www.astrowebb.com
| Marssonder
 Phobos-Grunt
- Uppdragsdata -
Uppdrag: Phobos-Grunt.
Uppskjutning: Klockan 21:16 den 8 november 2011.
Raket: Zenit-2 med ett översteg av typ Fregat.
Framkomst Mars: Tio månader efter uppskjutning.
Mål: Mars måne Phobos.
Landningsmark: 5°S till 5°N, 230° till 235°W.
Uppskjutningsfönster: 5 - 25 november 2011.
Uppdragslängd på Phobos: Tre år.
Mars| Phobos-Grunt
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information
 


Senaste nytt >>>

2011-12-18

Trots upprepade försök har ingen kontakt kunnat upprättas med rymdsonden Phobos-Grunt. Rymdsonden, som vägde runt 13 ton vid starten, cirkulerar i en omloppsbana med en högsta höjd på 275 kilometer och en lägsta höjd på 201 kilometer. Enligt Roscosmos kommer rymdsonden att gå in i jordatmosfären mellan den 6 och 19 januari nästa år. Ett mer exakt datum kommer kunna ges desto närmare inträdet vi kommer. Det hetaste datumet i dagsläget är den 10 januari, +/- 5 dagar. Andra källor anger den 15 januari som troligt datum.

Roscosmos är även övertygande om att det mesta av rymdsonden kommer brinna upp under återinträdet och det gäller även bränslena dimetylhydrazin och dikvävetetroxid. Dessa giftiga ämnen utgör det mesta av rymdsondens vikt och det finns farhågor från visa att en del av bränslet kommer klara sig genom atmosfären och därmed förorena platsen där Phobos-Grunt kommer slå ner. Roscosmos påstår som sagt att detta inte är någon risk men man säger samtidigt att omkring 20 - 30 större bitar av rymdsonden troligen kommer slå ner någonstans på jorden, var vet man ännu inte men troligen kommer det ske i havet.

Då Roscosmos inte har någon kontroll över rymdsonden kommer återinträdet ske helt okontrollerat.

Oavsett när Phobos-Grunt går in i jordatmosfären så går det inte annat än att påstå att Ryssland och Mars inte är någon bra kombination. För hittills har Rysslands alla Marssonder misslyckas på ett eller annat sätt.

2011-12-08

Uppskjutningen.
Uppskjutningen
Foto: RSA TV.

I veckan fick ESA en förfrågan från sina ryska kollegor om man åter skulle kunna ta upp försöken att upprätta kontakt samt spåra rymdsonden Phobos-Grunt. ESA ställde upp och under både onsdagen, torsdagen och fredagen finns två pass när rymdsonden passerar över ESAs femtonmetersantenn på Maspalomas, Kanarieöarna. Hittills har dock ingen kontakt kunnat upprättas och allt färre tror att det kommer att bli någon.

Som det ser ut i dagsläget kommer Phobos-Grunt gå in i atmosfären runt den 10 januari nästa år.

2011-12-06

I fredags meddelade ESA att allt arbete med att försöka få kontakt och följa Phobos-Grunt avbröts samma dag. Beslutet togs i samråd med teamet bakom Phobos-Grunt. Anledningen till beslutet är att ESA inte har lyckas ta emot någon värdefull data från rymdsonden under den senaste tidens försök.

Om situationen förändras har dock ESA lovat att hjälpa till igen om behov finns. I förra veckan gick även president Putin ut att sa att man skulle finna den/de skyldiga och ställa personen/personerna inför rätta.

2011-11-25

Efter att haft kontakt med Phobos-Grunt både den 23 och 24 november har försöken därefter att få kontakt med rymdsonden misslyckas. Under de lyckade kontaktförsöken har det dock framkommit att Phobos-Grunts huvuddator fungerar normalt, vilket är väldigt positivt. Det finns dock ingen mer information till varför Phobos-Grunt inte tände sin motor som planerat och begav sig av till Mars. Det cirkulerar dock uppgifter om att det fanns tekniska problem med rymdsonden några dagar innan uppskjutning och att dessa snabbfixades. Bland annat ska ny mjukvara ha uppladdas till rymdsonden efter att raketen hade körts ut till startplattan.

Det står även klart nu att Mars inte längre är aktuellt utan det som nu gäller är att som mest att få rymdsonden att ligga kvar i omloppsbana runt jorden. Vad man sedan ska ha Phobos-Grunt till är idag oklart. Att skicka iväg den någon annanstans, exempelvis en asteroid, är teoretiskt möjligt enligt visa men praktiskt omöjligt även om rymdsonden skulle "tillfriskna" helt.

I och med misslyckandet med Phobos-Grunt har Ryssland/Sovjetunionen misslyckas med alla sina arton planerade uppdrag till Mars.

