New Horizons
- Uppdragsdata -
Uppdrag: New Horizons.
Uppskjutning: Kl. 20:00 den januari 2006.
Fönster: 17 januari - 14 februari.
Raket: Atlas V.
Pad: 41, Cape Canaveral, Florida.
Framkomst Pluto: 14 juli 2015.
- Mer läsning -

Senaste nytt om New Horizons.
Info. om instrumenten ombord.
Multimedia.

www.astrowebb.com
|NASAs rymdsonder
NASA| New Horizons | Äldre nyheter
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


Senaste nytt >>>

2007-09-28

Rymdsonden New Horizons befinner sig i skrivande stund ungefär mitt emellan Jupiter och Saturnus på ett avstånd 1,16 miljarder kilometer från jorden. Uppdraget fortsätter att gå planenligt och hittills har inga allvarliga problem upptäcks med instrumenten ombord. I tisdags, den 25 september, tände rymdsonden för den fjärde gången New Horizons huvudmotor. Denna gång var motorn i gång i 15 minuter och 37 sekunder. Tack vare denna manöver ändrades rymdsondens banhastighet med 2,37 meter per sekund. detta gör att New Horizons slipper missa Pluto med 500 000 kilometer.

Förhoppningsvis räckte veckans manöver för att få New Horizons att komma tillräckligt nära Pluto, vilket betyder innanför banorna för dess månar. Eventuellt kan det behövas utföras ännu en eller flera motortändningar längre fram. Totalt förbrukade New Horizons ett kilo av bränslet ombord, vilket ses som normalt.

I skrivande stund är det 2752 dagar kvar till dess att New Horizons kommer påbörja utforskningen av Pluto och 2845 dagar till rymdsonden kommer vara som närmast Pluto.

2011-08-20

Rymdsonden New Horizon fortsätter sin resa mot dvärgplaneten Pluto och tidigare i sommar utfördes ett fullständigt systemtest. Testet utfördes för att kontrollera att alla system ombord på rymdsonden fungerar planenligt. Resultatet av testet var enbart positivt och New Horizon kan fortsätta sin resa genom solsystemet. För närvarande befinner sig New Horizon mellan Neptunus och Uranus.

Nästa stora milstolpe för New Horizon kommer ske nästa då markkontrollen och rymdsonden kommer genomföra en simulering av vad New Horizon kommer genomgå vid sin närmste passage Pluto år 2015. Under simuleringen kommer alla system ombord att kontrolleras för att säkerställa att allt står rätt till. Nere på jorden kommer markkontrollen att testa sina system och om det behövs effektivisera dessa.

Gällande New Horizons uppdrag hittills har detta fortlöpt enligt plan och förhoppningsvis kommer vid om fyra år få fantastiska fotografier av Pluto och dess fyra månar.

2007-03-02

Utan problem passerade New Horizons tidigt på onsdagsmorgonen planeten Jupiter. Passagen kan ses som ett delmål på en sex månader lång systemkontroll av instrumenten ombord. Som närmast Jupiter befann sig New Horizons klockan 06:43 på onsdagen och då vara avståndet endast 2,3 miljoner kilometer. Under själva passagen hade markkontrollen ingen kommunikation med rymdsonden, men i efterhand har markkontrollen fått bekräftat att passagen skedde som planerat.

Under passagen samlade New Horizons instrument in data som rymdsonden som började skickas efteråt. Att ta emot all data som New Horizons samlat in kommer att ta lång tid och vi kan väta oss att få se underbara fotografier av Jupitersystemet och få en hel del ny kunskap.

2007-02-27

Jupiter och månarna Io (nedre) och Ganymede. Det är Ganymedes skugga som syns på Kupiter.
Jupiter och månarna Io (nedre) och Ganymede. Det är Ganymedes skugga som syns på Kupiter.
Foto: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute.

Tidigt på onsdagsmorgonen, svensk tid, kommer New Horizons att göra sin närmaste passage av gasjätten Jupiter. Förutom att detta ger ett bra tillfälle att prova rymdsondens instrument kommer Jupiter öka New Horizons hastighet. Det närmaste som New Horizons kommer komma Jupiter är 2,3 miljoner kilometer den 28 februari klockan 06:43.10, svensk tid. Som jämförelse kan nämnas att det är ungefär det avstånd som månen Callisto, den yttersta av de fyra stora, har sin omloppsbana på. Den relativa hastigheten till Jupiter kommer vara 21 kilometer per sekund.

Totalt räknar NASA med att göra 700 enskilda vetenskapliga observationer av Jupiter mellan januari och maj i år. Bland de saker forskarna kommer att lägga extra vikt vid att observera är Jupiters atmosfär inklusive stormarna, dess magnetfält, ringarna och de största månarna och andra satelliter. När det gäller månarna vill forskarna bland annat se om det skett några förändringar, från bland annat vulkanutbrott, sedan Galileo besökte Jupitersystemet 2001.

New Horizons kommer även att kartlägga ytan på månarna Europa, Ganymede och Callisto bättre än någon rymdsond tidigare. Rymdsonden kommer även användas till att leta efter okända småsatelliter in det inre av Jupitersystemet.

2007-01-18

Jupiter och månen Io.
Jupiter och månen Io.
Foto: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute.
Länkar
Film som visar Jupiter rotera (mpeg ~3,6 Mb).

