www.astrowebb.com
Mars Reconnaissance Orbiter
- Uppdragsdata -
Uppdrag: Mars Reconnaissance Orbiter.
Uppskjutning: Kl. 11:43, 10 augusti 2005.
Fönster: 10 augusti - 5 september.
Raket: Atlas V.
Pad: 41, Cape Canaveral, Florida.
Framkomst Mars: 10 mars 2006.
- Mer läsning -

Senaste nytt.
Instrumenten ombord.
Äldre nyheter.

Marssonder.

| Marssonder
Mars| MRO| Instrumenten ombord
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information

2006-03-13

Ombord på Mars Reconnaissance Orbiter har man ett flertalet instrument, mest kameror, för att kartlägga ytan och atmosfären på Mars. Förutom de vetenskapliga instrumenten har man även kameror som hjälper rymdsonden att navigera och hålla reda på var den befinner sig någonstans. Nedan är en genomgång av de vetenskapliga instrumenten ombord.

HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment)
CTX (Context Camera)
MARCI (Mars Color Imager)
CRISM (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars)
MCS (Mars Climate Sounder)
SHARAD (Shallow Radar)
Gravity Field Investigation Package
Atmospheric Structure Investigation Accelerometers

Artistbild av MRO när sonden flyger över Mars poler.
Artistbild av MRO när sonden flyger över Mars poler.
Bild: NASA.

HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment)
Denna kamera fotograferar i synligtljus och kan ta bilder på små objekt med stor upplösning. Som bäst kommer man att kunna urskilja objekt på en meter på ytan. Detta gör HiRISE till en av de mest högupplösta kameror man skickat till Mars.

Förutom att fotografera i synligtljus kommer HiRISE även att fotografera i närheten av det infraröda området. Dessa bilder kommer att ha en upplösning på ner emot 30 centimeter och avslöja detaljer som vi aldrig sett innan.

Färgbilderna kommer vara upp till 4 072 pixlar bredda och en upplösning på en meter/pixel.

CTX (Context Camera)
CTX-kameran kommer att användas ihop med CRISM och HiRISE för att ge en mer vidd bild av området man kartlägger. Den kommer inte att ta bilder med lika hög upplösning som exempelvis HiRISE, men när man kombinerar de två kommer man få en heltäckande och högupplöst bild.

Från en höjd av cirka 400 kilometer ovanför ytan kommer CTX att ta bilder som sträcker sig 30 kilometer tvärsöver och med en upplösning på sex meter/pixel.

MARCI (Mars Color Imager)
MARCI kommer att kartlägga stora ytor för att ge forskarna en överblick över väder - och årstidsförändringar på Mars. Genom att kartlägga Mars under ett helt Marsår (nästan två jordår) kommer man få en bild över hur vädret växlar och förändras.

Kameran kommer att fotografera i fem synliga våglängder och i fem ultravioletta våglängder. Upplösningen kommer att ligga på en till tio kilometer/pixel.

CRISM (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometers for Mars)
Med hjälp av CRISMs synliga och infraröda spektrometrar kommer man att leta efter mineraler och ämnen som tyder på att det finns eller har funnits flytande vatten. För att lyckas med uppdraget kommer man att undersöka Mars geografi.

Upplösningen kommer att vara 18 meter/pixel.

MCS (Mars Climate Sounder)
Detta instrument kommer att undersöka Mars atmosfär och mäta temperatur, stofttäthet och fuktighet. Mätningarna görs för att få en uppfattning om planetens klimat och väder. Genom att utföra mätningarna under en längre tid hoppas man få fram detaljer om atmosfären som man inte hade fått annars.

Till sin hjälp har instrumentet nio kanaler som den mäter på i både synligt- och infrarött ljus. När man sedan jämför mättresultaten får man förhoppningvis en bild av mars atmosfär.

Artistbild av MRO under användandet av SHARAD.
Artistbild av MRO under användandet av SHARAD.
Bild: NASA.

SHARAD (Shallow Subsurface Radar)
Med hjälp av radar kommer man att söka efter vatten, i flytande eller frusen form, ner till ett jobb av 1 000 meter. Det normala sökområdet kommer dock bara sträcka sig ner några hundra meter. Instrumentet ger möjlighet till en vertikal upplösning på 10 till 20 meter.

Med hjälp av SHARAD kommer man att kunna se under ytan på Mars likväl som ytan. Huvuduppgiften är dock att leta under ytan efter spår som tyder på vatten i någon form.

Gravity Field Investigation Package
Med hjälp av Dopplereffekten kommer man att mäta Mars gravitationsfält. Som resultat av detta hoppas man få red på mer om dels strukturen på det som finns under ytan och dels strukturen på atmosfären.

Man kommer även få fram information om var rymdsonden befinner sig.

Atmospheric Structure Investigation Accelerometers
Med informationen man för från detta instrument kommer man att kunna få reda på densiteten i atmosfären på den höjd som MRO för tillfället befinner sig på. Av detta kommer man sedan att kunna ta fram data på hur vindar, sandstormar och liknade påverkar densiteten. Man kommer också att se vilka skillnader som finns mellan olika höjder i atmosfären.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.