade serviceuppdraget till Hubble blir inställt.

2003-04-02

Utredningen om vad som hände med Columbia den 1 februari går allt snabbare framåt, men man vet ännu inte när man kan tänkas vara klara. Men om jag skulle få gissa, vilket jag får, skulle jag gissa på att vi tidigaste i maj kan få se en slutrapport. Frågan är då om det är en rapport som slår fast vad som hände eller som lägger fram flera teorier? Den som lever får se.

Under den senaste veckan har man kommit fram till följande:

Den bit av material som föll av Columbia under dess andra dag i rymden var troligen en del av dem paneler som håller ihop värmesköldarna. Men man vill utföra några test till innan man är helt säker. När det gäller biten från bränsletanken som träffade Columbia under starten tror man att storleken på den var 60 centimeter x 37,5 centimeter x 12.5 centimeter.

Tack vare OEXn har man kommit fram till att Columbias problem började redan när färjan befann sig över Stilla Havet vid en tidpunkt av 14:48:39 CET. Man har även fått fram data som sträcker sig efter den givna tidpunkt man hade innan. Informationen från OEXn fyller även i den lucka på 25 sekunder som man har haft innan. All den här informationen har man fått ut efter att bara har börjat studera den sparade informationen. Totalt spelar OEXn in ungefär 700 olika sensorer varav dem flesta var aktiva och gav ifrån sig information under den sista tiden innan haveriet.

När man har jämfört information från andra rymdfärjefärder kan man dra slutsatsen att viss att de temperaturhöjningar man trodde var onormala inte är det utan har inträffat på flera färder innan. Man har även kommit fram till att vissa av värmesköldarna har 20 - 40 små hål vid en given tidpunkt. Dessa hål upptäcktes först på Columbia 1992 och sen på alla andra färjor. Dessa småhål anses för det mesta ofarliga, men om de anses farliga vidtar man alltid åtgärder.

ISS besättning 7 namngiven >>>

2003-03-25

STS-107
OEXn, som den såg ut när den hittades i Texas.
Foto: CAIB.

Som jag har skrivit om innan har man hittat Columbias motsvarighet till flygplanens svarta låda, den så kallade OEXn inspelaren. OEXn fungerar efter samma princip som en svart låda, men spelar in helt andra uppgifter. Bland de uppgifter som OEXn spelar in är temperatur, tryck med mera. Inspelningar sker bara vid start och landning. När det gäller STS-107s fall satte OEXn igång att spela in cirka 15 minuter innan man förlorade kontakten med Columbia.

Den första analysen visar att OEXn är relativt välbehållen och man tror att man ska kunna få ut relativt stora mängder information om vad olika sensorer visade. Detta kan i sin tur ge tips om vad som hände den sista kvarten innan Columbia bröts itu ovanför Texas. Men man är rätt övertygad om att dem sista sekunderna av inspelningen är oanvändbar på grund av dem påfrestningar som OEX utsattes för dels när Columbia bröts itu och dels på sin färd ner mot marken.

Totalt kan OEXn spela in 2 timmar av information och det är bara Columbia som hade denna typ av inspelningsapparatur ombord av alla amerikanska rymdfärjor. Detta beror på att Columbia var den första rymdfärjan att lyfta och då ville man få in så mycket information som möjligt om vad som hände. Sen har OEXn fått sitta kvar medan man har tagit bort annan apparatur som bara Columbia hade.

NASA har gjort om i sitt Columbia mishap team. Detta efter önskemål från CAIB. Anledningen till detta är att vissa av medlemmarna var med och förberedde Columbia STS-107s färd och det skulel vara mindre bra om dessa också var med och utredde vad som gick fel. Man har även bytt namn på det till NASA Accident Investigation Team.

2003-03-22

Uppskjutningen
Columbia STS-107 lyftre den 16 januari.
Foto: NASA.

Idag är det 50 dagar sen STS-107s haveri. 50 dagar av frågor, svar och ännu mer frågor. Två frågor som inte ställs så mycket är varför vi skickar ut människor i rymden och om vi ska fortsätta med det?

Läs hela krönikan >>>

2003-03-20

Igår, onsdag, hittade man Orbiter Experiment Support System recorder (OEX). OEX spar information om bland annat temperatur, vibrationer och tryck. Information sparas på ett magnetband och spelas in endast under start och landning. Vid en första kontroll verkar det som att OEX har klarat sig oskadd. Man hittade OEX i närheten av Hemphill, Texas.

2003-03-19

När nästan 50 dagar har gått sen STS-107s haveri blir man allt säkrade på att orsaken till att Columbia bröts upp över Texas var att het gas strömmade in i vänster vinge. Detta betyder i sin tur att en eller troligen flera värmesköldar vara skadade eller borta och hade då lämnar Columbias skelett helt öppet för att angripas av gasen.

Varför värmesköldarna var skadade eller borta vet man i dagsläget inte, men man har en idé om det föremålet eller föremålen som lossande från Columbia under uppdragsdag 2 skulle kunna ha varit en eller flera värmesköldar. Dessa värmesköldar skulle i sin tur ha blivit träffade av en minimeteorit eller liknade.

Om man hade vetat om att föremål hade lossnat från Columbia under tiden färjan befann sig i rymden skulle man kunna ha utfört en grundligare utredning om vad detta var för något. För föremålen/målet som lossnade från Columbia cirklare runt jorden i två dagar innan det brann upp i atmosfären. Men NASA fick ingen information om att något hade lossnat från Columbia för än efter STS-107s haveri. Detta har gjort det svårare för CAIB att fastställa vad det var som lossnade från Columbia.

2003-03-16

Bildsidan har nu blivit uppdaterad med diverse bilder. Till bildsidan.

2003-03-15

Columbia
Bilden ovan visar på vilka ställen man tror Columbia blev träffad under starten.
Foto: NASA.

