Endeavour STS-130
Uppskjutning: Klockan 10:14 den 8 februari 2010.
Dockning: Klockan 06:06 den 10 februari 2010.
Rymdpromenader: 3 + 1 st.
Utdockning: Klockan 01:54 den 20 februari 2010.
Landning: Klockan 04:20 den 22 februari 2010.
Längd: 14+2 dagar.

Inclination: 51.6 grader.

Färja:
Endeavour (OV-105).
Uppdrag nr: 130.
Pad: 39A.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter.
Besättningen.
Rymdpromenaderna.
- Länkar -
ISS.
Rymdfärjorna.
www.astrowebb.com
 
Endeavour STS-130 | ISS 20A
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2010-01-16

Containern som innehåller nyttolasten lyfts upp.
Tranquility och Cupola på ner i fraktcontainen.
Foto: NASA.

Förberedelserna inför uppskjutningen av Endeavour STS-130 fortlöper i stort sätt enligt plan. Antalet felrapporter är få och dem flesta av dessa är av mindre art. När det gäller nyttolasten har dess förflyttning till startplattan försenats, anledningen är vädret i Florida. Planen är att förflytta nyttolasten under söndagen eller måndagen allt beroende på hur vädret utvecklar sig. Förseningen kommer inte påverka uppskjutningsdatumet.

När det gäller övriga förberedelser är det bara kylledningarna för Node 3 som i dagsläget ser ur att kunna försena uppskjutningen. Om allt går enligt plan kommer dock ledningarna levereras till Kennedy Space Center i början av februari vilket ger tillräckligt med tid för installation ombord.

Runt midnatt, svensk tid, på måndag kommer besättningen att anlända till Kennedy Space Center för att delta i slutövningen och uppskjutningssimulationen. Under dagarna i Florida kommer besättningen bland annat öva på att utrymma startplattan och andra säkerhetsövningar. Den mest omfattande övningen under dagarna är uppskjutningssimuleringen. Under denna simulering gås alla steg under uppskjutningsdagen igenom och besättningen sitter fastspända i rymdfärjan. Övningen avslutas med en utrymning av rymdfärjan några sekunder innan den simulerade uppskjutningen. Förutom besättningen deltar även den personal som kommer arbeta i kontrollrummet på uppskjutningsdagen.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.