Endeavour STS-130
Uppskjutning: Klockan 10:14 den 8 februari 2010.
Dockning: Klockan 06:06 den 10 februari 2010.
Rymdpromenader: 3 + 1 st.
Utdockning: Klockan 01:54 den 20 februari 2010.
Landning: Klockan 04:20 den 22 februari 2010.
Längd: 14+2 dagar.

Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Endeavour (OV-105).
Uppdrag nr: 130.
Pad: 39A.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter.
Besättningen.
Rymdpromenaderna.
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
 
Endeavour STS-130 | ISS 20A
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2010-02-11

ISS fotograferad från Endeavour.
ISS fotograferad från Endeavour.
Foto: NASA.

S
trax efter klockan elva, svensk tid, på onsdagskvällen väckes besättningen ombord på Endeavour av tonerna till “Also sprach Zarathustr” av Richard Strauss. Musikstycket är även känt som ledmotivet till filmen "2001: A Space Odyssey". Musiken spelades för astronauten Nicholas Patrick. Efter morgonbestyren påbörjades en i sammanhanget vilsam dag för besättningen. Dels hade besättningen några timmar ledigt samtidigt som mycket av dagen handlade om förberedelser.

Bland den fjärde flygdagens arbetsuppgifter kan nämnas överföringsarbete, ombyggnad av en rymddräkt, reparation av urinrengöringsapparaturen, mediaevent samt förberedelser inför den första rymdpromenaden. Gällande rymddräkten upptäcktes det under genomgången av rymddräkterna som Endeavour har med sig upp att en av dräkterna som skulle användas hade problem med kraftförsörjningen. Problemet bestod i att bland annat hjälmen och dess utrustning inte fick ström i den rymddräkt som Robert Behnken skulle haft. Även värmen i handskarna var ur funktion. Detta gjorde att en rymddräkt ombord på ISS fick tas i anspråk och visst arbete med att anpassa denna fick utföras.

Gällande urinrengöringsapparaturen byte ISS-befälhavren Jeff Williams ut en trasig destillationenhet (Distillation Assembly (DA)), installerade ett filter samt konfigurerade en pump i anläggningen. Alla dessa delar anlände till rymdstationen med STS-130 och installeras på grund av att tidigare enheter slutat fungera. Förhoppningsvis innebär reparationen att  urinrengöringsapparaturen kan återgå till normal fungerande status. Dem första testerna ser bra ut men det återstår en del innan allt är klart.

Bulten.
Bulten.
Foto: NASA/spaceflightnow.com.

När det gäller Endeavour står det klart att det inte behövs någon fokusinspektion på någon del av rymdfärjan. Visa frågetecken kvarstår dock innan Endeavour officiellt kan godkännas för återinträde. Bland annat har en omslutning till en bult, som håller fast ena framrutan, kommit loss och en reparerad skada på ovansidan av kabinen har spruckit upp. Ingen av dessa två skador ska dock utgöra någon fara och det handlar mest om formellt arbete innan Endeavour kan godkännas för återinträde.

När det gäller flygdag fem är rymdpromenad ett den stora händelsen. Under den första rymdpromenaden kommer Node 3 och Cupola dockas med ISS samt ledningsarbeten ske. Rymdpromenaden kommer utföras av Nicholas Patrick (EV2) och Behnken (EV1). Patrick och Behnken inledde stängdes in i Quest Joint Airlock  klockan 14:00, svensk tid, på torsdagseftermiddagen. Anledningen är att Patrick och Behnken ska motverka dykarsjuka genom att andas luft med en annan syrenivå än den vid markytan och resten av ISS. Läs mer om rymdpromenad 1 >>>

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.