Man har nu tagit en närmare titt på videofilmen från Columbias start och man tycker sig en andra träff på Columbia av delar från Columbia (se bild). Detta skulle i så fall stödja teorin om att het gas, så kallat , skulle ha sipprat in i vänstervinge och i stort sätt bränt upp vingen inifrån.

Man har även kommit med en ny tidslinje som visar att Columbia redan hade problem på gränsen mellan California och Nevada. Vid denna tidpunkt ska enligt ögonvitten på marken ett start sken ha sätt vid Columbia vilket tyder på att flera små delar från rymdfärjan lossande och föll mot marken. Minuter efter detta visar datorerna att Columbia befinner sig i en "uncommanded attitude and exhibiting uncontrolled rates". Vilket betyder att Columbia flög utan kontroll.

Fem sekunder innan man slutligen förlorade kontakten med Columbia visar datan man gått igenom att inga system i Columbias vänstervinge fugerade. Men den visar samtidigt att de livsuppehållande systemen ombord fungerar ända tills slutet.

2003-03-13

CAIB utesluter inte att ett fel av befälhavaren kan ha varit ett bidrag till olyckan. Man har också meddelat att man utfört visa test för att se hur objektet som lossande från bränsletanken under start och träffade vänster vinge kan ha påverkat det hela. Det man har kommit fram till under de första testerna är att det uppstod skador på vänster vinge, men att dessa troligen inte var tillräckliga för att ensam orsaka haveriet. I början av april kommer man att utföra fler test för att se hur ovan nämnda incident påverkade olyckan. I dagsläget vet man heller inte om det var isolering, is eller något annat som lossande från bränsletanken, men troligen var det isolering. Denna fråga hoppas man få ett svar på genom detaljstudera filmerna och bilderna från starten.

STS-107
Medlemmar av Columbia Reconstruction Project Team inspekterar en vrakdel från Columbia.
Foto: NASA.

I dagsläget är det 4 000 - 5 000 personer som dagligen deltar i arbete genom att leta efter vrakdelar både på land och i vattnet. Till detta ska även läggas ett antal flygplan och helikoptrar som hjälper till att söka av stora ytor. På helgerna hjälper även en hel del privatpersoner till och man räknar med att folk ska ha hittat mer vrakdelar nu när värmen kommer och folk börjar vistas mer ute. Totalt har man skickat 28 286 vrakdelar till Kennedy, detta motsvarar ungefär 19 procent av Columbia.

Som jag har skrivit om innan kommer nästa amerikanska rymdfärja att lyfta tidigaste i juli i år. Om man skulle lyckas få upp STS-114 då skulle det betyda att STS-116 (Fuglesangs uppdrag) skulle kunna lyfta den 18 december. Men detta är ett drömscenario och personligen tror jag att nästa amerikanska rymdfärja kommer att lyfta tidigaste nästa sommar. Detta skulle i sin tur betyda att STS-116 tidigaste kommer att lyfta hösten/vintern 2004. Allt beror på avd CAIB kommer fram till.

2003-03-08

NASA jobbar på att nästa rymdfärja ska lyfta senast nästa sommar och i bästa fall redan i juli i år. Detta att jämföras med de 2 år och 8 månader som det tog efter Challenger olyckan innan man skör upp nästa rymdfärja. Exakt datum kommer att bestämmas är CAIBs rappoet är klar och man vet vad som eventuellt måste göras innan man kan börja flyga igen.

Anledningen till att NASA vill börja sända upp rymdfärjor igen så snart som möjligt är att utbyggnaden av ISS är beroende av rymdfärjorna. Detta gör att få varje dag som rymdfärjorna har flygförbud fördröjs och fördyras ISS-projektet.

2003-03-05

CAIB meddelande igår, tisdag, att man har hittat spår av smält aluminium på Columbias värmesköldar. Dessa spår av smält aluminium ska ha hittas både på vänster och höger vinge samt på själv rymdfärjekroppen.

Slutsatsen man kan dra av detta är att Columbia utsattes för väldigt hög värme under återinträdet. Men hur detta eventuellt bidrog till haveriet vet man i dagsläget inte. Det man vet är att denna typ av skada inte har påträffas på någon rymdfärja efter något tidigare uppdrag.

Man har nu totalt hittat 22 563 vrakdelar från Columbia och det motsvarar 13,7 procent av hela Columbia. Av dessa 22 563 vrakdelar har man identifierat 16 063 delar. Bland annat alla sex värmesköldar som satt på Columbias nos och huvudlandningsställen.

De tre nya medlemarna i CAIB är Dr. Douglas D. Osheroff, Dr. Sally Ride och Dr. John Logsdon.

2003-03-01

STS-107
Bilden visar het plasma som omger Columbia. Kan denna plasma har oesakat haveriet?
Foto: NASA TV/Spaceflight nov.

Igår, fredag, släppte NASA en video som togs av besättningen ombord på STS-107 under inträdet i atmosfären. Tyvärr var videobandet så svårt skadad att man inte kunde rädda hela. Den delen som NASA igår visade börjar 4 minuter innan Columbia går in i atmosfären och slutar några minuter innan man får dem första tecknen på att något är fel. Detta gör att man inte får reda på något nytt som kan hjälpa att förklara vad som orsakare olyckan.

Det man får fram är att besättningen var vid gott mod och såg fram emot att få komma hem. Man ser även att Columbia omges av het gas (plasma), vilket är helt normalt. Men om denna plasma på något sätt kom in bakom värmesköldarna, som en teori förespråkar, är det lika med döden för besättningen.

Under fredagen kom även information från NASA om att man hade hittat en stor sektion av Columbias västervinges ytterhörn. Utredarna hoppas denna sektion ska hjälpa dem på vägen mot en lösning av haveriet.

