Hayabusa
Uppskjutning: 9 maj 2003
Framkomst Itokawa: November 2005.
Hemkomst: 13 juni 2010.
Uppdrag: Hämta hem prover från asteroiden Itokawa.
- Mer läsning -
Startsida/Nyheter.
Äldre nyheter
.
- Länkar - -
Japanska rymdsonder.
www.astrowebb.com
|Japanska rymdsonder
Japan| Hayabusa
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2011-09-02

I november 2005 fångade den japanska rymdsonden Hayabusa upp stoftpartiklar från asteroiden 25143 Itokawa. Mindre än fem år senare återvände Hayabusa till jorden och släppte sin insamlingskapsel över Stilla Havet. Vid denna tidpunkt var det osäkert om det fanns några stoftpartiklar från Itokawa ombord men några månader senare visade det sig att det fanns stoftpartiklar ombord.

Dessa stoftpartiklar har nu undersökts av amerikanska och japanska forskare. Resultatet av undersökningarna tyder på att Itokawa är en väldig gammal asteroid med lämningar från tidpunkten då vårt solsystem bilades. Undersökningarna tyder även på att Itokawa är en del av en större himlakropp som krockat och slagits sönder. Denna slutsats dras ifrån att Itokawa verkar blivit upphettad vilket oftast tyder på en kollision av något slag.

Resultaten som kommit fram efter Hayabusa ställer dock mer frågor än svar. Detta gör framtida likande uppdrag alltmer intressanta.

2010-11-16

Bild av partiklar fångade i det geléliknande material som finns i insamlingskapslarna. Vid blåa pilar är det partiklar med jordiskt ursprung mellan röda pilar är olivin (vänster) och pyroxen (höger).
Bild av partiklar fångade i det geléliknande material som finns i insamlingskapslarna. Vid blåa pilar är det partiklar med jordiskt ursprung mellan röda pilar är olivin (vänster) och pyroxen (höger).
Foto: JAXA.

Japans rymdmyndighet, JAXA, meddelade på tisdagen att rymdsonden Hayabusa genomförde sitt uppdrag att samla in stoftprover från asteroiden Itokawa med godkänt resultat. Beskedet kom efter att forskare ägnat nästan ett halvår åt att först samla in partikelprover från insamlingskapsel A och sedan analysera dessa. Visa av proverna visade sig ha jordiskt ursprung medan en del var av utomjordiskt ursprung.

Det som har hittas i proverna och som härstammar från Itokawa är pyroxen och järnlikt olivin. Totalt handlar det om ungefär 97 gram av stenmaterial varav det mesta är ifrån Itokawa medan resten är föroreningar från jorden.

Arbetet med att plocka fram fragmenten av material och analysen för att komma fram till vad som var vad utfördes i ett renrum. Storleken på partiklarna är oftast mindre än 10 millimeter vilket gör arbetet väldigt tidskrävande och mödosamt. Förutom japanska forskare har Nasa sänt över personal för att hjälpa till i arbetet.

Nu när insamlingskapsel A är genomgången kommer insamlingskapsel B att börja undersökas och förhoppningsvis innehåller även den asteroidstoft. När insamlingskapsel B har undersöks har båda insamlingskapslarna gåtts igenom.

2010-07-07

Kapseln med partiklarna.
Kapseln med partiklarna.
Foto: JAXA.

I måndags meddelade JAXA, Japans rymdmyndighet, att teamet som undersöker Hayabusas landningskapsel har funnit partiklar ombord på kapseln. Partiklarna finns i den innerkapsel som partiklar från asteroiden Itokawa skulle finnas om det finns några. Det är dock för tidigt att uttala sig om partiklarna, som bara är någon eller några millimeter stora, kommer från Itokawa eller ej. Eventuellt kan partiklarna komma från jorden och ha hamnat i kapseln innan uppskjutningen.

Ansvariga för Hayabusa räknar med att det kommer ta några månader att kartlägga huruvida partiklarna kommer från Itokawa eller från jorden. Om partiklarna skulle vara från Itokawa skulle det vara en världssensation.

2010-06-27

Ett team med bland annat personal från JAXA, Japans rymdmyndighet, har i slutet av denna vecka påbörjat arbete med att öppna Hayabusas landningskapsel. Kapseln, som landade på eftermiddagen den 13 juni i södra Australien, kan innehålla partiklar från asteroiden Itokawa. För att inte eventuella partiklar ombord på kapseln ska kontamineras sker allt arbete med kapseln i ett extremt rent renrum. JAXA förklarar åtgärderna med att även om inga partiklar skulle upptäckas kan det tänkas att tekniken i framtiden gjort sådana framsteg att extremt små mängder partiklar, som inte kan upptäckas idag, kan upptäckas i framtiden. Arbetet med att plocka isär kapseln beräknas ta ungefär en vecka.

Trots att arbete just har börjat har spår av gas upptäckts i kapseln. Eventuellt kan gasen ha förångas från Itokawa. Gasen kan dock komma från jorden atmosfär eller från andra ställen ombord på rymdsonden. Först efter en mer grundlig analys har genomförts går det att fastställa ett exakt ursprung. Sannolikheten att det ska finnas några partiklar från Itokawa ombord anses låg.

Äldre nyheter >>>

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.