Rymdsonden New Horizons fortsätter sin resa till Pluto och utkanten av vårat planetsystem. Fredagen den 19 januari är det ett år sedan uppskjutningen av New Horizons och de närmsta månaderna väntar den första av flera stora milstolpar. Denna milstolpe är mötet med den största planeten i vårat solsystem - Jupiter. Som närmast kommer New Horizons komma den 1 mars då den kommer befinns sig ungefär 2,7 miljoner kilometer från Jupiter. Under tiden fram till juni kommer New Horixons utföra diverse vetenskapliga undersökningar av Jupiter och dess omgivningar.

Det som forskarna kommer rikta in sig på är bland annat röda fläcken, lila fläcken, månarna Io, Europa, Callisto ochGarymede, Jupiters ringsystem, dess norrsken samt magnetfältet. Utöver detta kommer New Horizons även att undersöka Jupiters atmosfär. Även de större månarnas atmosfär kommer få en tillsyn. Tanken är även att det hela ska bli en 3D-film av Jupiters atmosfär.

Förbiflygningen av Jupiter har planeras som en genomgång inför mötet med Pluto. Under de kommande månaderna kommer markkontrollen använda alla instrument och system ombord för att se att allt fungerar som det ska samt se om det går att förändra något till det bättre. Banan som New Horizons kommer ta förbi Jupiter kommer skilja sig från tidigare rymduppdrag och detta gör att vi kommer få ett ny synvinkel på Jupitersystemet.

Tack vare Jupiter och dess gravitation kommer New Horizons att öka sin hastighet med nästan 15 000 kilometer i timmen till en topphastighet på drygt 83 000 kilometer i timmen.

När New Horizons sedan lämnar Jupiter bakom sig kommer rymdsonden under en tid flyga genom det plasmamoln som bildas då solvinden sveper fram över planetsystemet och sveper med sig gas från Jupiter. Detta plasmamoln misstänker forskare sträcker sig enda till Saturnus omloppsbana, vilken ligger 6 AU (Astronomiska enheter) bort. En AU är ungefär 150 miljoner kilometer.

Hittills har tekniker gått igenom i stort sätt alla subsystem ombord och allt fungerar som det ska. Även bränsletillgången har varit lägre än beräknat då New Horizons inte behövt göra några större banjusteringar. Om det håller i sig räknar markkontrollen med att ha en tio procentig bränslemarginal när New Horizons kommer fram till Pluto. Om detta stämmer kommer New Horizons ha större rörelsefrihet när rymdsonden ska fortsätta utforskandet bortom Pluto.

2006-11-28

NASAs rymdsond New Horizons har fått sin första skymt av sitt mål - Pluto. Fotografiet togs som en serie mellan den 21 och 24 september i år på ett avstånd av 4,2 miljarder kilometer. Det ihopsatta fotografiet visar Pluto som en liten prick i ett hav av stjärnor och andra himlakroppar.

Fotografiet är taget med hjälp av kameran Long Range Reconnaissance Imager (LORRI). LORRI är ett teleskop med 20,8 centimeters öppning och med en CCD-kamera för att fotografera med. Teleskopet är av en enkel design och innehåller inga filter eller rörliga delar. Fotografierna New Horizons tog är testfotografier för att testa och ställa in kameran.

Pluto fotograferad av LORRI.
Pluto fotograferad av LORRI.
Foto: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute.


2006-09-26
LORRIs fotografi av Jupiter.
LORRIs fotografi av Jupiter.
Foto: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute.

Plutosonden New Horizons, som kommer fram till Pluto 2015, befinner sig i skrivande stund i utkanten av asteroidbältet. Den 4 september fotograferade instrumentet LORRI planeten Jupiter för första gången. Fotografiet var ett test inför de mer detaljrika bilder som man kommer ta med hjälp av LORRI när man kommer fram i februari 2007. Fotografiet togs med en slutartid på sex millisekunder och det var främst av nyfikenhet av hur bra bilder man kan ta under kort exponering som man tog bilden.

Teknikerna i markkontrollen är nöjd över fotografiet som är betydligt bättre än man räknat med. Anledningen till att Jupiter är så ljus är att Solen befann sig nästan rakt bakom kameran. Mätningar visar på att Jupiter är ungefär 40 gånger så ljus som Pluto kommer vara när New Horizons flyger förbi. Vid fototillfället befann sig New Horizons ungefär 291 kilometer från Jupiter. Förutom LORRI passade man även på att fotografera Jupiter med en del andra kameror ombord.

Nästa gång New Horizons kommer att fotografera Jupiter är i januari då man kommer att börja den fotosession som kommer nå sin höjdpunkt när New Horizons befinner som närmast Jupiter den 28 februari. Närmast Jupiter kommer New Horizons befinns sig klockan 06:41, svensk tid, den 28 februari. Fotografiet är det mest detaljrika av Jupiter sedan Galileo tog sin sista bild 2003.

Närmast Pluto kommer New Horizons befinna sig den 14 juli 2015 klockan 12:59, svensk tid.

2006-09-06

LORRIs fotografi av Messier 7.
LORRIs fotografi av Messier 7.
Foto: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute.