Idag är det en månad sen Columbias haveri. En månad av frågor, sorg, svar och ännu mer frågor. Om vi går tillbaka 17 år till Challenger haveriet visste man vid samma tidpunkt som vis tår vid idag i stort sätt vad som orsaker olyckan medan vi idag när det gäller Columbia bara har en massa teorier. Det enda relativt säkra man vet är att vänster vinge blev utsatt för någon yttre påverkan som i slutändan ledde fram till haveriet. Om det sen var incidenten vid starten som orsakare det eller något som hände i rymden vet vi inte och kanske kommer vi aldrig att få reda på det.

Se videon >>> (länk till NASA)

2003-02-25

STS-107
Bilden ovan visar en av Columbias värmesköldar som har svåra värmeskador på sig.
Foto: CAIB.

Under kvällens presskonferens från CAIB framkom det bland annat följande.

Man har till dagens dato samlat in 8 110 delar från Columbia varav 5 297 är id. Detta motsvarar över 10 procent av Columbia. Av vänster vinge har man bara hittat en liten del. Men man fortsätter att få in vrakdelar. En vrakdel från vänster vinge är hittad i Littlefield, Texas och är än så länge den vrakdelen mest till väste som man hittat.

Av de 32 sekunder av data som man analyserad har man kunnat plocka ut totalt 7 sekunder varav 5 sekunder är i början av datan, alldeles efter man förlorade kontakten med besättningen. Under de första av dessa 5 sekunder ser allt normalt ut, bortsett från de man lagt fram tidigare. Det som är intressant är att de 2 sista sekunderna visar att trycket och flödet i alla tre Auxiliary Power Units var noll. Under denna tidsperiod kom inga signaler från vänster vinge. Detta antyder att vänster vinge var allvarligt skadad.

Angångne det objekt man såg lämna Columbia under den andra dan i rymden har man kommit fram till följande. Objektet var ungefär 0,3 x 0,4 meter och väldigt lätt. Man vet ännu inte vad det var, men det var något lättviktigt. Objektet gick in i atmosfären den 20 januari.

CIAB har öppnat en webbsida på adressen www.ciab.us

2003-02-22

Uppskjutningen
Denna bild visar att något lossnar från bränsletanken och träffar vänster vinge. I går kom det fram att det var minst två bitar isolering som träffade vänster vinge. Klicka på bilden för större bild.
Foto: NASA.

Idag är det tre veckor sen besättningen på STS-107 var på väg hem efter ett 16 dagar långt uppdrag. Men som du säkert vet kom de aldrig hem eller som vissa skulle uttrycka det: "Still in patrol." Under dessa tre veckor har man kommit närmare ett svar, men man vet fortfarande inte vad som exakt orsakare Columbias haveri. Enligt vissa kommer vi inte heller någonsin få reda på den direkta orsaken till olyckan.

I går kom det även fram att det inte var en bit av isolering som lossnade från bränsletanken utan att det var tre bitar isolering som lossnade eller att det var en bit som sen under färden mot vänster vinge delade upp sig i tre. Detta har NASA vetat om hela tiden men på grund av ett missförstånd har detta inte kommit fram. Av dessa tre bitar isolering vet man att minst två träffade vänster vinge. Om den tredje biten isolering träffade vingen vet man i dagsläget inte.

Som jag skrev igår finns det uppgifter som tyder på att vänster vinge var allvarligt skadad eller helt bortsliten innan Columbia bröts itu. För att förtydliga mig lite vill jag tillägga att detta bara är en teori. Denna teori grundar sig på att man förlorade hydroliksystemet i vänstervinge. I dagsläget vet man inte om besättningen hann uppfatta att något allvarligt hade hänt med vänster vinge eller hur länge besättningen levde.

2003-02-21

Efter att ha analyserat data som kom från Columbia efter det sista medlandet från befälhavare husband bröts visar på att Columbia var hel minst 32 sekunder efter denna punkt. Datan man samlat in visar även att vänster vinge antingen var helt bortsliten eller allvarligt skadad innan rymdfärjan bröts sönder.

Man har ännu inte analyserat färdigt all data som kom under dessa 32 sekunder, men det man kan säga i dagsläget är att klockan 15:00:04 CET kom den sista kända datan från Columbia. Detta var information om att elsystemet fungerade ombord. När man jämfört detta med videofilmer har man dragit slutsatsen att Columbia bröts sönder strax efter 15:00:00. Förhoppningsvis kommer man att få en mer exakt tidsangivelse när man analyserat klart.

2003-02-19

Under måndagen återupptog bland annat Christer Fuglesang träningen inför sitt uppdrag till ISS. Men på grund av att ingen vet när rymdfärjorna kommer att börja flyga igen kör man inte ett lika hårt program som förut.

Totalt har man hittat over 16 600 vrakdelar från Columbia. Av dessa finns 4 000 på Kennedy, varav 2 600 har blivit katalogiserade. Utöver dessa har man 10 000 vrakdelar som är på väg till Air Force Base at Shreveport, La., eller Kennedy.

Efter att ha gått igenom videofilmer, vittnesmål och radarbilder är man säker på att Columbia började tappa delar redan Över Kalifornien. Nu hoppas man att man ska lyckas komma fram till vad det var som lossnade från Columbia vid denna tidpunkt. För om man för reda på det kan man bättre förstå vad som hände. Men än så länge har man inte hittat några vrakdelar i Kalifornien.

Mot slutet av veckan räknar man med att över 2 000 personer kommer att delta i letandet efter vrakdelar i och med att folk är lediga från sina vanliga arbeten.

Under den kommande veckan hoppas man få reda på mer om orsaken/orsakerna till olyckan då man ska hålla flera förhör med olika personer.

2003-02-18

Med anledning av att man inte hittat några vrakdelar från Columbia väster om Granbury, Texas kommer NASA att ta hjälp av meteors experter för att ta reda på var delar från Columbia kan ha slagit ner. För fast man fått in många rapporter från personer som sett delar lossna från Columbia har man inte hittat några bekräftade vrakdelar väster om Granbury, Texas. Men man har starka förhoppningar om att i hitta minst två stora fragment från Columbia, varav minst en från vänstra vingen, Sierra Nevada.

