www.astrowebb.com
Spitzer Space Telescope 
Uppdrag: Spitzer Space Telescope.
Uppskjutning: Klockan 07:35 den 25 augusti 2003.
Uppskjutningsplats: Startplatta 17-B på Cape Canaveral Air Force Station.
Uppdragslängd: 2,5 år + 5år.
Bärraket: Delta II 7920H ELV.
Omloppsbana: Runt solen, ett år omloppstid.
- Länkar -
Amerikanska rymdsonder
 
USA| Spitzer Space Telescope
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2009-10-08

Artistbild över Saturnus nyupptäckta ring.
Artistbild över Saturnus nyupptäckta ring
.
Bild: NASA.

Med hjälp av det amerikanska rymdbaserade teleskopet Spitzer har astronomer upptäckt ännu en ring runt Saturnus. Den nyupptäckta ringen är inte vilken som helst utan den största av planetens ringar. Ringens närmaste punkt ligger på ett avstånd av sex miljoner kilometer från Saturnus och ringen sträcker sig ut till ungefär 12 miljoner kilometer från moderplaneten. Tjockleken på ringen motsvarar ungefär diametern på 20 stycken Saturnus och ringen lutar med 27 grader mot dem andra ringarna. I ringen befinner sig månen Phoebe och det är troligen även denna måne som har bidragit med material till ringen.

Anledningen till att ringen inte har upptäckts innan är att det består av väldigt finkornigt material som inte reflekterar tillräckligt med ljus för att ringen ska synas i synligt ljus. Avståndet mellan partiklarna som utgör ringen är så stort att om man befann sig mitt i ringen skulle den inte synas. Partiklarna som ringen består av är is- och stenpartiklar.

Förutom att addera ännu en ring till Saturnus ringsystem kan upptäckten hjälpa till att svara på frågan om varför Saturnus måne Cassini Regio ser ut som den gör. Cassini Regio brukar ofta jämföras med symbolen för yin och yang. Detta då ungefär halva månen är ljus och den andra halvan är mörk. Då Cassini Regio färdas i motsatt riktning som den nyupptäckta ringen tror astronomer att partiklar från ringen med jämna mellanrum bombarderar månytan och på så sätt "slipar" den ljus.

Upptäckten gjordes med hjälp av Spitzers infraröda instrument och för att se partiklarna, som har en temperatur på 80 Kelvin (minus 193,15 grader Celsius), var teleskopet tvunget att vara nedkylt.

2007-07-12

En grupp astronomer har med hjälp av det rymdbaserade teleskopet Spitzer upptäckt vattenånga runt en planet utanför vårat solsystem. Planeten ifråga är HD 189733b och cirklar runt en stjärna sim ligger 63 ljusår härifrån. Planeten ingår i planetgruppen "het Jupiter" och det som kännetecknar denna planettyp är att de är större än Jupiter, är väldigt varma och ligger i en omloppsbana nära sin moderstjärna. Man har även länge haft teorin att det skulle finnas vatten på dessa planeter. Dock har det varit svårt att bevisa detta, tills ny.

Förekomsten av vatten anses vara en grundförutsättning för att liv ska kunna uppstå. Dock anses sannolikheten för att liv skulle kunna uppstå på HD 189733b som väldigt liten då temperaturen på ytan är ungefär 1 000 Kelvin. Det är även för varmt för att vattenångan skall kunna klumpas ihop till moln. Tidigare studier av HD 189733b visar dock på att det kan förekomma torra moln.

Upptäckten tyder dock på att vatten kan vara mer vanligt än man tidigare trott. Man hoppas även att man i framtiden ska kunna finna stenplaneter där det förekommer vatten med hjälp av Spitzer och dess efterföljare.

Äldre nyheter >>>

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.