www.astrowebb.com
Cassini-Huygens
- Uppdragsdata -
Uppdrag: Cassini-Huygens.
Uppskjutning: 15 oktober 1997.
Framkomst Saturnus: juni 2004.
Huygens landning på Titan: 15 januari 2005.
Uppdragslängd: Minst till 2017.
- Mer läsning -
Cassini nyheter.
Info. om Huygens.
Galleri.
Galleri Huygens.
| Amerikanska sonder
USA| Cassini| Nyheter

-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2012-03-07

Dione
Dione.
Foto: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute.

Med hjälp av Nasas rymdsond Cassini har ett team av astronomer gjort nya upptäckter gällande en av Saturnus månar. Månen ifråga är Dione, en måne som är mest känd för att vara en färglös is- och stenvärld nära Saturnus berömda ringar.

Upptäckten, som gjordes med hjälp av rymdsondens plasmaspektrumeter, visar att det finns en tunn atmosfär runt månen som består av molekylärsyre. Molekylärsyret upptäcktes vid en rutinförbiflygning av Dione i april 2010 och presenterades i senaste numret av Geophysical Research Letters.

Mätningar visar att atmosfären inte bara är tunn utan extremt tunn och jämfört med jordens atmosfär är densiteten ungefär fem triljoner lägre. Genom att använda Cassinis instrument har teamet kommit fram till det finns omkring 6750 syrejoner per kubikmeter, vilket är väldigt lite.

Att molekylärsyre har upptäckts i Diones atmosfär innebär att månen, till skillnad mot exempelvis ringarna, är en källa av just dessa molekyler. Det visar även att syre är relativt vanligt i Saturnussystemet och att processen att få fram det inte innehåller liv. Istället kommer syret från den process som sker när fotoner från solen eller elektriska partiklar från rymden träffar månens isiga yta. Forskarna tittar även på om molekylärsyret även kan uppstå av geologisk aktvitet på Diones.

Sedan tidigare har Cassini även används för att upptäcka en tunn atmosfär runt Saturnusmånen Rhea.

Mätningar visar att Dione består av ungefär 2/3 is men en kärna av sten.

2010-12-03

Cassinis närgångna besök av Saturnus måne Enceladus genomfördes planenligt den 30 november. Förbiflygningen skedde på en höjd av 48 kilometer ovan månens yta och om tre veckor kommer en likadan förbiflygning att ske. Under hela förbiflygningen använde rymdsonden sina instrument för att samla in data och ta fotografier. Ett av fotografierna syns här nedan och visar strålar av vatten och is som sprutar ut i rymden från månens södra regioner. Då solen inte stod i ett optimalt läge är många av fotografierna mörka. Alla fotografier finns på Nasas webbsida.

Strålar av vatten och is från månen södra regioner.
Strålar av vatten och is från månen södra regioner.
Foto: Nasa.

2010-11-30

Månen Rhea fotograferad från Cassini.
Månen Rhea fotograferad från Cassini.
Foto: NASA/JPL.

Den 24 november återgick rymdsonden Cassini till normala operationer efter att ha befunnit sig i "safe mode" sedan början av november. Beslutet att låta rymdsonden komma ut ur "safe mode" togs efter att markkontrollen dels hade kontrollerat alla system ombord dels säkerställt att rymdsonden hade uppträtt enligt plan i samband med att den gick in i "safe mode". När det stod klart att allt såg normalt ut togs beslutet att återgå till normala operationer. Teknikerna i markkontrollen har dock ännu inte funnit någon grundorsak till läsningsfelet som föranledde att rymdsonden gick in i "safe mode".

Ett verkligt prov om Cassini är redo kommer den 30 november då rymdsonden ska genomföra en lågflygning över månen Enceladus. Som närmast kommer Cassini vara 48 kilometer ovan ytan på månen vilket kan jämföras med 25 kilometer som är det närmaste Cassini varit Enceladus. Överflygningen kommer ske vid 68 grader nord och kommer åtföljas av ännu en om tre veckor. Under förbiflygningen kommer bland annat mätningar av månens gravitationen att genomföras. Genom att sedan jämföra denna mätning med mätningar gjorda vid överflygningar av den södra delen av månen hoppas astronomerna få reda på mer om Enceladus innandöme. Även fotografer och mätningar av området runt månen kommer genomföras.

En annan måne som Cassini har genomfört lågflygningar över är Rhea. Genom dessa närgångna besök har astronomer kunnat fastställa att Rhea har en väldig tunn atmosfär med syre och koldioxid. Detta är första gången som en rymdsond gjort en direktupptäckt av syremolekyler i en atmosfär förutom jordens. Det är dock inga större mängder syre utan densiteten beräknas vara fem miljarder gånger lägre än jordens atmosfär. Förhoppningsvis kommer upptäckten hjälpa astronomerna i deras sökande efter rymdobjekt som har förutsättningarna för liv.

2010-11-20

Sedan början av november har rymdsonden Cassini befunnit sig i säkerhetsläge ("safe mode") på grund av ett mjukvarufel i kontrolldatorn. Anledningen är att kontrolldatorn inte kunde läsa en viktig instruktion korrekt och som följd av detta gick rymdsonden in i "safe mode". Åtgärden var helt enligt plan när en sådan här händelse sker och det hela skedde den 2 november.

Teamteknikerna vet ännu inte varför felet inträffade men man är tillräckligt säkra på att allt står rätt till för att låta rymdsonden återgå till normala operationer den 24 november. Under den senaste tiden har alla vetenskapliga instrument startas om och nästa vecka kommer det sista vetenskapliga instrumentet startas om. Innan Även alla vetenskaplig data som finns lagrad ombord har laddas ner.

2010-10-06

Den amerikanska rymdsonden Cassini fortsätter plikttroget sin resa i Saturnussystemet och förra veckan släppte NASA ännu ett magnifik fotografi taget av rymdsonden. Fotografiet är taget den 25 december 2009 på ett avstånd av 617 000 kilometer och visar Saturnusmånen Enceladus. Upplösningen på fotografiet är fyra kilometer per pixel. Det som sprutar ut från månens sydpol är vattenis.

Saturnus måne Enceladus.
Saturnus måne Enceladus. Fullstorlek >>>
Foto: JPL/NASA.

2010-06-20

Tidigt på måndagsmorgonen kommer den amerikanska rymdsonden Cassini att genomföra sin hittills närmsta passage av Saturnus måne Titan. Som närmast kommer Cassini vara klockan 04:44, svensk tid, på måndagen Cassinis avstånd till Titan kommer då vara 880 kilometer, vilket innebär att Cassini kommer vara innanför Titans jonosfär. Genom att befinna sig så nära Titan kommer Cassini att i stort sätt vara avskärmad från Saturnus magnetfällt. Detta innebär att Cassinis instrument kommer kunna genomföra unika mätningar på Titan.

Genom att genomföra en närgången passage av Titan hoppas astronomerna få reda på mer om en måne som har stora likheter med jorden. Det är sedan tidigare känt att Titan har ett tjockt islager med en möjlighet till ett vattenhav under. Den viktigaste frågan som man hoppas få reda på genom förbiflygningen är om Titan har ett magnetfält eller ej. Att Cassini får denna vy av Titan är unikt och kommer förse oss med viktig kunskap om en av solsystemets största månar.

Titan är intressant då det under planetens frusna yta troligen finns ett flytande hav av vatten, vatten som brukar ses som en förutsättning för liv.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.