NASA ber även om hjälp från lokala bönder för att hitta vrakdelar. Förra veckan har man även genomfört en undersökning om vad amerikanarna tycker om NASA. I undersökningen kom man bland annat fram till att 25 procent av de tillfrågare vill höja anslagen till NASA, 49 procent vill att det ska ligga kvar på samma nivå som nu medan 24 procent vill se en minskning av anslagen och 7 procent vill se ett totalt stopp. I undersökningen framgår även att dem tillfrågare hellre ser bemannade uppdrag än obemannade uppdrag

2003-02-16

Sökandet efter vrakdelar och en orsak till Columbias haveri går vidare. Under helgen har inget nytt av större betydelse kommit fram, som man släppt ut till allmänheten. En sak som kan vara intressant för oss riktigt insatta är att det har kommit en reviderad tidslinje där bland annat den nya tiden för Hussbands sista meddelande är satt till 14:59:32 CET istället för 14:59:30 CET. Om jag får tid kommer jag att lägga ut hela den nya tidslinjen.

Under helgen har man bland annat sökt efter vrakdelar mer väster ut i New Mexico än innan utan att hitta några. Utredningsgruppen har även besökt olika NASA centers med mera för att samla in information.

2003-02-15

Månen
Månen, tagen av astronauterna på Columbia.
Foto: NASA.

Sökandet efter att hitta orsaken till Columbias haveri går vidare. En första analys har man kommit fram till att höjningen av temperaturen som skedde på vänster vinge under återinträdet tyder på närvaro av Plasma. Plasma är en uppvärmd gas som omger rymdfärjan under återinträdet. Samma analys visar också att en saknad värmesköld inte ensam skulle kunna orsaka höjningen av temperaturen. Framtida analyser får utvisa om detta stämmer.

I skrivande stund har man inte hittat några vrakdelar från Columbia väster om Granbury, Texas.

USAs marin hjälper till att söka av sjöarna och floderna efter eventuella vrakdelar. På land fokuserar man sig på att hitta stora bitar av vrakdelar. NASA är fortfarande intresserare av att få kontakt med personer som har bilder, videofilmer eller som är ögonvittne till Columbias haveri.

2003-02-14

NASA har nu släppt en uppdaterad version av vad som hände strax innan olyckan. Nedan följer en kort version av tidslinjen. Alla tider anser CET.

Klockan 14:44:09 befinner sig Columbia väster om Hawaii och påbörjar återinträdet. 24 sekunder senare kommer det första tecknet på att något är fel. En sensor i vänstra landningsstället visar en höjning av temperaturen. Under dem följande minuterarna visar flera sensorer onormal höjningar av temperaturen och vissa lägger av att sända helt.

Klockan 14:59:29 börjar Husband sända det sista medlandet från Columbia: "Roger, uh, buh...". En sekund senare, klockan 14:59:30, bryts kontakten med Columbia. Klockan 15:01 säger James Hartsfield följande: "Columbia out of communications at present with mission control as it continues its course toward Florida,". Under minutarna som följer försöker man få kontakt med Columbia utan att lyckas.

I samma väva kommer det in uppgifter om att människor i Texas sätt något som man senare för bekräftat är Columbia som störtar.

2003-02-13

Nedan följer en liten uppdatering (på grund av tidsbrist).

Man har nu id alla kvarlevor man har hittat och det bekräftar det man sagt innan att man hittat kvarlevor från alla besättningsmedlemmar. Det är även bekräftat att en sensor la av 26 sekunder innan man förlorade kontakten med Columbia. Sensorn var belägen i vänstra landningsstället. NASA har också meddelat att man håller på att sätta ihop en detaljerad tidplan för vad som hände och när det hände.

Det har även framkommit att bilden som togs av Columbia strax innan olyckan och som sades ha tagits av militären i verkligheten hat tagit av ett 3 1/2-inch teleskop och en gammal mac av några tekniker på sin fritid.

Till sist har man släppt delar av e-mail där två tekniker på NASA diskuterar vad skadan som uppstod vid starten kan påverka Columbia vid inträdet. Bland annat dra man upp några västra scenarier händelser. Där bland annat en höjning av temperaturen ingår.

2003-02-12

"Roger, buh ..."

Orden är befälhavare Rick Husbands och är det sista man hör från Columbia. Klockan visar på 14:59 CET.

NASA har nu släppt en del av kommunikationen mellan Houston och Columbia. På den framkommer det att besättningen under de 8 sista minuterna rapporterar om att flera sensorer slutar sända information. På bandet finns även försöken att kontakta Columbia med. Det sista som finns med på det släppta bandet är Flight director Leroy Cain ord:

``Lock the doors.''

Vilket betyder att ingen får lämna eller komma in i kontrollrummet för än man har säkrat alla data.

På en amatörvideofilm som har släpps synd det tydligt att flera föremål lossnar från Columbia minuterarna innan färjan bryts sönder. Vad detta är för föremål vet man inte än, men det kan vara delar av värmeskölden.

NASA har bestämt sig för att man ska utföra vindtester på en kopia av Columbias vänstra vinge för att se hur olika skador påverkar dito.

Under den första presskonferens hållen av Columbia Accident Investigation Board, AIB, framkom det bland annat att man har hittat över 1 600 vrakdelar från Columbia co den del som man trodde var en del av en av Columbias dator inte var. Istället visade sig vara en del av Columbias KU-band televisions antennsystem. Man sa även att den 60 dagar deadline man har fått på sig mer ska ses mer som en "guideline" än ett datum då man måste vara klar.

2003-02-11

Det är nu bekräftat att man har hitta en del av vänster vinge. Detta är ett stort steg framåt då man tror at vänster vinge har något med olyckan att göra. Man hittills samlat in över 1 200 vrakdelar, varav inga bekräftade har hittas väster om Fort Worth, Texas.