2011-11-24

Under båda passen på onsdagskvällen lyckades ESA med hjälp av Perth-antennen få kontakt med den ryska rymdsonden Phobos-Grunt. Under det andra passet ska rymdsonden bekräftat att kommunikationsutrustningen och elförsörjningen ska fungera normalt. Gällande elförsörjningen finns det dock inga bekräftade uppgifter.

Perth kommer att kunna ha daglig kontakt med Phobos-Grunt i sexminuters intervaller två till tre gånger om dagen. Planer finns även att användas ESA femtonmetersantenn på Maspalomas Station, Kanarieöarna. Även fler antenner planeras att användas för kommunikation med rymdsonden nu när man kan följa Phobos-Grunt.

Att kontakt nu har upprättas med rymdsonden väcker visst hopp om att kunna rädda uppdraget. Mycket arbetet kvarstår dock om man ska få iväg rymdsonden till Mars, bland annat på grund av att om Phobos-Grunt skulle sticka iväg nu skulle det gå åt mer bränsle för att komma fram. Förslag har även cirkulerat på att utse något annat mål för rymdsonden men även det är svårt då det förutsätter att helt nya banor och planer tas fram.

2011-11-23

Uppskjutningen.
Uppskjutningen
Foto: RSA TV.

Sent på tisdagen tändes ett litet hopp gällande den ryska rymdsonden Phobos-Grunt. För klockan 21:25, svensk tid, på tisdagskvällen lyckades ESAs femtonmetersantenn i Perth, Australien, få kontakt med rymdsonden. Kontaktförsöket gjordes i samarbete med ryssarna och har förberetts sedan den 9 november. Bland annat har antennens signalstyrka behövs justeras då Phobos-Grunts mottagare är inställd på att ta emot svaga signaler från jorden.

Att just antennen i Perth valdes för att försöka få kontakt med Phobos-Grunt är ingen slump då det är denna enda antenn som kan få kontakt med Phobos-Grunt samtidigt som rymdsonden befinner sig på jordens solbelysta sida. Att Phobos-Grunt bara kan kommunicera när den befinner sig på den solbelysta sida beror på att rymdsondens batteri är urladdad och att den endast går ur sitt "safe mode" när rymdsondens solpaneler kan alstra elektricitet.

Under tisdagens kommunikation skickades kommandon för att rymdsonden skulle slå på sin kommunikationsutrustning. Svaret man fick tillbaka kan liknas vid ett "pip". Då kommunikationsfönstret endast var sju minuter långt och att ingen djupare kommunikation hade förberetts blev det ingen mer kommunikation innan Phobos-Grunt gick in i jordskugga och därmed "safe mode".

Nästa tillfället att ta kontakt med Phobos-Grunt kommer på onsdagskvällen mellan klockan 21:21 och 21:28, svensk tid, och därefter finns den ett möjlighet till på onsdagen mellan klockan 22:53 och 23:03, svensk tid. ESA har arbetat hela onsdagen i nära samarbete med sina ryska kollegor för att komma fram till hur man på bästa sätt ska nyttja kommunikationsfönstren.

Phobos-Grunt befinner sig för närvarande i en omloppsbana på mellan 200 och 340 kilometers höjd och efter en oväntad banhöjning för några dagar sedan tyder beräkningar på att rymdsonden kan hålla sig uppe till och med mars nästa år om inget görs åt omloppsbanan.

Det är fortfarande oklart vad som orsakat problemen med Phobos-Grunt och spekulationerna omfattar i stort sätt alla möjliga tekniska fel som kan uppstå.

2011-11-13

Ryssarna är fortfarande väldigt förtegna om vad som hänt med Phobos-Grunt och vad som görs för att rädda rymdsonden och dess medpassagerare Yinghuo-1. Klart är i alla fall att rymdsonderna fortfarande ligger kvar i låg omloppsbana med en lägsta höjd på 200 kilometer och en högsta höjd på omkring 340 kilometer. Försöken att rädda rymdsonderna försvåras av att ryssarna endast kan kommunikationerna med farkosterna när dessa befinner sig över Ryssland och i den zon där ryssarna har markantenner för kommunikation. Till skillnad mot USA har Ryssland i dagsläget tillgång till några reläsatelliter i omloppsbana runt jorden. Planer finns dock på att skicka upp denna typ av satelliter med början senare i år men det är inget som kommer komma Phobos-Grunt till del.

Det börjar även bli ett allt mer pressat läge då prognoserna pekar på att rymdsonderna kommer gå in i atmosfären och brinna upp i nästa månad om inget görs för att förändra omloppsbanan. Förutom förlusten av rymdsonderna skulle detta innebära att flera ton giftigt bränsle samt radioaktiva ämnen kommer slå ner någonstans på jorden. Enligt uppgift ska det hela vara värre än när den ryska marssonden Mars-96 gick samma öde till mötes.

