Endeavour STS-130
Uppskjutning: Klockan 10:14 den 8 februari 2010.
Dockning: Klockan 06:06 den 10 februari 2010.
Rymdpromenader: 3 + 1 st.
Utdockning: Klockan 01:54 den 20 februari 2010.
Landning: Klockan 04:20 den 22 februari 2010.
Längd: 14+2 dagar.

Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Endeavour (OV-105).
Uppdrag nr: 130.
Pad: 39A.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter.
Besättningen.
Rymdpromenaderna.
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
 
Endeavour STS-130 | ISS 20A
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2010-02-10

Dockningen.
Dockningen.
Foto: NASA TV.

Strax efter midnatt, svensk tid, på onsdagen inledes den sista delen av arbetet inför rendezvous och dockning med ISS. Inflygningen mot ISS skedde planenligt och utan större problem, dock förekom det problem med utrustningen som mäter avståndet till ISS. Astronauterna kunde dock förlita sig till handhållen radar och sina egna ögon. Allt eftersom Endeavour kom närmare ISS växte rymdstationen i storlek.

Dockningen mellan rymdfarkosterna ägde rum klockan 06:06, svensk tid, på onsdagsmorgonen och utfördes utan problem. Dockningen skedde i mörker men ungefär fen minuter senare var det dags för en av alla soluppgångar besättningen får uppleva. Vid dockningen befann sig ISS och Endeavour vid kusten över norra Spanien. En timme innan dockningen genomfördes 360-gradersflippen som möjliggör för ISS-besättningen att fotografera rymdfärjans undersida.

Efter att dockningen hade bekräftas och dockningsringen hade dragits ihop helt påbörjades läcktester för att säkerställa att inga läckor förekommer. Tiden mellan dockningen (mjukdockning) och den tidpunkt dockningsringen dragit ihop sig (hårddockning) var ungefär 40 minuter, vilket är längre än normalt. Dock inget att oroa sig för. Anledningen till tiden mellan mjuk- och hårddockning är att dockningsportarna på farkosterna ska kunna komma i linje med varandra och för att utjämna olikheter.

Efter genomförda läcktester öppnades luckorna mellan farkosterna klockan 08:14, svensk tid, på onsdagsmorgonen. Strax efteråt kom Endeavours besättning över till ISS. Efter en kort välkomstceremoni och säkerhetsgenomgång kommer sedan arbetet ta vid. Under säkerhetsgenomgången, som tar ungefär 25 minuter, får den nyanlända besättningen information om var till exempels brandbekämpningsutrustning finns, vad som ska göras vid eventuella nödlägen och andra säkerhetsrelaterade frågor.

På dagens program står bland annat överföringsarbete av material samt överlämnande av sensorboomen från rymdstationens robotarm till Endeavours dito. ANledningen är att få boomen ur vägen i lastutrymmet. Även förberedelser inför den första rymdpromenaden kommer genomföras. Flygdagen avslutas strax efter klockan två, svensk tid, på onsdagseftermiddagen. Även flygdag 4 kommer till stora delar handla om överföringsarbete och förberedelser inför den första rymdpromenaden på fredag.

Flygdag tres väckningslåt var Katmandu med Bob Seger och spelades för George Zamka.

Fartygen Freedom Star och Liberty Star har kommit tillbaka till hamn med varsin startraket.

360-gradersflippen

Dockningen

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.