Utredningen hat nu kommit till det läget där NASA kommer att få en mindre roll och The independent Columbia Accident Investigation Board, under ledning ab före detta Navy Adm. Harold W. Gehman Jr. kommer att få huvudrollen och ansvaret för utredningen. I morgon kommer den första lastbilden med vrakdelar att komma till Kennedy, där man ska bygga upp Columbia.

Under gårdagens presskonferens framkom det även att hittat något som man tror är Columbias ena dator. Om det visar vara så är det en väldigt intressant vrakdel. För man är av naturliga skäl intresserad av alla data som kan hjälpa utredningen framåt.

2003-02-10

Man har hittat ännu tre större vrakdelar från Columbia. I skrivande stund vet man inte vad det är, mer än att dem är tunga. Under söndagen har 1 500 frivilliga personer jobbat med att lokalisera vrakdelar och ta hand om dessa. Runt 500 av dessa beräknas att återvända till sina jobb på måndag. Fast man är många som letar tar arbete lång tid. Detta förklarar Mark Ruggiero med att många inte är vana att gå i skogen.

Man har även hittat mer kvarlevor efter besättningen. Detta gör att man hittat kvarlevor av besättningen på minst 10 plaster i Nacogdoches County.

2003-02-09

Ett militärt radarsystem tog den 17 januari, ungefär 24 timmar efter start, en radarbild som visar att något lämnar Columbia i en hastighet av ungefär 5 for/sekund. Vad detta är för föremål vet man ännu inte. Om det visar vara en del av Columbia som lossnar kan det ha stor betydelse för orsaken till olyckan. Men det kan också vara så att besättningen dumpade vatten, som frös till is. Att dumpa vatten är helt normalt. Vad det är för den fortsatta utredningen fastställa.

Nära Nacogdoches, Texas, har man hittat en stor vrakdel från Columbia som man misstänker vara en av landningsställens dörrar. Man har ännu inte lyckas komma fram till om den vingdelen man hittade tidigare i veckan kom från höger eller vänster vinge.

Dem två personer som greps i onsdags för att de hade stulit vrakdelar från Columbia kommer att hamna framför domstol i april och kan få upp till 10 års fängelse. Den kampanj man drog i gång i onsdag som gick ut på att alla som hade vrakdelar och lämnade in dessa senast fredag skulle slippa åtal visade sig framgångs rik. Enligt uppgift fick man in 117 olika objekt. Man fick även in uppgifter om folk som har kvar vrakdelar.

2003-02-08

Columbia
Det var denna bild som militären tog av Columbia.
Foto: NASA

För nästan en vecka sen satt jag och tittade på NASA TV. Strax efter klockan 15:00 CET hörde jag att man förlorat kontakten med Columbia. Strax efteråt fick jag reda på att Columbia troligtvis hade störtat. Genast lade jag ut en blänkare på Astrowebb. Resten är historia.

Den senaste veckan är inneburit många sena kvällar och tidiga morgonar (04:30 istället för 04:45). Uppdateringarna på Astrowebb har nästan bara handlat om Columbia STS-107, likt många andra rymdsidor.

Under dagens presskonferens sa man bland annat att man inte kommer att ha några presskomf under helgen. Man visade även det foto som militären tagit av Columbia. För en amatör sa det inte mycket, men vi får hoppas att proffsen kan få fram något. I övrigt framkom inget nytt. Man har ännu inte kommit fram till vilken vinge delen man hittat tillhör. Det man hoppas på är att det ska vara en del av vänster vinge

2003-02-07

Högupplösta bilder tagna av en av militärens kameror på marken visar att det fanns skador på Columbias landningsställ på vänster vinge 60 sekunder innan färjan bröts upp över Texas. Bilderna visar också att Columbia tände sina jetstrålar för att rätta upp färjan. Bilderna visar också att höger vinge och landningsställ ser normal ut. Bilderna undersöks för närvarande på Johnson Space Center i Houston.

Man har även hittat en stor del av någon av vingarna. Vilken vinge det gäller har man inte talat om. Det är för närvarande över 1 200 personer som deltar i sökandet efter vrakdelar och arbete runt detta. Av dessa är cirka 200 från NASA.

Nattuppdateringen
Indien har bestämt att man ska döpa om satelliten Metsat, som man skjut upp förra året. Det nya namnet är Kalpana-1 till minne av den i Indien födda besättningsmedlemmen Kalpana Chawla. Kalpana-1 är en vädersatellit.

Det har nu gått fem dagar sen Columbia bryts upp över Texas och alla ombord dog. Under dessa fem dagar har NASA och andra myndigheter samlat in över 1 000 vrakdelar utspridda över flera delstater. Man har även hittat kvarlevor från alla ombord. Men man har ännu inte något hett spår om vad som orsakare olyckan. NASA fortsätter att ha lyfta på varenda sten för att hitta nya vrakdelar och utreder alla spår för att hitta den "felande länken" som kan förklara olyckan. Även om man är övertygad om att en vis sak inte har något med olyckan att göra utreder man det än då.
Under torsdagens presskonferens framkom det att vrakdelarna efter Columbia kommer att tas till Kennedy där man ska återuppbyggda Columbia så gott man kan. Vad som sedan ska hända med vrakdelarna har man ännu inte bestämt.

Till sist framkom det även att man inte har hittat några vrakdelar söder om Fort Worth i Texas.

2003-02-06

Nattuppdateringen

CVolumbia
Bilderna ovan visar Columbia före (vänster) och efter (höger) färjan träffades av material från bränsletanken. Fast det är dålig upplösning kan man se att det inte blev några större skador.
Foto: NASA.

Dagens citat är "It is something else. It is something else", sagt av Dan Dittemore.

Under det gångna dygnet har man fortsatt att samla in vrakdelar med en ökande hastighet. I ett första stadium kommer man att ta vrakdelarna till Barksdale Air Force Bas. Senare kommer man att frakta delarna till Kennedy Space Center. Man har ännu inte hittat några vrakdelar som är viktigare än andra, så kallade "red mark" delar.