Ryssarna har dock ännu inte gett upp och kommer fortsätta försöken att rädda rymdsonderna. Prislappen för uppdraget ligger på drygt en miljard kronor. 

2011-11-09

Efter en lyckad start stod det tidigt på onsdagen klart att rymdsonderna Phobos-Grunt och Yinghuo-1 hade fastnat i lång omloppsbana. Enligt planen skulle två motortändningar fått rymdsonderna att ha påbörjat sin interplanetariska resa mot Mars. När rymdsonderna dock inte fanns på rätt ställe i rätt omloppsbana efter den andra planerade motortändningen stod det klart att något gått fel.

Ännu är det inte helt fastställt vad som gått fel men troligen har ingen av motortändningarna skett. Orsaken till detta är i dagsläget inte känt men det fanns farhågor innan uppdraget att något sådant här skulle kunna hända. Om det vill sig riktigt ila beror det hela på ett hårdvarufel och då finns det inte mycket att göra. Om det inte vill sig riktigt lika ila kan det vara ett mjukvarufel som ligger bakom och då finns det fortfarande en god chans att rädda både rymdsonderna och uppdraget.

2011-11-08

Uppskjutningen.
Uppskjutningen
Foto: RSA TV.

Vid strax efter klockan nio, svensk tid, på tisdagskvällen lyfte en rysk Zenitraket från Baikonur i Kazakstan. Ombord på raketen fanns rymdsonderna Phobos-Grunt och Yinghuo-1. Uppskjutningen skedde klockan 21:16.03 och två minuter och 29 sekunder senare separerade det första raketstaget, strax innan hade raketstegets enda motor planenligt stängts av.

Efter den lyckade separationen tog det andra raketsteget vid och körde sin motor tills åtta minuter och 30 sekunder hade passerat sedan starten. Två minuter och 54 sekunder senare separerade rymdsonderna och dess framdrivningsenhet från det andra raketsteget. Ungefär samtidigt separerade även noskronet.

Framdrivningsenheten, som kommer ta rymdsonderna ut ur omloppsbana, kommer ha sin första motortändning klockan 23:55, svensk tid, ikväll. Brinningstiden kommer då vara nio och en halv minut och ge rymdsonderna en omloppsbana med en högsta höjd på 4000 kilometer. Två minuter efter att motorn har stängts av en första gång kommer bränsletankarna att separera från framdrivningsenheten.

Framdrivningsenhetens andra motortändning kommer ske klockan 02:02, svensk tid, natten till onsdag och pågå fram till klockan 02:20, svensk tid. När den andra motortändningen är avslutad kommer Phobos-Grunt och Yinghuo-1 ha en interplanetarisk kurs med sikte på Mars, en planet som rymdsonderna kommer nå i oktober 2012.

Uppskjutningen

2011-11-02

Uppskjutningen av den ryska marssonden Phobos-Grunt närmar sig allt mer och om allt går som planerat kommer rymdsonden börja sin resa den 8 november. Med andra ord pågår de sista förberedelserna innan det är dags att köra ut bärraketen och dess nyttolast till startplattan senare i veckan. Bland annat har rymdsonden och returnsteget tankas med bränsle samt monteras på toppen av Zenitraketen. Även Kinas bidrag rymdsonden Yinghuo-1, som ska få hänga med till Mars, har förberetts inför uppskjutningen på tisdag.

Det aktuella uppskjutningsfönstret sträcker sig mellan den 5 och 25 november 2011 och den aktuella uppskjutningstiden den 8 november är satt till klockan 21:16, svensk tid. Resan till Mars och dess måne Phobos beräknas sedan ta omkring tio månader.

Phobos-Grunt anlände till uppskjutningsplatsen Baikonur i september i år.

Uppdraget

2010-03-23

Förutom jorden är vår röda granplanet den planet som människan undersökt mest noggrant och skickat mest rymdsonder till. Efter att både ESA och USA dem senaste åren skickat ett flertal rymdsonder till Mars är det nu dags för Ryssland och dess uppdrag Phobos-Grunt. Phobos-Grunt är ryssarnas första uppdrag till Mars sedan 1996 då rymdsonden Mars 96 råkade ut för ett uppskjutningshaveri och brann upp i atmosfären.

Uppskjutningen av Phobos-Grunt försenades två år i slutet på förra året och uppskjutningen är nu planerad till slutet på 2011. En orsak till förseningen var ett sent byte av bärraket som i sin tur ledde till att uppskjutningen försenades till nästa uppskjutningsfönster.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com