www.astrowebb.com
| Marssonder
 Yinghuo-1
- Uppdragsdata -
Uppdrag: Yinghuo-1.
Uppskjutning: Klockan 21:16 den 8 november 2011.
Raket: Zenit med ett översteg av typ Fregat.
Framkomst Mars: ~tio månader efter uppskjutning.
Mål: Mars.
Omloppsbana: 800 x 80 000 km.
Uppskjutningsfönster: 5 - 25 november 2011.
Uppdragslängd: Två år.
Mars| Yinghuo-1
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information
 


Senaste nytt >>>

2011-11-08

Yinghuo-1 har lyft, läs mer >>>

2011-11-02

Information inför och om uppskjutningen finns här.

2010-03-23

Sovjetunionen var först, USA följde strax efter och sedan kom Japan och Europa. Nästa land att bege sig iväg till Mars är Kina. Kina kommer dock inte att åka själva till vår röda granne utan deras rymdsond Yinghuo-1 kommer att samåka med ryssarnas Phobos-Grunt. Uppskjutningen är planerad till slutet av 2011 och resan kommer ta omkring tio månader.

Uppdragsinformation
Yinghuo-1
Yinghuo-1.
Efter att i början av 2007 kommit överens med Ryssland om att lifta med rymdsonden Phobos-Grunt till Mars har Kinas rymdmyndighet arbetat för fullt för att färdigställa rymdsonden Yinghuo-1. Uppskjutningen av rymdsonderna är planerad till slutet av 2011 med framkomst till vår röda granne ungefär tio månader senare. Vid denna tidpunkt kommer Yinghuo-1 separera från Phobos-Grunt och gå i en omloppsbana på 800 gånger 80 000 kilometer. Rymdsonden kommer cirkla runt Mars på tre dagar och i stort sätt ligga över ekvatorn.

Kommunikationen med jorden kommer ske direkt med marken med hjälp av en enmeters S-bandantenn med en hastighet av 8 och 16 bps. Uppdragslängden är planerad till ett år, efter framkomst till Mars, men kan om rymdsonden klarar det förlängas.

Yinghuo-1 har fem vetenskapliga instrument som kommer kartlägga Mars och dess atmosfär. Instrumenten är två kameror (upplösning på upp till 200 meter/pixel), ett radioockultationsinstrument, en fluxgate magnetometer samt ett plasmainstrument. Plasmainstrumentet består av en elektronanalysator, en jonanalysator och en masspektrumeter.

Instrumenten kommer användas till att studera plasmafältet och magnetfältet runt Mars samt jonpartiklarna och mekanismerna bakom deras beteende. Yinghuo-1 kommer även att studera sandstormar på ytan.

Yinghuo-1 väger 110 kilo och har ett mått på 75x75x60 centimeter. Total längd på solpanelerna är 5,6 meter och panelerna kan producera upp till 180 watt med ett normalvärde på 90 watt. Solpanelerna besår av tre sektioner och är hopfällda vid uppskjutningen. För att kunna skicka och ta emot signaler från rymdsonden kommer Kina använda ESAs och Rysslands kommunikationsantenner.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com