www.astrowebb.com
Deep Impact
- Uppdragsdata -
Uppdrag: Deep Impact/Epoxi
Uppskjutning: 12 januari 2005.
Närmast kontakt med Tempel 1: 4 juli 2005.
Närmast kontakt med Hartley 2: 5 november 2010.
Närmast kontakt med 2002 GT: Januari 2020.
| Amerikanska sonder
USA| Deep Impact/Epoxi
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


20
11-12-18

Sex år efter sin uppskjutning fortsätter Deep Impact sin ensamma resa i rymden. Formellt har rymdsonden i dagsläget inget uppdrag och det finns inga pengar avsatta för fortsatt drift men det hindrade inte teamet bakom rymdsonden att genomföra en motortändning i slutet av november i år. Motortändningen, som varade i 140 sekunder, skedde den 24 november och innebar att Deep Impact satte kurs mot asteroiden 2002 GT.

Förutom att manövern gjordes utan att man vet om Nasas ledning kommer bevilja pengar till uppdraget finns även risken att bränslet ombord inte kommer räcka. Detta då det innan manövern endast fanns 2 kilo kvar av vad från början hade varit 86 kilo bränsle. Förutom förra månadens motortändning ska bränslet även räcka till en större manöver i oktober 2012 och småjusteringar inför förbiflygningen av 2002 GT i januari 2020. Även om både pengar och bränsle finns är det fortfarande osäkert om rymdsonden och dess instrument kommer klara sig till år 2020.

Gällande pengarna handlar det om uppskattningsvis 34 miljoner kronor per år som behövs, i alla fall om man kollar vad driftkostnaden varit de senaste åren. Troligen går det att komma undan billigare än så men det är ändock ett stor summa pengar som ska fram.

Att just asteroiden 2002 GT har valts ut beror dels på att den ligger inom Deep Impacts räckvidd och dels för att den är högintressant. Detta då 2002 GT regelbundet passerar jordens omloppsbana och därmed både utgör ett hot samt en kandidat för ett framtida eventuellt bemannat uppdrag till en asteroid. Asteroiden valdes ut bland ett halvdussin kandidater.

2002 GT är ungefär 800 meter vidd.

2010-11-05

Hartley 2 fotograferad av Deep Impact den 4 november.
Hartley 2 fotograferad av Deep Impact den 4 november.
Foto: NASA.

Vid tretiden, svensk tid, på torsdagseftermiddagen passerade rymdsonden Deep Impact som närmast kometen Hartley 2. Detta var andra gången som Deep Impact hade ett närgånget besök vid en komet och som närmast kom rymdsonden 700 kilometer. Under hela passagen använde Deep Impact sina instrument för att i detalj kartlägga Hartley 2.

Dem första bilderna från rymdsonden skickades till markkontrollen ungefär 30 minuter efter att Deep Impact hade passerat som närmast. Anledningen till fördröjningen var att rymdsonden var tvungen att ändra sin bana då det inte gick att fotografera kometen samtidigt som huvudantennen var riktad mot jorden.

Innan passeringen var uppdragsteamet lite nervösa då det inte var helt säkert att Deep Impact skulle klara av det nergångna besöket. Detta då rymdsonden var tvungen att passera igenom det stoft som Hartley 2 lämnar efter sig på sin färd. Lyckligtvis undvek Deep Impact alla småstenar och kunde fullfölja sitt uppdrag.

Äldre nyheter >>>

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.