Under veckan som gått aktiverade markkontrollen New Horizons mest kraftfulla kamera - Long Range Reconnaissance Imager (LORRI). LORRI är den av rymdsondens kameror som har bäst upplösning och till sin hjälp har den ett teleskop med 20,8 centimeters öppning.

Fotografiet som LORRI tog är på stjärnhoppen Messier 7 och visar att kameran är i utmärkt form och når upp till de mål som man hade när man utvecklade den. I och med aktiveringen av LORRI har alla sju instrument ombord på New Horizons aktiveras och visat sig fungera som det är tänkt. Läs mer om instrumenten ombord >>>

I skrivande stund befinner sig New Horizons 3,48 AU (astronomisk enhet (~150 miljoner km)) från Solen och har 28,29 AU innan den når fram till Pluto. Till sitt nästa planetmöte, som kommer att vara med Jupiter, är avståndet 1,92 AU. När New Horizons passerar Pluto kommer man även passa på att ta fart med hjälp av Jupiters gravitation.

2006-04-09

Efter en rekordsnabb resa på 78 dagar passerade New Horizons Mars bana i fredags. Passeringen skedde klockan 12:00, svensk tid, och på ett avstånd av 93,5 miljoner kilometer från jorden. Total sträcka som New Horizons har förflyttat sig sedan uppskjutningen i januari är över 260 miljoner kilometer. Avståndet till Mars var vid passeringen 299 miljoner kilometer och hastigheten 21 kilometer i sekunden.

Nästa möte med en planet kommer dock att bli en lite mer hårdhänt historia då New Horizons ska ta hjälp av Jupiters gravitation för att öka hastigheten. Mötet med Jupiter kommer att ske den 28 februari nästa år.

När det gäller instrumenten ombord har man hittills inte fått några rapporter som tyder på att något är fel.

2006-02-10

New Horizons innan uppskjutningen.
New Horizons innan uppskjutningen.
Foto: NASA.

Resan till Pluto för New Horizons fortsätter och nu är det bara 492 veckor kvar innan man är framme. Under de tre veckor man varit på väg har det mesta fungerat som planerat. I dagarna blev man klar med den första kontrollen av basfunktionerna, såsom kommunikation med jorden, antenner och navigationssystemet. Bland annat har New Horizons lyckas med att automatiskt finna jorden och solen och sedan låst in på dito. Även gyroskopen ombord har blivit kalibrerade.

Arbetet med att gå igenom rymdsonden och testa alla kommer att fortsätta under de närmaste veckorna. Man har även börjat med att gå igenom de sju vetenskapliga instrument som finns ombord. Det enda som hittills inte har fungerat exakt som det ska är en dator som har startat om sig själv två gånger på kort tid. Vad som har orsakat detta vet man inte riktigt, men man anser inte det vara något större problem. Dock kommer man att ägna lite mer uppmärksamhet än vanligt åt den aktuella datorn.

Tack vare att New Horizons har fungerat bättre än man hade räknat med har man hittills kunna överföra data två och en halv gånger snabbare än vad man räknat med. I dagsläget ligger man på en överföringshastighet på 104 kbps. När man är framme vid Pluto räknar man med hastigheter på 0,7 - 1 kbps, men om trenden håller i sig kan hartsigheten justeras uppåt.

2006-01-23

Så här fem dagar in på uppdraget finns det inget onormalt rapporterat. Allt fungerar enligt uppgift som det ska och nu väntar man i stort sätt bara på att få göra småjusteringar av New Horizons bana allt efterhand. Kontrollen av instrumenten har inte kommit igång än så man vet till fullt ut om allt är som det ska, men som sagt ser allt bra.

Nu finns det en multimediaavdelning med fotografier och en videofilm från uppskjutningen. Denna avdelning kommer att uppdateras med nya bilder allteftersom uppdraget fortlider.

 

2006-01-19 | Uppdaterad 22:20

Information om instrumenten ombord på New Horizons >>>

New Horizons påbörjar sin långa resa.
New Horizons påbörjar sin långa resa.
Foto: NASA/KSC.

New Horizons lyfte äntligen på torsdagen.
New Horizons lyfte äntligen på torsdagen.
Foto: Pat Corkery/Lockheed Martin.

En ny horisont har öppnat sig
Efter en försening på 52 minuter lyfte till slut New Horizons från startplatta 41 klockan 20:00, svensk tid, på torsdagen. Förseningen berodde på att det gled in moln på låg höjd. Enligt säkerhetsreglerna måste man kunna följa raketen den första tiden efter start och det går inte om det är moln ivägen. Till slut gav sig molnen och det blev tillräckligt klart för att Atlas V raketen skulle kunna tända sina motorer och påbörja den nio och ett halvt år långa resa till Pluto.

Efter lite drygt en och en halv minut hade de fem startraketerna gjort sitt jobb och en minut och 47 sekunder efter start separerade de två första. En och en halv sekund senare var det dags för de tre kvarvarande att göra samma sak. Anledningen till att man gör det i två steg är att man inte vill riskera att raketerna flyger in i varandra.

Tre minuter och 50 sekunder in i uppdraget separerade noskornet, som fram till dess hade täckt New Horizons, och rymdsonden blev exponerad. Efter lite mindre än fem minuter hade huvudmotorn brunnit ut och det första steget gjort sitt jobb och separerade från resten av raketen.

