www.astrowebb.com
 
Kepler
- Uppdragsdata -
Uppdrag: Kepler.
Uppskjutning:  Den 7 mars 2009 klockan 04:49.
Raket: Delta II.
Startplatta: 17-B, KSC.
Uppdragslängd: Minst till slutet av 2016.
- Mer läsning -

Startsida/nyheter.
Info. om rymdsonden och instrumenten
.
Amerikanska rymdsonder.

Kepler
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2012-04-10

Artistbild av Kepler-10b.
Artistbild av Kepler-10b.
Bild: NASA.

En oberoende kommitté, som har i uppdrag att granska Nasas pågående vetenskapliga uppdrag vartannat år, har gett sitt godkännande för att förlänga rymdsondens Keplers uppdrag till minst slutet av 2016. Kommittén grundar sitt beslut på att Keplers uppdrag hittills varit en stor succé och att rymdteleskopet har gjort viktiga upptäcker inom exoplanetområdet sedan uppskjutningen 2009.

Tidigare var det meningen att uppdraget skulle ha avslutas i november i år men tack vare sina stora framgångar får Kepler förlängt förtroende. Att satelliter, rymdsonder och rymdteleskop får förlängt förtroende på detta sätt är inget ovanligt då kostnaden för att driva vidare ett uppdrag är förhållande viss lågt jämfört med vad byggande och uppskjutning har kostat.

Totalt observerar Kepler en del av himlen som innehåller 156 000 enskilda stjärnor och hittills har Kepler upptäckt 61 exoplaneter som är blivit bekräftade av andra teleskop. Totalt har Kepler hittills upptäckt över 2300 exoplanetkandidater.

2012-01-28

Med hjälp av rymdteleskopet Kepler har ett team av astronomer upptäckt elva nya planetsystem. Totalt innehåller dessa planetsystem 26 bekräftade exoplaneter, vilket i ett slag nästan dubblar antalet verifierade exoplaneter som Kepler funnit. Upptäckten ökar även på antalet kända stjärnor med mer än en planet i omloppsbana.

Alla dessa nyupptäckta exoplaneter har en omloppsbana nära sin moderstjärna och ligger i storleksordningen från 1,5 gånger jordens radie till större än Jupiter. Ännu vet inte astronomerna om planeterna är stenplaneter, som jorden, eller gasplaneter, som Neptunus. För att fastställa detta behövs mer studier av planeterna.

Upptäckten bevisar, förutom att Kepler är bra på att finna exoplaneter, att Kepler kan finna exoplaneter på egen hand. Tidigare upptäckter som Kepler har gjort har varit avhängt bekräftelse av markbundna teleskop för att utesluta falska positiva. När det gäller planetsystem med flera planeter kan Kepler dock jobba helt själv genom att se hur planeternas gravitation påverkar varandra. Detta gör att tiden det tar att bekräfta en upptäckt exoplanet har krympt.

Totalt har Kepler funnit mer än 2300 planetkandidater varav drygt 60 stycken är bekräftade exoplaneter. Detta kan jämföras med att innan Kepler började sitt arbete hade runt 500 exoplaneter upptäckts. Man får inte heller glömma att Kepler endast kollar på en liten del av stjärnhimlen och endast skannar 150 000 stjärnor efter planeter.

En sak är i alla fall säker och det är att Universum kryllar av planeter.

Äldre nyheter >>>

Uppdragsinformation
Kepler är ett rymdbaserat amerikanist teleskop. Teleskopet har en planerad uppdragslängd på 3,5 år med möjlighet till en förlängning på tre år till. Kepler kommer söka av en begränsad del av Vintergatan i jakt på jordlikna planeter. Kepler är byggt för att kunna upptäcka planeter runt andra stjärnor som ligger i den så kallade "beboeliga zonen". Zonen är det område runt en stjärna där det finns möjlighet för flytande vatten och andra ämnen som behövs för liv att finnas på eventuella planeter. Totalt räknar teamet bakom Kepler med att finna omkring 50 stycken stenplaneter i jordstorlek. Utöver detta hoppas forskarna finna 185 planeter med storleken 1,3 gånger jordens samt över 600 stycken i storlek 2,2 gånger jordens.

Totalt kommer Kepler avsöka över 100 000 stjärnor och dess närområde.

För uppdraget finns det sex stycken mål uppsatta. dessa är:

1. Fastställa hur många jordeliknande planeter det finns i den "beboeliga zonen".
2. Bestämma fördelningen och storleken av planeternas omloppsbanor.
3. Uppskatta hur många planeter det finns i stjärnsystem med flera stjärnor.
4. Fastställa storlekar på omloppsbanor och olika planeters reflektorförmåga samt storlekar, massa och densitet hos jätteplaneter med kort omloppsbana.
5. Identifiera ytterligare medlemmar för varje upptäckt planetsystem på andra sätt.
6. Fastställa egenskaperna hos de stjärnor som har ett planetsystem.

För att klara av att ta fotografier av avlägsna stjärnor har Kepler en huvudspegel på 1,4 meter. Rymdsonden har även 42 stycken CCD-kameror. Läs mer om instrumenten och rymdsonden >>>

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.