Atlantis STS-125
Uppdrag: Hubble Space Telescope Servicing 4
Uppskjutning:
Klockan 20:01 den 11maj 2009
.
Greppar HST: Klockan 19:14 den 13 maj.
Släpper HST: klockan 14:57 den 19 maj.
Landning: klockan 17:39 den 24 maj.

Rymdpromenader: 5 st.
Inclination: 28,5 grader.

Färja:
Atlantis (OV-104).
Uppdrag nr: 125.
Pad: 39A
.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter
Besättningen
Rymdpromenaderna
Uppdragsinfo

Dagsschema

Videosektion
- Länkar -
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
 
| STS startsida
Atlantis STS-125 | SM 4
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


Senaste nytt om STS-125 >>>

2009-05-06

Personal arbetar med att montera nyttolast i Atlantis lastutrymme. Då viss utrustning behöver ladda sina batterier i sista stund kommer lastrumsdörrarna vara öppna in i det sista.
Personal arbetar med att montera nyttolast i Atlantis lastutrymme. Då viss utrustning behöver ladda sina batterier i sista stund kommer lastrumsdörrarna vara öppna in i det sista.
Foto: NASA.

Uppskjutningen av Atlantis närmar sig och i söndags avslutades reparationen av den panel som blev skadad tidigare. Efter att först ha fyllt igen skadan och sedan satt på en typ av övre skyddsfyllning som skulle brinna under 24 timmar var reparationen avklarad. Kontroller av reparationen har visat att denna uppfyller alla regler och panelskadan utgör inte något hinder för uppskjutning. I övrigt fortlöper förberedelsearbetet planenligt med bara mindre störningar, av vilken ingen ska utgöra något hinder för en uppskjutning på måndag.

Även förberedelsearbetet inför LON-400 fortlöper planenligt.

När det gäller besättningen ligger denna i slutträning i Houston och om allt går planenligt kommer de anlända till Kennedy Space Center runt klockan elva, svensk tid, på fredagskvällen. Den officiella nedräkningen kommer påbörjas en timma tidigare klockan 22:00, svensk tid. I måndags inledde besättningen sin karantän inför uppskjutningen planenligt.

Vädermässigt tyder den senaste väderprognosen på att vädret inte ska vara något hinder. Det samma gäller den enda tillgängliga transatlantiska nödlandningsplatsen i Moron i Spanien.

Nedräkningen
Den officiella nedräkningen börjar klockan 22:00, svensk tid, på fredag. Nedan syns alla viktiga milstolpar under de återstående dagarna. Alla tider avser svensk tid och är ungefärliga.

Fredag
21:30 "Call to stations"
22:00 Nedräkningen börjar

Lördag
08:00 Förberedelserna inför tankningen av bränslecellerna börjar.
12:45 All icke behörig personal ska lämna rymdfärjekabinen.
14:00 Startplattan och området omkring utryms inför tankningen av rymdfärjans bränsleceller.
19:30 Tankningen av bränslecellerna (syre) ombord börjar.
22:00 Tankningen avslutas.
22:00 Tankningen av bränslecellerna (väte) ombord börjar.

Söndag
00:30 Tankningen avslutas.
01:30 Startplattan öppnas igen.
01:30 "White room" öppnas igen.
06:00 Förberedelser av huvudmotorerna.
14:30 OIS kommunikationstest.
18:00 Kommunikationen i och till/från besättningskabinen kontrolleras.
18:15 Besättningen får väderuppdatering.
19:00 Sista instuvningen av besättningsutrustning.
23:00 RSS till parkeringsläge.
00:00 Inspektion av eventuella farliga objekt på och omkring startplattan.

Måndag
04:51 Aktivering av bränslecellerna ombord
05:41 All icke behörig personal ska lämna startplattan.
06:26 Väderuppdatering om huruvida tankningen av den externa bränsletanken kan påbörjas.
07:56 Förberedelserna inför tankningen börjar, all icke behörig och nödvändig personal lämnar uppskjutningsområdet.
09:41 Den externa bränsletanken är redo för tankningsprocessen.
10:06 Ansvariga håller möte och beslutar om man ska påbörja tankningen av den externa bränsletanken eller ej.
10:41 Transportrören för bränslet börjar kylas ner.
10:51 Det flytande vätet börjar pumpas.
11:21 Det flytande syret börjar pumpas.
11:26 Den första sensorn i vätetanken blir "våt".
12:00 Besättningen vaknar.
13:41 Vätetankningen är klar.
13:41 Syretankningen är klar.
13:41 Hjälppersonalen beger sig ut till startplattan
13:56 Kommunikationstest för hjälppersonalen.
14:30 NASA TV börjar sända direkt.
15:36 Besättningen får den sista väderuppdateringen
15:46 Astronauterna börjar med påklädningen av start- och landningsdräkterna.
15:56 Astronauterna beger sig av mot startplattan
16:26 Besättningen påbörjar ombordstigningen.
17:21 Kommunikationstest mellan astronauterna och markkontrollen.
17:41 Luckan till Discovery stängs.
18:16 Hjälppersonalen lämnar startplattan.
19:06 Startområdet töms på all personal.
19:12 Nedräkningsklockan stannar på 9 minuter och man går in i det sista uppehållet.
19:41.49 Uppskjutningsfönstret öppnar.
19:52.49 Nedräkningen återupptas.
19:54.19 Gångbron till rymdfärjan vrids undan.
19:58.19 Test av huvudmotorernas styrning.
19:59.49 Besättningen stänger sina visir.
20:01.18 Rymdfärjan tar över kontrollen av sina egna system.
20:01.49 Start!

Alla tider är hämtade från cbsnews.com

Äldre nyheter >>>

S  
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.