Trettio minuter efter start tände Centaur RL10 motorn för andra gången och påbörjade en nio och en halv minut lång bränning som puttade New Horizons ut ur bana runt jorden. Även denna manöver genomfördes utan problem och vid utsatt tid stängdes RL10 motorn av. Nitton sekunder senare separerade det andra steget från Atlas V raketen.

Efter 44 minuter och 55 sekunder ägde separationen mellan det tredje steget och New Horizons rum. New Horizons är nu helt lämnat åt sig själv och har ungefär 4,8 miljarder kilometer kvar till sitt mål - Pluto.

Femtio minuter efter uppskjutningen tog NASAs Deep Space Network station i Canberra, Australien, emot den första signalen från New Horizons. Av signalen kunde man utläsa att rymdsonden är i bra form och allt fungerar som det ska.

I skrivande stund genererar kärnbränslet ombord 180 watt. Inom några timmar kommer man att generera 240 watt och när man är framme vid Pluto kommer man att ligga på 200 watt.

Vid femtiden på fredagsmorgon kommer New Horizons att passera månens bana. Detta kommer att innebära ett nytt hastighetsrekord för rymdsonder. Färden kommer sedan att fortsätta med siktet inställt på Jupiter och dess gravitation. Resan dit kommer att ta lite över ett år, jämfört med Cassini som tog ungefär fyra år på sig.

I slutet av den första presskonferensen efter uppskjutningen meddelades att askan av Clyde Tombaugh, som upptäckte Pluto 1930, finns ombord på New Horizons och är på väg mot Pluto.

2006-01-19 | Uppdaterad 20:06

Atlas V raketen och New Horizons.
Atlas V raketen och New Horizons.
Foto: NASA/KSC.

Efter tre dagars väntan lyfte äntligen den 60 meter höga Atlas V raketen från startplatta 41 klockan 20:00, svensk tid, och New Horizons kunde påbörja sin 4,8 miljarder kilometer långa resa. Uppskjutningen genomfördes utan problem och i skrivande stund ser allt bra. Inom några minuter kommer New Horizons att befinna sig i omloppsbana runt jorden. En minut in i uppdraget hade sidoraketerna gjort sitt jobb och separerade från Atlas V raketen.

Det första uppskjutningsförsöket i tisdags fick man ställa in på grund av kraftiga markvindar. Gårdagens uppskjutningsförsök fick ställas in på grund av ett strömavbrott som orsakades av en storm. Med andra ord kan man säga att vädergudarna verkar ha något emot att New Horizons lämnar jorden.

Under dagens nedräkning förekom inga som helt tekniska problem och vädret har varit i stort sätt bra under hela dagen med enbart svag vind. Det enda som ställde till var moln som hindrade en start i början av uppskjutningsfönstret.

2006-01-19 | Uppdaterad 19:50

Ny starttid är 20:00 och i skrivande stund ser allt bra ut.

2006-01-19 | Uppdaterad 19:35

Ännu en gång har man fått flytta fram uppskjutningen. Ett tag såg det ut som att vädret och molnen skulle lätta, men strax efter klockan halv åtta blev det ett "no go" på grund av låga moln. Ingen ny tid är satt än, tidigaste tid är 19:50.

2006-01-19 | Uppdaterad 19:23

"No go" . Ny uppskjutningstid är satt till 19:40 på grund av låga moln.

2006-01-19 | Uppdaterad 19:12

Vädret ställer till det idag igen. Ny uppskjutningstid är satt till 19:30 på grund av låga moln.

2006-01-19 | Uppdaterad 19:08

Ny tid för start är 19:25, detta på grund av låga moln.

2006-01-19 | 19:00

Nedräkningen inför dagens uppskjutning har fortgått utan några som helst problem och hittills finns det inga tecken på att vinden skulle ställa till det. Dock kan det bli visa förseningar då moln på låg nivå gör att man inte kan lyfta. Enligt väderprognosen ska dock molnen skingras innan dagens uppskjutningsfönster stänger klockan 21:07.

I skrivande stund är man T - 4 minuter och i det sista planerade uppehållet. Molnläget är på väg till det bättre.

2006-01-18 | Uppdaterad 17:00

Atlas V raketen och New Horizons får vänta ett dygn till.
Atlas V raketen och New Horizons får vänta ett dygn till.
Foto: NASA/KSC.

Hålltider för uppskjutningen (torsdag)
17:00| NASA TV börjar sända.
19:08| Uppskjutningsfönstret öppnar.
21:07| Uppskjutningsfönstret stänger.

Länkar
NASA TV.

Dagens uppskjutning har fått ställas in efter att ett strömavbrott drabbade kontrollcentret beläget på Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory. Avbrottet beror på ett oväder som dragit fram över området. Då generatorerna, som genererar reservkraft, inte kan stödja en uppskjutning av New Horizons har man flyttat fram uppskjutningen 24 timmar. I värsta fall kan det bli ännu längre beroende på om Johns Hopkins är redo eller ej imorgon.

För torsdag sträcker sig uppskjutningsfönstret mellan klockan 19:08 och 21:07. Väderleksrapporterna talar om 80 procent sannolikhet för bra väder.