När det gäller skadan som uppstod vid starten har man i nuläget svårt att tro att detta skulle vara huvudorsaken till olyckan. För efter att har studerat bilder från starten och gjort simuleringar har man kommit fram till att skadan som uppstod var för liten för att utgöra någon större säkerhetsrisk. Man har även övertygad om att det inte var is som träffade vänster vinge.

Under ett normalt uppdrag utsätts värmesköldarna på rymdfärjan som är uppe för ungefär 100 skador som orsakas av minimeteoriter. 35 - 45 av dessa är över 2,5 centimeter, vilket anses som en kritisk gräns. Om man har fler skador över 2,5 centimeter än normalt frågar man sig alltid varför och försöker ta reda på varför det är så. Dessa skador kan även uppstå vid start coh landning.

Man håller fortfarande på att försöka återskapa dem 32 sekunder av information som sändes från Columbia efter att man förlorat kontakten och som då ansågs korrupta av dataprogrammen.
Dem återfunna kvarlevorna efter besättningen har flyttas till Dover Air Force Base i Delaware.

Idag kommer man att hålla en minneshögtid i Washington National Cathedral, Washington DC klockan 16:00 CET (OBS! Ny tid).

2003-02-05

Kvällsuppdateringen

Besättningen
Besättningen ombord. Klicka på bilden för större bild och mer information.
Foto: NASA.

Under dagens presskonferens sa Milt Heflin, som svar på en fråga från Los Angeles Times, att NASA även utreder och försöker ta reda på om Columbia träffades av något föremål i rymden som skulle kunna ha orsakat olyckan. Det är känt sen tidigare att varje föremål som är i rymden träffas av små fragment varje. Om Columbia skulle ha träffas av ett fragment som var tillräckligt stort skulle detta ha kunnat orsaka en skada på värmeskölden. Milt Heflin till la att man inte har övergivit den tidigare teorin utan att man tittar brett.

Man har ännu inte hittat några vrakdelar i Kalifornien eller Arizona, men man fortsätter leta. Nästa presskonferens kommer att ske klockan 22:30 CET.

Nattuppdateringen
Under minneshögtiden ikväll höll bland annat President Bush tal. Du kan läsa hans tal här. Mike Kostelnik sa under kvällens presskonferens att NASA har skickat folk till Kalifornien och Arizona för att leta efter eventuella vrakdelar. Om man hittar några hoppas man att dessa ska hjälpa dem två utredningarna att förstå orsaken till lördagens olycka. Han meddelade också att man har satt in mer folk från olika myndigheter för att samla in vrakdelar.

NASA har medgett att man har hittat framdelen av Columbias nos i östra Texas. Detta är det största enskilda vrakdel som man återfunnit till dags dato. Noskornet är ett av dem viktigaste vrakdelarna som man hittat hittills.

I Nacogdoches County har man hittat kvarlevor av besättningen på minst 15 plaster.

På torsdag kommer man att hålla en minneshögtid i Washington National Cathedral, Washington DC klockan 17:00 CET.

2003-02-04

Nattuppdateringen

Uppskjutningen
Denna bild visar att något lossnar från bränsletanken och träffar vänster vinge. Klicka på bilden för större bild.
Foto: NASA.

Under måndagen har NASA, FEMA, FBI, den lokala polisen och alla andra myndigheter som är iblandade i fältarbete börjat göra stora framsteg och "fått upp ångan". Man har fått arbete med att samla in vrakdelarna som finns över stora delar av Texas och Louisiana. Fast man samlat in stora mängder vrakdelar har man ännu inte hittat någon del som är mer viktig än någon annan. När detta sker kommer man att röd markera denna del och ta hand om den på bästa sätt.

Man har ändrad tidlinjen lite. Den första rapporten om högre temperaturer än normalt kom klockan 14:52 CET i och med att 3 sensorer på vänstra vingen gav utslag på en höjning av temperaturen. Dem kommande minuterna gav flera sensorer utslag. Klockan 14:59 CET, när Columbia befann sig över västar Texas, tände jetstrålarna på höger sida i 1,5 sekunder för att räta upp färjan som vid denna tidpunkt "drog" åt vänster. Strax efteråt förlorade man kontakten med Columbia. Det skedde även temperaturhöjningar vid hjulet på vänstra vingen. Temperaturhöjningarna var på mellan 30 - 60 grader F på 5 minuter.

Biten som lossnade från bränsletanken och träffade vänster vinge vägde ungefär 2,76 pound och var 20 x 16 x 6 inch. Enligt dem tester man kört är det inte säkert att skadorna som uppstod på vänster vinge ledde till olyckan.

Under tisdagen kommer man att hålla en minneshögtid klockan 19:00 CET på JSC. Hela tisdagen kommer att vara en minnesdag, en dag att tänka på dem som dog i lördags 63 kilometers över Texas. Detta innebär bland annat att man bara kommer att hålla en planerad presskonferens under tisdagen. Denna kommer att ske klockan 17:00 CET i Washington National Cathedral, Washington DC.

Man fortsätter att hitta kvarlevor av besättningen på STS-107.

Till sist är NASA intresserade av att få veta om det finns några vrakdelar i Nevada, Arizona, New Mexico och/eller nordvästra Texas. Vet du något? Ta i så fall kontakt med NASA.

2002-02-03

Kvällsuppdateringen
Inget talar idag för att man kommer att ersätta Columbia med en ny rymdfärja. Dels för att man har tre st fullt fungerade färjor som räcker till. Dels för att man inom 10 - 15 år räknar med att ersätta dagens rymdfärjor och då skulle det kosta för mycket relativt till hur mycket man får ut av en ny rymdfärja.

Det står klart att det inte förekom någon is på bränsletanken. Vilket betyder att det inte var is som träffade vänster vinge under starten. Storleken på biten som lossnade under starten uppskattas till 7 x 40 inch (ca 17,4 x 100 cm).

