www.astrowebb.com
 
ISS 
- Mer läsning -
ISSnytt
Besättningarna

ISSfakta
- Fakta -
Dagar sen Zarya lyfte:

ISS har varit bemannad i:
- Länkar -
Rymdfärjorna.
ISS| ISSnytt januari 2010
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


Senaste ISSnytt >>>

2010-08-31

Efter månadens tre oplanerade rymdpromenader har livet ombord på ISS återgått till det normala. Förutom en fungerade kylpump är det största intrycket rymdpromenaderna gjort att astronauterna ligger något efter när det gäller det vetenskapliga arbetet. Detta är dock något som ISS-programmet räknar med att astronauterna ska hinna ikapp. Gällande kylpumpen på kylloop A fortsätter det att fungera normalt vilket även är fallet med den gamla kylpumpen på kylloop B.

Annat nytt ombord är att det uppstått problem med det ena löpbandet ombord. Detta efter att någon utförde inledningen på sitt löppass utan att lossa på fjädrarna som ska hindra att vibrationer tar sig vidare från bandet till resten av rymdstationen. Vibrationerna som fortplantade sig utgjorde ingen fara för rymdstationen men visa interna delar av löpbandet överskred sina godkända gränsvärden. Ingen skada verkar dock ha skett om tillsvidare kan löpbandet användas normalt. Det kan dock med bli aktuellt att skicka upp reservdelar om någon del visar sig vara defekt.

Under tisdagen utdockade den obemannade Progress 38 från Zvezdamodulen. Utdockningen genomfördes klockan 13:25, svensk tid, och skedde utan problem. Kapseln kommer befinna sig i omloppsbana till och med den 8 september innan den är dags för återinträde. Under denna dryga vecka kommer Progress 38 utföra ett experiment som kallas "Radar Progress".

Progress 38 dockade med ISS ibörjan av juli på det andra försöket. Utdockningen gjordes för att lämna plats åt Progress 39 som lyfter den 8 september klockan 13:11, svensk tid.

Spaceflightnow rapporterade under tisdagen att NASA har planer på att skicka upp modulen Node Structural Test Article till ISS. Modulen, som byggdes under 1990-talet, byggdes som en testmodul och har i många år legat i malpåse. Anledningen till att ISS-programmet börjat fundera på att skicka upp modulen är för att få mer dockningsportar. Om Node Structural Test Article dockas med ISS kommer NASA och privata företag få fem nya dockningsportar. En uppskjutning skulle tidigaste kunna ske om tre till fyra år med en bärraket av typ Delta eller Atlas.

Den avgörande punkten, förutom att det ska finnas plats, är att det tillförs pengar för en uppskjutning och förberedelser.

2010-08-19

 Shannon Walker.
Shannon Walker.
Foto: NASA TV.

Det krävdes tre rymdpromenader men till slut lyckades Caldwell Dyson och Doug Wheelock med utbytet av kylpumpen i kylloop A. I samma stund som kylpumpen blev inkopplad påbörjade markkontrollen sina tester för att fastställa att installationen gått rätt till. Testerna utföll till belåtenhet och på torsdagen kunde rymdstationen återgå till normala operationer. Detta skedde efter att den nya kylpumpen hade visat sig fungera normalt.

Efter rymdpromenaderna hade astronauterna några dagar ledigt och under onsdagen höjdes rymdstationens omloppsbana. Omloppsbanan höjdes genom att Progress 38 tände sin motor i elva minuter. Höjningen skedde för att anpassa rymdstationens omloppsbana inför dockningen av en progresskapsel och en Soyuzkapsel i september.

Att viss elektronik och kraftförsörjningen till visa experiment var tvungna att gå på sparläge på grund av problemen med kylloop A ska inte haft någon inverkan på experimenten ombord.

2010-08-16

Caldwell Dyson och Doug Wheelock ute på rymdpromenad.
Caldwell Dyson och Doug Wheelock ute på rymdpromenad.
Foto: NASA TV.

På måndagseftermiddagen var det dags för den tredje och avslutande rymdpromenaden gällandet utbytet av kylpumpen på kylloop A. Även denna gång var det Caldwell Dyson och Doug Wheelock som fick möjlighet att tillbringa tid utanför rymdstationen. Rymdpromenaden inleddes dryga halvtimmen innan planerad tid när astronauterna gick över till extern kraftförsörjning klockan 13:20, svensk tid, på måndagen.