2006-01-18 | 07:00

Lockheed Martin och NASA förbereder sig ännu en gång inför uppskjutningen av New Horizons. Då gårdagens uppskjutning fick ställas in till slut på grund av för kraftiga vindar. Dagens väderprognos talar om vindar på mellan 10 och 14 meter/sekund, vilket är inom marginalen på 17 meter/sekund. Generellt gäller en 70 procentig sannolikhet för godkänd väderlek.

Om man skulle få flytta fram uppskjutningen till torsdag är det 90 procent sannolikhet för godkänt väder. Uppskjutningsfönstret som då gäller är 19:08 - 21:07, svensk tid.

Förseningen till idag kommer inte att påverka restiden för New Horizons eller uppdraget på något annat sätt

2006-01-17 | Uppdaterad 21:21

Uppskjutningen inställd!
Dagens uppskjutning av New Horizons har fått ställas in. Nytt uppskjutningsförsök kommer att göras imorgon klockan 19:16. Uppskjutningsfönstret stänger klockan 21:15. Innan man ställde in dagens uppskjutningsförsök flyttade man fram tidpunkten för uppskjutningen ett flertal gånger.

Från början vara det både kraftiga vindar, först både på marknivå och högre upp senare bara högre upp, och ett problem med en bränsleventil som ställde till. Ventilproblemet kunde dock undanröjas. Länge såg det ut som att det skulle vara vinden en bit upp som skulle hindra en uppskjutning och när det återstod 2 minuter och 34 sekunder blev uppskjutningen inställd på grund av kraftiga vindar vid marknivån.

NASA hade även problem med sitt Deep Space Network, men som sagt var det vinden som var den stora boven idag.

Atlas V raketen kommer nu att säkras innan man förbereder den inför nattvilan.

2006-01-17 | Uppdaterad 20:58

Dagens uppskjutning är framflyttad ännu en gång på grund av kraftiga vindar i marknivå. Vindarna högre upp är i skrivande stund "go". Ny tid är 21:23, svensk tid. Detta är exakt i slutet av uppskjutningsfönstret. Klockan står på T - 4 minuter.

2006-01-17 | Uppdaterad 20:43

Dagens uppskjutning är framflyttad ännu en gång på grund av kraftiga vindar. Ny tid är 21:05, svensk tid. Dock har man löst bränsleventilproblemet. Klockan står fortfarande på T - 4 minuter.

2006-01-17 | Uppdaterad 20:27

Deep Space Network har meddelat att man hade problem med sin kommunikation vilket gjorde att man inte kunde stödja en uppskjutning klockan 20:30. Detta har gjort att man ännu en gång har fått flytta fram uppskjutningen. Nu har man dock fått fart på allt igen och ny starttid är 20:50

Det förekommer fortfarande kraftiga vindar runt startområdet.

2006-01-17 | Uppdaterad 19:58

Atlas V-raketen på startplattan.
Atlas V raketen på startplattan.
Foto: NASA/KSC.

Sannolikheten för att New Horizons ska lyfta ikväll minskar för varje väderballong man skickar upp och får in data för. Dock väntar man på mer väderdata. Man har nu fått flytta fram uppskjutningen för en tredje gång till klockan 20:30, svensk tid.

Uppskjutningsfönstret stänger klockan 21:23, svensk tid, och har öppet varje dag till och med 14 februari.

2006-01-17 | Uppdaterad 19:40

Uppskjutningen är framflyttad ännu en gång på grund av kraftiga vindar. Ny tid är 20:10, svensk tid. Dock har man löst bränsleventilproblemet. Klockan står fortfarande på T - 4 minuter.

2006-01-17 | Uppdaterad 19:15

Vid T-minus 4 minuter har man förlängt det sista inbyggda uppehållet och flyttat fram uppskjutningen till 19:45. Detta beror dels på tekniska problem med en bränsleventil och dels på kraftiga vindar både på marknivå och högre upp. Det tekniska problemet ligger i en bränsleventil som man inte vet om den kommer att fungera eller. I skrivande stund tror man dock att det kommer gå bra, en diskussion pågår.

2006-01-17 | Uppdaterad 18:30

Med mindre än en timme kvar till uppskjutningen är tankningen av Atlas V raketen nästan klar. Det man har fyllt raketen med är kylt syre, sedan tidigare finns redan fotogen. Enligt de senaste rapporterna finns det i skrivande stund inga tekniska hinder för start. Det som kan hindra en uppskjutning idag är dock att vindbyarna emellanåt är farligt nära gränsen på 17 meter/sekund som man satt för att en start ska få äga rum. Tidigare idag var vindarna 18 meter/sekund. I övrigt ser vädret bra ut inför kvällens uppskjutning.

Om man inte kan lyfta idag har man en möjlighet redan i morgon och sedan varje dag fram till dess att uppskjutningsfönstret stänger den 12 februari.

2006-01-17 | 00:10

New Horizons och Atlas V-raketen.
New Horizons och Atlas V-raketen.
Foto: NASA/KSC.

Hålltider för uppskjutningen
17:00| NASA TV börjar sända.
19:24| Uppskjutningsfönstret öppnar.
21:24| Uppskjutningsfönstret stänger.

Länkar
NASA TV.