Det kommer uppgifter om att man har hittat en större sektion av Columbias framparti sydväst om Dallas nära Louisiana gränsen. Enligt Spavefligtnow ska det även vara i detta område som man har hittat kvarlevor från besättningen ombord. Det är nu även helt klart att man återfunnit kvarlevor från alla sju astronauter ombord.

Följande uttalande är från familjerna till besättningen ombord på STS-107.

"On January 16th, we saw our loved ones launch into a brilliant, cloud-free sky. Their hearts were full of enthusiasm, pride in country, faith in their God, and a willingness to accept risk in the pursuit of knowledge -- knowledge that might improve the quality of life for all mankind. Columbia's 16-day mission of scientific discovery was a great success, cut short by mere minutes -- yet it will live on forever in our memories. We want to thank the NASA family and people from around the world for their incredible outpouring of love and support. Although we grieve deeply, as do the families of Apollo 1 and Challenger before us, the bold exploration of space must go on. Once the root cause of this tragedy is found and corrected, the legacy of Columbia must carry on -- for the benefit of our children and yours."

Natt - och morgonuppdateringen
Under NASAs presskonferens den 2 januari bekräftare man att man har hittat kvarlevor av besättningen. Man sa att man funnit kvarlevor från alla astronauter. För att sedan ta tillbaka det. Det framkom även att det förekom en höjning av temperaturen på den vänstra yttersidan av Columbia strax innan man förlorade kontakten. Detta skulle ha varit lokaliserat till det vänstra landningsstället. Det finns inget i dagsläget som tyder på att temperaturen höjdes inne i Columbia. Även flera sensorer på vänster sida slutade sända data minuterna innan kontakten bröts.

Skadan som uppstod på vänster vinge under starten kom ungefär 80 sekunder efter starten. Men man upptäckte det inte för än dan efter när man gick igenom videofilmen som man upptäckte det. Detta är helt i linje med dem regler och arbetssätt man har. Man sa ännu en gång att även om man ansett att denna skada skulle vara ett säkerhetsproblem skulle man ändå inte kunna göra nåt. Men man vill inte köra in sig på en sak utan söker på ett större område. Biten som träffade vänstra vingen var runt 20 inch rakt över på största stället. Vilket motsvarar ungefär 50 centimeter.

Det framkom även att man har 32 sekunder av data som inte blev nedladdad och visad under Columbias inflygning på grund av att den inte ansågs riktig, detta är helt normalt. Man hoppas nu att man ska kunna ta fram hela eller delar av den datan.

Man är övertygad om att besättningen inte hade någon aning om vad som skulle hända eller att dem ens märkte att något hände. Den centrala lagringsplatsen för upphittade vrakdelar kommer att vara Barksdale Air Force Base. Över 100 personer från NASA är på plats i bland annat Texas för att samla in vrakdelar.

I dagsläget finns det inga planer på att lämna ISS obemannad. Först vill man komma längre i utredningen innan man tar såna beslut.

På tisdag eftermiddag, 19:00 CET, kommer George W. Bush, hans fru och Sean O'Keefe delta i en minneshögtid vid Johnson Space Center till minne av STS-107s besättning.

Man sa ännu en gång att vrakdelar kan vara giftiga och att allmänheten inte ska röra vrakdelar utan meddela den lokala polisen eller NASA.

Arbetet med att förberedda Columbias systerskepp inför deras kommande starter fortsätter till man har tagit ett slutligt beslut om att ställa in alla inplanerade starter.

NASA kommer att hålla två dagliga presskonferenser klockan 17:30 CET och klockan 22:30 CET med början idag.

2002-02-02

Idag tillkännagavs vilka som ska ledda utredningen, Space Shuttle Mishap Interagency Investigation Board. Utredningsgruppens första möte kommer att äga rum i morgon på Barksdale Air Force Base, Louisiana.
Gruppen kommer att leddas av Harold W. Gehman, Jr, en före detta amiral i flottan. Resten av medlemmarna är:
  • Rear Amiral Stephen Turcotte, kommendörkapten, U.S. sjösäkerhet centrum, Norfolk, Va.
  • Major General John L. Barry, Director, Plans and Programs, Headquarters Air Force Materiel Command, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio
  • Major GeneralKenneth W. Hess, kommendörkapten, U.S. Air Force Chief of Safety, Kirtland Air Force Base, N.M.
  • Dr. James N. Hallock, Aviation Safety Division Chief, U.S. Department of Transportation, Cambridge, Mass.
  • Steven B. Wallace, Director of Accident Investigation, Federal Aviation Administration, Washington
  • Brigadier General Duane Deal, kommendörkapten 21st Space Wing, Peterson Air Foce Base, Colo.
Man kommer även ha hjälp av personal från NASA och andra som sitter på expertkunskaper som kan komma till användning. Gruppens huvuduppgift är att hitta orsaken till olyckan.

Sean O'Keefe har åter upprepat att så fort man vet vad som orsakare olyckan och rättat till eventuella fel på dem andra rymdfärjorna kommer man att flyga igen. Om detta kommer att ta en vecka, en månad eller ett år vet man inte. Det man vet är att man kommer att flyga igen!

Enligt vissa uppgifter ska man ha hittat kvarlevor, eller rättade sagt vävnadsrester, av besättningen i närheten av Hemphill i Texas. mer om detta lär vi få veta under NASAs presskonferens senare idag.

2003-02-01

Ännu ett officiellt uttalande från NASA - "Life goes on, training goes on"

Enligt NASA kom dem första tecknen på att något var fel strax före klockan 15:00 CET när man förlorade temperaturdatan från hydrauliksystemet. Några minuter senare förlorade man även andra data. Men inget tydde på att något var fel. Vissa sensorer indikerade också att något vad fel. Klockan 14:59:22 förlorade man all kontakt med Columbia, både tal och information om Columbia. Det var vid denna tidpunkt man började förstå att, "We've had a bad day" som Milt Heflin, NASA senior flight director sade.