Efter att astronauterna hade förberett sina verktyg och genomfört annat förberedelsearbetet var det dags för monteringen av den nya kylpumpen. För att få loss kylpumpen från lastplattformen använde Wheelock en skruvdragare för att få loss fyra bultar. Tre av bultarna gjorde inget motstånd medan en kämpade emot lite innan den ville lossna. När kylpumpen väl var loss ställde sig Wheelock tillrätta längst ut på robotarmen med pumpen i händerna. Robotarmen styrde sedan Wheelock och kylpumpen till rätt ställe på segment S1. Väl på plats bultades kylpumpen fast. Efter detta följde sedan elektrisk inkoppling innan fyra kylledningar kopplades in. Ett första test visade att installationen hade genomförts planenligt.

Efter att arbetet med kylpumpen var avklarad var tanken att astronauterna skulle förlägga en ledning mellan modulerna Quest och Destiny, som förberedelse inför Pressurized Multipurpose Module (PMM). Tiden rann dock ut och astronauterna hann inte med denna uppgift. Ledningen är nödvändig som reservledning för PMM och arbete pågår med att komma på en plan hur man ska gå tillväga. Innan rymdpromenaden avslutades städades arbetsställena upp.

Redan under rymdpromenaden började arbetet med att kontrollera och återstarta kylpumpen samt få upp trycket i ledningarna. Markkontrollen räknar med att det ska ta några timmar innan trycket är uppe i 100 procent och några dagar innan allt är tillbaka i hur det var innan den gamla kylpumpen slutade fungera. Det är ännu inte klarlagt varför den gamla kylpumpen slutade fungera. Om STS-135 kommer genomföras hoppas ISS-programmet att få hem den gamla kylpumpen för att undersöka den.

Rymdpromenaden avslutades klockan 19:40, svensk tid, och var den 150:de rymdpromenaden inom ISS-programmet. Total tid för alla rymdpromenader inom ISS-programmet är 944 timmar och 24 minuter.

2010-08-11/12

Efter att markkontrollen gett astronauterna en timmes sovmorgon var det klockan 14:27, svensk tid, på onsdagseftermiddagen dags för Caldwell Dyson och Doug Wheelock att påbörja den andra av tre planerade rymdpromenader. Arbetet under denna andra rymdpromenad gällande utbytet av en trasig kylpump bestod i bortkoppling av el- och kylledningar samt demontering av kylpumpen. Den första uppgiften var att koppla ur den kylledning som läckte vid försöket under lördagens rymdpromenad. Efter att en ventil som inte ville stängas ordenligt i lördags fungerade problemfritt under onsdagen kunde kylledningen kopplas ut utan problem.

När detta var gjort kunde elledningarna som försörjer kylpumpen kopplas ut. Även detta skedde utan problem och fyra bultar, som höll fast pumpen, kunde skruvas ur. Bortlyftandet av kylpumpen skedde med hjälp av rymdstationens robotarm, Candarm2, och även det gick smidigt. Astronauterna hade dock en del problem med att fästa dockningsanordningen, som används av Candarm2, på kylpumpen. Detta var dock bara ett mindre problem och resten av rymdpromenaden kunde fortsätta planenligt.

Den sista arbetsuppgiften under rymdpromenaden för astronauterna var att förberedda den nya kylpumpen inför installationen på måndag. Bland annat urkopplades tre av pumpens elledningar. Rymdpromenaden avslutades klockan 21:53, svensk tid. Onsdagens rymdpromenad var den 149de i ISS-programmet* och total rymdpromenadstid är drygt 937 timmar, hittills i år har tretton rymdpromenader genomförts.

Måndagens rymdpromenad är planerad att börja klockan 12:55, svensk tid, och kommer ägnas helt åt installationen av den nya kylpumpen. Förutom monteringen ingår inkoppling av el- och kylledningar. Även denna rymdpromenad kommer utföras av Dyson och Doug Wheelock.

*I denna siffra ingår även rymdpromenader vid ISS genomföra från rymdfärjorna och/eller av en rymdfärjebesättning.

2010-08-10

Astronaut Doug Wheelock.
Astronaut Doug Wheelock.
Foto: NASA.

På onsdagseftermiddagen, svensk tid, är det dags för Caldwell Dyson och Doug Wheelock att utföra den andra rymdpromenaden gällande utbytet av en trasig ammoniakkylpump på utsidan av ISS. Rymdpromenaden är planerad att börja klockan 12:55, svensk tid, och kommer pågå i ungefär sex och en halv till sju timmar. Då arbetet under den första rymdpromenaden fick planeras om efter att en ammoniakläcka uppstod kommer den första arbetsuppgiften för astronauterna under rymdpromenaden vara att täta läckan.

NASAs tekniker tror att läckan beror på en icke fungerande ventil i en koppling på själva kylpumpen. Kopplingen sitter så till att det är svårt att komma åt för astronauterna men förhoppningsvis ska det gå att sätta dit ett skydd. Om detta arbete fortlöper enligt plan återstår sedan bara att koppla ut fem elledningar och skruva ut fyra bultar innan kylpumpen kan lyftas bort. Den nya kylpumpen kommer även förbereddas inför monteringen på söndag. Det sista arbetsmomentet under rymdpromenaden är att lyfta bort den gamla kylpumpen och tillfälligt montera den på en lastplattform.