Vid halv femtiden på måndagseftermiddagen påbörjade man utrullningen av New Horizons och Atlas V raketen. Den 580 meter långa körningen tog 40 minuter och tio över fem var New Horizons framme vid startkomplex 41. Under resten av måndagen genomförde man kontroller och tester för att se att det inte finns några fel på verken rymdsonden eller raketen. När denna artikel skrevs, strax efter midnatt, fanns det inga fel eller hinder rapporterade som kan hindra en uppskjutning ikväll.

Senare under måndagen kopplade man upp raketen och New Horizons mot elnätet och påbörjade arbetet med att starta upp alla system ombord.

Under dagen kommer man att fortsätta att utföra kontroller och tester av hårdvaran ombord på raketen samtidigt som man kommer hålla en koll på alla system ombord.

Väderleken talar även den för New Horizons med 80 procents sannolikhet för bra väder vid tidpunkten för uppskjutningsfönstret.

Kvällens uppskjutning, om den blir av, är historisk och vi kommer att få skriva om våra böcker när New Horizons väl kommit fram till Pluto och dess grannar. Böcker där det i dags i stortsätt bara står att Pluto är en planet. Vi vet redan idag att Pluto har mycket att bjuda på med sin speciella isskorpa som försvinner ut i rymden, atmosfär som gör det samma och sina idag tre kända månar.

Oavsätt om New Horizons kommer ge os mycket eller lite ny kunskap kommer vi att om 15 år veta betydligt mer om Pluto, Kuiperbältet och vårat eget ursprung tack vare en rymdsond som inte är mycket större än ett piano - ett välstämt piano.

2006-01-15

På tisdagkväll är det dags för New Horizons att påbörja sin nio år långa resa till Pluto och Kuiperbältet. I skrivande stund, när det återstår ungefär två dygn, ser allt bra ut inför tisdagens uppskjutning. Vädret i östra Florida kommer att bjuda på gynnsamma förhållanden och systemen ombord visar inga tecken på problem.

Uppskjutningen av New Horizons har föregåtts av en hel del problem. Bland annat tog det lång tid innan man fick grönt ljus av budgetkramarna och även när man hade fått det kvarstod osäkerheten ett tag till. Det såg även mörk ut då det företag som NASA köpte plutonium var tvungna att ligga nere med arbetet några veckor efter att en del hårddiskar med känslig information på hade försvunnit. Denna försening innebar att NASA inte fick allt det plutonium man ville ha utan fick nöja sig med en mindre del. Alternativet hade varit att flytta fram uppskjutningen till februari 2007.

Det har även uppstått mindre tekniska problem de senaste veckorna vilket gjorde att man var tvungen att flytta fram uppskjutningen två dagar. Men nu ser alltså allt bra ut inför tisdagen och vi kan bara hoppas på en bra start för New Horizons.

2006-01-10


Artistbild över New Horizons bortom Pluto.
Bild: NASA/JHUAPL.

Mer läsning
Pluto.
Nya upptäckter om Plutos måne Charon.
Två månar upptäckta i bana runt Pluto.
Länkar
NASA TV.

Arbetet med att förberedda New Horizons inför uppskjutningen den 17 januari pågår för fullt. Förra veckan utförde man en inspektion av Atlas V raketen och dess framdrivningssystem. Allt visade sig att fungera som det skulle och inga fel rapporterades.

Under lördagen deltog ett femtiotal personer i en demonstration inför uppskjutningen av New Horizons. Anledningen till demonstrationen var att New Horizons drivs av en kärnreaktor. Protestgruppen kallar sig "Global Network Against Weapons & Nuclear Power". Gruppen är som namnet antyder motståndade till att man använder kärnkraft I rymden. Dels för att det finns risk att det kan ske i en olycka vid uppskjutningen och dels för att man anser att användande av kärnkraft i rymden är ett första steg för att placera vapen där.

Under jul och nyår har New Horizons legat i dvala medan man gjort de sista testerna och förberedelserna inför uppskjutningen. Det är först den senaste veckan man börjat med att gradvis starta upp de olika system för att se att allt flyter på som det ska. Under den kommande veckan kommer man att genomföra de sista kontrollerna och om vädret visar sig från sin bästa sida och inga tekniska hinder uppstår kommer New Horizons att lyfta klockan 19:24, svensk tid, den 17 januari. Uppskjutningsfönstret för dagen sträcker sig till klockan 21:23, svensk tid. Om man inte kan lyfta den 17 januari har man till den 14 februari på sig. Efter det måste man vänta till februari nästa år på nästa tillfälle.

Om New Horizons lyfter under de första 17 dagarna av uppskjutningsfönstret kommer man att ta hjälp av Jupiters gravitation för att få fart. I sådana fall kommer man vara framme vid Pluto den 14 juli 2015. Om man lyfter under de 12 sista dagarna av fönstret kommer man åka direkt till Pluto och då kommer man vara framme tidigaste 2018.

Om man kommer att kunna ta genvägen förbi Jupiter kommer den närmaste passagen av planeten att ske mellan 25 februari och 2 mars, 2007. New Horizons kommer att passera Jupiter 3 - 4 gånger närmare än Cassini gjorde eller på ett avstånd av 31,7 - 32,4 Jupiterdiametrar.

Under den minst nio år långa resan kommer man att kontrollera instrumenten ombord med jämna mellanrum samtidigt som man kommer att träna inför närkontakten med Pluto. Det kommer även att ske småjusteringar av rymdsonden.