Men man har flera styrkor som är ute och söker och säkrar bevismaterial. I skrivande stund har man ännu inte bestämt någon central plats dit man kommer att ta alla vrakdelar och annat bevismaterial man hittar. Det är även bekräftat att alla framtida rymdfärjeuppdrag är inställda på obestämd tid. Man har även dragit ner på arbete på Kennedy till ett minimum för att inte förstöra några eventuella bevis som kan finnas där.

När det gäller ISS sa man att morgondagens uppskjutning av en Progresskapsel kommer att ske som planerad. Det framkom också att besättningen ombord har tillräckligt med mat för att stanna uppe till slutet av juni utan att någon rymdfärja kommer på besök.

Man vet ännu inte om en eventuell skada på vänster vinge som uppstod vid starten har något med olyckan att göra. Innan dagens olycka ansåg man inte att det utgjorde någon fara. Även om man ansett att detta var ett säkerhetsproblem var det inget som man kunde göra något åt förrän man hade landat. Man hade inte kunnat utföra en rymdpromenad för att rätta till det eller på något annat sätt fixa det. Men på grund av olyckan kommer man att gå tillbaka och se om det kan ha något med olyckan att göra. Men av naturliga skäl kan man inte säga något om orsaken i ett sådant här tidigt skedde.

Olyckan har inget att göra med att Columbia var den äldsta rymdfärjan i flottan. Det faktum att Columbia vara inne på en stor service för några år sen talar också för att ålderdom inte har något med olyckan att göra.

En viktig sak som framkom var att man kommer att fortsätta att skjuta upp rymdfärjor och fortsätta att utbilda astronauter. Den bästa terapin är att fortsätta sa man.

Till sist sa man ännu en gång att man sörjer med familjerna.

President Bushs höll tal till nationen:

I sitt tal till nationen bekräftade president Bush att Columbia hade brutits sönder under återinträdet och att alla ombord troligen var döda. Han sa även att hela USA sörjer tillsammans med besättnings familjer. Han understök också att det inte finns några tecken på att det skulle vara ett terroristdåd som låg bakom.

Nedan följer två minnesvärda citat från talet.

"The Columbia is lost. There are no survivors."
"Our journey into space will go on"

Vi kan bara hoppas att man så fort som möjligt kan återuppta flygningarna med dem återstående rymdfärjorna. Men risken finns att detta vara det sista uppdrag som en rymdfärja flög. Även ISS projektet, där rymdfärjorna var en viktig del, svävar i fara.

Officiellt uttalande från NASA

Detta är en tragedienns dag så inledde Sean O'Keefe.

Det viktiga som framkom var att NASA har tillsatt en oberoende utredningsgrupp som ska utreda vad som hänt. Man sa även att inget tyder på att någon eller något på marken orsakare itubrytningen av Columbia. Man rådde även att om någon hittade vrakdelar skulle man undvika dessa och kontakta polisen.

NASA gav även sitt medlidande till besättningens familjer och att dem deltog i deras sorg. Även president Bush har pratat med familjerna.

Man svarade inte på några frågor vid denna presskomf. Men sa att man ska hålla en igen klockan 21:00 CET. Till sist bad man media att inte störa dem sörjande familjerna.

I övrigt framkom det inget nytt.

Man har hittat vrakdelar över ett stort område i Texas, USA. Man uppmanar folk att inte gå nära dessa vrakdelar på grund av att det kan finnas giftiga ämnen på dem. Man uppmanar också allmänheten att rapportera in om du ser några vrakdelar eller har några foton/videofilmer som kan hjälpa NASA i den kommande utredningen. Om du har det ska du ta kontakt med NASA eller den lokala polisen.

NASA har nu även kommit med ett pressmeddelande. Läs detta här.


Klockan 15:00 CET idag bröts Columbia itu över Dallas-Fort Worth området i Texas, USA. Alla sju ombord är döda och man har hittat vrakdelar över ett stort område i Texas.

Man varnar folk i det aktuella området att gå ut på grund av risken för nedfallande vrakdelar. Man varnar även folk från att gå nära ev. nedfallna vrakdelar på grund av att det finns risk att dessa är giftiga. Man uppmanar även folk att höra av sig till polisen eller NASA om man hittar några vrakdelar.

President Bush har åkt från sitt landställe Camp David till Vita Huset för att hålla ett krismöte. Han kommer även senare idag att hålla ett tal till nationen. NASA kommer å sin sida att hålla en presskomf. klockan 19:00 CET.

Man vet ännu inte varför Columbia bröts itu men man tror att det kan bero på en bit som lossnade under starten. Vad orsaken var kommer utredningen att vissa.Columbia befann sig på en höjd av 63 kilometer och färdades i en hastighet av Mach 18,3 när man förlorade kontakten. Detta är andra gången NASA förlorar en rymdfärja och dess besättning.

Vad som kommer att hända med framtida rymdfärjafärder är osäkert. Det enda man kan säga med säkerhet är att alla framtida uppdrag med dem olika rymdfärjorna är inställda på obestämd tid. Detta inbegriper även Christer Fuglesangs uppdrag. Hur ISS påverkas av dagens katastrof är osäkert. Det man vet är att utbyggnaden av stationen kommer att bli fördröjd i flera år. I värsta fall kan man helt tvingas ställa in utbyggnaden av ISS. Om man kommer att kunna ha en permanent besättning och vad som kommer hända med den nuvarande vet man inte.

All personal på Kennedy som inte behövs har fått veta att de kan gå hem och att allt arbete som inte berör Columbia STS- 107 är inställt under helgen.

Detta är NASAs tredje olycka med dödlig utgång. Dem två innan var Apollo 1 (1967) och Challenger 51-L (1986).

För att se nyheter om Columbia STS-107 från innan haveriet besök min uppdargsinformationsida >>>

Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Denna sida är en del av astrowebb.com.