Den tredje och förhoppningsvis avslutade rymdpromenaden kommer äga rum på söndag med start klockan 12:55, svensk tid. Under denna rymdpromenad kommer den nya kylpumpen monteras och kopplas in el- och kylmässigt.

2010-08-07

Klockan 13:19, svensk tid, på lördagseftermiddagen påbörjade Caldwell Dyson och Doug Wheelock den första av två planerade rymdpromenader för utbytet av kylpumpen på kylloop A. Planen var att astronauterna under denna första rymdpromenad skulle hinna med att koppla ur den gamla kylpumpen, demontera den samt montera den nya kylpumpen. Inkopplingen av den nya kylpumpen är dock planerad till den andra rymdpromenaden.

Början av rymdpromenaden gick enligt plan och astronauterna förberedde inför arbetet med kylpumpen. Bland annat förberedde Wheelock robotarmen inför flyttandet av kylpumpen medan Dyson förberedde inför urkopplingen av kylpumpen.

Innan kylpumpen kunde demonteras var Dyson och Wheelock tvungna att koppla ur alla kyl- och elledningar som var inkopplade. Totalt var det fyra kylledningar, med ammoniak, som var inkopplade i kylpumpen. Tre av dessa hade Wheelock inga problem att koppla ur men den fjärde ledningsinkopplingen gjorde att astronauterna kom rejält efter tidsschemat. Till slut kunde den fjärde ledningen urkopplas efter att Wheelock hade använt både muskelkraft och hammare, detta tog dock ett par timmar. Om det inte var nog med problem läckte det även ut mer ammoniak än planerat från ledningarna. Läckan gjorde att markkontrollen beslutade att ledningen skulle återinkopplas och att en anordning skulle monteras för att hålla systemet trycksatt.

Detta sammantaget gjorde att demonteringen av den gamla kylpumpen kommer ske först vid nästa rymdpromenad. Hur detta kommer påverka den andra rymdpromenaden är i dagsläget inte känt, eventuellt kan det behövas en tredje rymdpromenad för att slutföra arbetet.

Innan astronauterna kunde avsluta rymdpromenaden var de tvungna att "ånga bort" eventuell ammoniak på rymddräkterna. Rymdpromenaden avslutades klockan 21:22, svens tid, på lördagskvällen.

Lördagens rymdpromenad var Wheelocks fjärde och Dysons första samt den 148de i ISS-programmet. Det var även den första amerikanska ISS-rymdpromenaden utan en rymdfärja närvarande sedan januari år 2008.

2010-08-06

Fuglesang ute på flygtur med en ammoniaktank under arbete med kylsystemet under en rymdpromenad under STS-128.
Fuglesang ute på flygtur med en ammoniaktank under arbete med kylsystemet under en rymdpromenad under STS-128.
Foto: NASA.

För att ge både markpersonal och ISS-besättningen mer tid att läsa in sig på hur den första rymdpromenaden ska genomföras har ansvariga beslutat att flytta fredagens planerade rymdpromenad till lördag. Flytten gör att Caldwell Dyson och Doug Wheelock får en hel dag på sig att gå igenom data och information som markkontrollen skickade upp sent på torsdagen.

Rymdpromenaden, som kommer handla om att demontera den gamla kylpumpen och montera dit den nya dito, är planerad att börja klockan 12:55, svensk tid. Total tid för rymdpromenaden är planerad för mellan sex och en halv till sju timmar. Den andra och avslutade rymdpromenaden, då den nya kylpumpen kommer kopplas in el- och kylmässigt, är planerad till på onsdag. Starttiden och den planerade längden på den andra rymdpromenaden är samma som för den första.

Medan visa håller på och förberedda sig inför rymdpromenaderna fortsätter andra att utreda vad som gick fel när kylloop A slutade att fungera. Hittills har ingen grundorsak hittas och utredningsarbetet fortsätter.

2010-08-03

Planerna inför Caldwell Dyson och Doug Wheelock två rymdpromenader börjar bli allt mer klara. För att ge planeringsteamet mer tid att förberedda inför rymdpromenaderna har ansvariga inom ISS-programmet beslutat att flytta den första rymdpromenaden från torsdag till fredag, den 6 augusti, klockan 12:55, svensk tid. Den andra rymdpromenaden kommer utföras på måndag den 9 augusti vid ungefär samma tid.