När New Horizons lämnar jorden kommer den att göra det snabbare än någon annan rymdfarkost innan. Redan inom nio timmar kommer New Horizons att ha passerat månen, en resa på över 380 000 kilometer.

Uppskjutningen kommer att sändas direkt på NASA TV med start 90 minuter innan start. Den 15 januari kommer NASA att sända en presskonferens klockan 19:00, svensk tid.

2005-12-17

Artistbild över New Horizons i omloppsbana runt Pluto.
Artistbild över New Horizons i omloppsbana runt Pluto.
Bild: NASA/JHUAPL.

Med mindre än en månad kvar till det att uppskjutningsfönstret för New Horizons öppnar har NASA fått flytta fram uppskjutningen. Anledningen är att man vill inspektera det första steget i den Atlas V raket som ska ta rymdsonden upp i rymden. De inspektionerna man genomfört har inte visat på något ovanligt man NASA vill för säkerhets skull kontrollera bränsletanken i det första steget en extra gång. De extra inspektionerna av Atlas V gör att man flyttat fram uppskjutningen till klockan 19:24 den 17 januari.

Trots förseningen kan New Horizons fortfarande nå Pluto år 2015 som planerat. Om man skulle bli tvungna att flytta uppskjutningen till efter den 28 januari skulle man lägga på ett eller två år på restiden. Detta då man kommer att ta hjälp av Jupiter för att få upp farten på rymdsonden. Om man skulle bli tvungna att vänta till efter den 2 februari skulle man lägga på ännu några år på restiden då man skulle få ta en direkt väg då Jupiter inte längre ligger bra till.

Senaste datum att lyfta är den 14 februari. Om man inte kan lyfta innan dess måste man vänta ett år till innan Pluto ligger bra till.

2005-12-13

Med mindre än en månad kvar till uppskjutningen av New Horizons fortgår arbetet enligt planerna. Förra måndagen genomförde man en simulerad nedräkning med den Atlas V raket som man kommer använda under uppskjutningen. Under övningen gick man igenom alla steg som man gör inför en riktig uppskjutning inklusive att fylla raketen med bränsle.

Hela operationen genomfördes utan problem och när övningen var tillända körde man tillbaka raketen till monteringshallen.

Slutkontrollen och sluttesterna av New Horizons är i stort sätt avklarade och även där ser alla bra ut inför uppskjutningen den 11 januari. Utrullningen av Atlas V och New Horizons är planerad till slutet av december. Det tillgängliga uppskjutningsfönstret sträcker sig från den 11 januari och en månad framåt. Om man inte skulle kunna lyfta innan dess får man vänta ett år till innan jorden och Pluto ligger bra till i förhållande till varandra. Om man skulle vara tvungna att vänta till januari 2007 skulle restiden för rymdsonden öka rätt markant.

2005-12-05

En tekniker förbereder rymdsonden inför uppdraget.
En tekniker förbereder rymdsonden inför uppdraget.
Foto: NASA/JHUAPL.

Mer läsning
Två månar upptäckta i bana runt Pluto.

Arbetet med att förberedda rymdsonden New Horizons inför dess uppskjutning i januari fortgår planenligt. Trots visa förseningar i arbetet med att testa och utvärdera mjukvaran ombord räknar man med en uppskjutning den 11 januari med hjälp av en Atlas V raket. Uppskjutningsfönstret sträcker sig från klockan 20:08, svensk tid, till klockan 22:07, svensk tid.

Alla tester och simuleringar som man genomfört den senaste tiden har visat på en rymdsond i god form. Om allt går som planerat kommer New Horizons att förflyttas till startplattan 41 den 16 december. Där kommer den sedan att monteras på Atlas V raketen. Under måndagen kommer man att genomföra ett tankningstest av Atlas V raketen.

New Horizons har i och med upptäckten av två "nya" månar runt Pluto fått dubbelt så många objekt att studera när rymdsonden kommer fram till Pluto. Då man redan hade förberett mjukvaran för detta innebär har man inte behövt göra någon ändring på rymdsonden. Dock kommer uppdraget att ändras för att ge tid för att studera de två månarna. Framkomsten till Pluto beräknas till juli 2015 och mellan åren 2016 och 2020 räknar man med att besöka Kuiperbältet.

Om man inte skulle kunna lyfta innan uppskjutningsfönstret för 2006 ta slut får man vänta ett helt år innan man kan göra ett nytt försök.

2005-09-27

Uppskjutningen av New Horizons närmar sig och i lördags anlände rymdsonden till Kennedy Space Center för de sista förberedelserna inför uppskjutningen. Om allt går som planerat kommer Pluto New Horizons lyfta den 11 januari nästa år ombord på en Atlas V raket. Uppskjutningsfönstret öppnar klockan 20:07, svensk tid, och stänger två timmar senare. Om man inte skulle kunna lyfta den elfte har man till den 12 februari på sig.

Men innan New Horizons kan påbörja sin resa till Pluto och dess måne Charon återstår en hel rad av sluttester, funktionstester, färdigtester med mera. Till sist ska rymdsonden även monteras på Atlas V raketen.

