www.astrowebb.com
| Marssonder
ExoMars
- Uppdragsdata -
Uppdrag: ExoMars.
Uppskjutning: 2016 och 2018.
Raket: Proton.
Framkomst Mars: 2017 och 2019.
- Mer läsning -

Marssonder.

Mars| ExoMars
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2012-04-10

Artistbild av bilen.
Artistbild av bilen väl nere på Mars yta.
Bild: ESA.

I slutet på förra veckan hade personer från ESA och Roscosmos ett officiellt möte där man skrev under en avsiktsförklaring gällande ExoMars-uppdragen till vår röda granne rår 2016 och 2018. Avsiktsförklaringen har kommit efter samtal mellan parterna som formellt tog fart efter att ESA skicka en formell inbjudan till Roscosmos att delta i ExoMars. Anledningen till inbjudan var att Nasa flaggade för att man skulle hoppa av samarbetet, något man senare även gjorde, på grund av USAs ekonomiska läge.

Nasas avhopp betydde att ESA stod utan bärraketer till de två uppskjutningarna som ingår i uppdraget. Avhoppet innebär även att ESA stod utan en samarbetspartner som skulle stått för en hygglig del av kostnaden för projektet. I detta läge vände sig alltså ESA till Ryssland och Roscosmos. Efter samtal har de två rymdorganisationerna kommit överens om att Roscosmos bland annat ska stå för bärraketerna som behövs för uppskjutningarna. Så istället för amerikanska Atlasraketer kommer ryska Protonrakter se till att föra en rymdsond till Mars 2016 och en bil 2018.

Även om man nu är överens kommer det formella undertecknandet av ett avtal ske först i slutet av året då ESA måste gå tillbaka till sina medlemsländer och be om mer pengar till projektet. Detta då ESAs del av kostnaden har ökat från motsvarande 7,6 miljarder kronor till motsvarande 10,7 miljarder kronor.

2012-03-20

I slutet av förra veckan tog ansvariga inom ESA beslut om att gå vidare med ExoMars och en uppskjutning 2016 respektive 2018 trots att Nasa meddelat att man med största sannolikhet kommer hoppaa av ExoMars-projektet på grund av USAs ekonomiska läge. Istället kommer ESA att samarbeta med Ryssland som kommer att tillverka bärraketerna som behövs för respektive uppskjutning. Raketerna som kommer användas kommer vara av typ Proton. Samtidigt som ESA blickar åt Ryssland hålls dörren öppen för Nasa.

Även om nu ESA har beslutat att gå vidare med projektet finns det flera svåra frågor kvar att lösa. Bland annat kommer ESAs del av kostnaden för projektet att öka vilket kan slå mot andra delar av ESAs verksamhet om inte mer pengar tillförs ESA, något som inte är troligt. Det är inte heller säkert att den rymdsond som ska skickas upp 2016 kommer bli klar i tid för att hinna med det aktuella uppskjutningsfönstret. Möten med inblandade företag kommer hållas den närmste tiden för att se om det går att hinna till 2016 och vad som då behövs för att klara av det.

Så även om förra veckans beslut är positivt är det mycket som återstår innan det är säkert att ExoMars blir av.

2012-02-07

Allt fler uppgifter tyder på att Nasa kommer dra sig ur uppdraget ExoMars på grund av att den amerikanska rymdmyndigheten helt enkelt inte har råd. Tanken var att Nasa skulle bekosta den Atlasraket som skulle stå för den första uppskjutningen 2016. Nasa har tidigare indikerat att organisationen möjligtvis inte skulle kunna fullfölja sitt åtagande. Nu ska dock ett mer formellt förhandsbesked ha skickas till ESA.

Det officiella beskedet väntas komma inom en vecka eller så i och med att president Barack Obama presenterar sitt budgetförslag för år 2013. Sedan är det inte säkert att detta förslag går igenom men allt mer tyder på att Nasa hoppar av ExoMars.

ESA skickade redan i slutet på förra året en formell förfrågan till Roscosmos angående ifall ryssarna skulle kunna medverka och bekosta en Protonraket för uppskjutningen 2016. ESAs iver att få med Roscosmos lär knappast ha minskat efter Nasas förhandsbesked.

Äldre nyheter >>

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.