Den första rymdpromenaden kommer användas till att demontera den gamla kylpumpen och montera dit den nya kylpumpen. Den gamla kylpumpen kommer att tillfälligt lagras på en utvändig plattform. Helst vill NASA ta tillbaka den gamla kylpumpen till jorden för analys men på grund av plastbrist kräver detta att USAs kongress beslutar att genomföra STS-135. En av anledningarna till att man vill undersöka pumpen är att den slutade fungera efter 80 000 timmar istället för förplanerade 100 000 timmar. Den andra rymdpromenaden kommer användas åt till att koppla in kylpumpen elektriskt - och kylmässigt.

Förutom att ge tillräckligt tid för utbytet måste planerna i varje rymdpromenad även planera in tid för att besättningen skulle kunna "ånga bort" eventuell ammoniak på rymddräkterna, detta då ammoniaken är giftig. För att "ånga bort" ammoniaken stannar astronauterna ute i solen en tid innan de återvänder in.

På grund av kylpumparnas viktiga funktion ingår dessa i en grupp som kallas "big 14". Denna grupp består av enheter ombord som är viktiga för rymdstationens fortlevnad och om en av enheterna går sönder ska denna ersättas så snabbt som möjligt. Detta gör att ISS-besättningarna tränar på att byta ut visa av dessa enheter inför varje uppdrag. Till alla "big 14" finns även reservenheter ombord, för kylpumparna finns fyra reservenheter.

2010-08-02

ISS som rymdstationen ser ut idag.
ISS som rymdstationen ser ut idag.
Foto: NASA.

Vid tvåtiden, svensk tid, natten till söndagen väcktes besättningen ombord på ISS av att flera olika alarm gick igång. Anledningen till alarmen var att kylpumpen i en av rymdstationens två utvändiga kylsystem hade slutat fungera. Anledningen till att kylpumpen slutade fungera är i skrivande stund ej klart men det hela föranledds av att en säkring löste ut. Då alla elektroniska enheter ombord behöver kylning är det ett allvarligt problem om hälften av kyltillgången upphör. Det kylsystem som slutade att fungera var kylloop A, kylloop B har fortsatt fungera normalt.

Som en första åtgärd efter att besättningen hade väckts av alarmen var att stänga av en del elektronik, två av fyra gyroskop, en kommunikationskanal, flera inkommande kanaler från solpanelerna samt viss övrig utrustning. Hela avstängningen utfördes av besättningen ombord med hjälp av personal i markkontrollen. Efter avslutat arbete kunde besättningen återgå till vila medan personal på marken började utvärdera vad som hänt. Besättningen väcktes dock några timmar senare då markkontrollen försökte återstarta kylpumpen och alarmen gick igång igen. Denna gång kunde dock besättningen återgå till vila utan att behöva göra något. Återstarten var dock utan framgång, senare på söndagen kunde dock ett gyroskop till startas upp. Detta innebär att tre a fyra amerikanska gyroskop nu är igång och kan hålla rymdstationen i stabil omloppsbana.

Under söndagen höll ansvariga inom ISS-programmet ett extrainsatt möte för att besluta vad som behöver göras för att återställa kylloop A. Resultatet av mötet blev att kylpumpen i kylloop A ska bytas ut. Då det är en hel del el- och kylledningar som ska kopplas in och ur kommer det behövas två rymdpromenader för att genomföra utbytet och koppla in den nya kylpumpen. Som det ser ut i dagsläget kommer utbytet av kylpumpen ske under en rymdpromenad på torsdag. Den rymdpromenad som tidigare var inplanerad på torsdag kommer utföras senare. Den nyinsatta rymdpromenaden kommer utföras av Caldwell Dyson och Doug Wheelock. Det finns en liten risk att rymdpromenaden försenas men i skrivande stund kommer den ske på eftermiddagen, svensk tid, den 5 augusti.

Det fysiska utbytet av kylpumpen beräknas kunna utföras under den första rymdpromenaden medan inkopplingen av el- och kylledningar kommer ske på den andra rymdpromenaden. Den andra rymdpromenaden kommer utföras av samma duo och kommer ske ett par tre dagar efter den första.

Då kylsystemet använder ammoniak som kylmedia behöver astronauterna ta det extra försiktigt vid in- och urkoppling av kylledningarna. Markkontrollen har även börjat arbetet med att ventilera ut ammoniak i ledningarna som astronauterna ska arbeta med.

Sedan tidigare finns det reservpumpar lagrade på utsidan av rymdstationen och Dyson och Wheelock har fått viss träning på arbetsuppgiften. I stort sätt ska det inte vara något problem för astronautduon att utföra utbytet och arbetet runt omkring.

Det var aldrig någon fara för besättningen på grund av att kylloop A slutade fungera.

Tidigare ISSnyheter >>>

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.