När New Horizons kommer fram till Pluto i juli 2015 börjar arbetet med kartlägga Plutos yta, dess geologiska sammansättning, dess atmosfär med mera. Efter att man har kartlagt Pluto och Charon kommer man under fyra år, fram till 2020, studera Kuiperbältet. Kuiperbältet består av ett stort antal mindre och större stenbumlingar varav Pluto är en av de största.


2004-10-04

Efter att NASA har fått klartecken på att man kommer få 90 procent av det plutonium man behöver för son Plutosond har man bestämt sig för att satsa på uppskjutningsfönstret i januari 2006. Länge såg det ut som att man skulle ha varit tvungen att flytta fram starten på grund av att Los Alamos National Laboratory inte skulle hinna leverera tillräckligt med plutonium. Läs mer längre ner.

Om man istället skulle ha väntat på att man skulle ha fått allt plutonium skulle man fått flytta fram starten till nästa uppskjutningsfönster som är i januari år 2007. Men istället för ett längre uppdrag valde man att gå med et man har. Troligen kan det innebära att uppdraget inte kan hålla på lika länge som man från början räknade med. Exakt hur uppdraget kommer att påverkas vet man först när man vet exakt hur mycket plutonium man kommer att ha.

2004-08-04

Så här ser sonden ut.
Så här ser sonden ut.
Copyright: Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute (JHUAPL/SwRI)

På grund av att arbetet vid Los Alamos National Laboratory ligger nere på grund av två försvunna hårddiskar med känslig information kan NASAs Plutosond blir försenad och missa sitt startfönster i januari 2006. Förseningen blir minst ett år och framkomsten till Pluto försenas minst två och ett halvt år.

Meningen är att Los Alamos National Laboratory ska göra om råplutonium-238 från Ryssland till bränsle för New Horizon Pluto. För att hålla tidsschemat måste detta ske innan december. Tidsschemat är redan pressat då arbetet redan legat nere en gång då man utförde arbete för att öka på säkerheten. Det är oklart hur länge avbrottet kommer att vara nere och det är därför NASA är orolig att tidsschemat ska spricka.

Om New Horizon Pluto lyfter i januari 2006 kommer ändå att dröja till år 2015 innan rymdsonden är framme. Om man måste vänta på nästa startfönster, som inträffar i januari 2007, kommer det ta ytligare två och ett halvt år för rymdsonden att komma fram.

2003-07-29

PNH
Bild: NASA.

Kongressen beslutade i fredags att skära ner NASAs budget på totalt 15,5 miljarder USD för 2004. Bland annat beslutade man att skära ner budgeten 2004 för "New Frontiers program" med 55 miljoner USD. Totalt är denna budget på 130 miljoner USD. Tanken var att merparten av dessa 130 miljoner USD skulle användas till den Plutosond som NASA beräknar att skicka iväg 2006. Hur detta påverkas av budgetnerskärningen vet ingen i dagsläget - bara att det inte är bra.

Som tur är finns det i ljus i tunneln - Senaten. För det är den amerikanska senaten som till slut bestämmer hur stor NASAs budget blir.

2003-07-25

Arbetet med att få iväg NASAs och världens första rymdsond till Pluto och dess måne Charon är i full gång. Idag, 25 juli, tillkänna gav NASA att sonden kommer att lyfta i januari 2006 ombord på en Atlas 5 raket. Atlas 5 raketen tillverkas av Lockheed Martin. Versionen som kommer att användas är en modell 551. Detta betyder att raketen är 5 diameter i omkrets och har fem motorer i sitt första steg och en motor i sitt översta steg. För att få upp tillräckligt med fart kommer man att använda ett tredje steg som består av den av Boeing byggda Star 48B.

Hittills har tre uppdrag använt en Atlas 5 raket och alla har varit lyckade. Med andra ord är det bara att hoppas att även Pluto New Horizons uppdraget kommer att lyckas.

2003-02-27

Den 20 februari 2003 skrev president Bush under på att NASA ska få 110 miljoner USD till sin Pluto/Kuiper sond. Totalt kommer man att behöva minst 300 miljoner USD för att komma upp från startplattan. Man har även blivit lovade dessa pengar.

Om allt gåt som man vill ska sonden lyfta år 2006 och vara framme vid Pluto och dess måne år 2015. När sonden sen har studerat Pluto och Charon kommer den att fortsätta och studera Kuiperbältet. Sonden blir den första att besöka Pluto och Kuiperbältet.

Alan Stern, som arbetar med uppdraget, sa följande i en kommentar "It's been a long road, 13 years, to get it funded."

2002-01-06

Under senhösten förra året bestämde man äntligen att man ska skicka en sond till Pluto, dess månne Charon och Kuiperbältet.

Sonden är tänkt att skjutas upp 2006 och ska komma fram till Pluto och Charon 10 år senare, 2016. Väl framme kommer man att undersöka ytan och atmosfären på dessa två himlakroppar. Man kommer även att mäta tempraturen. Till sist kommer man även att utföra andra vetenskapliga experiment. När detta är gjord kommer sonden att fortsätta längre ut i vårt solsystem och undersöka ett eller flera av dem ishimlakroppar som finns i Kuiperbältet bakom Neptunus bana. Det är från dessa himlakroppar som man tror att jorden en gång i tiden kan ha fått sitt vatten ifrån.

Det var länge osäkert att NASA skulle få pengar till en Plutosond, men till slut fick man de pengarna som behövdes för att dra igång det hela

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.