www.astrowebb.com
 
Astronomi| Galileo Galilei
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


N
är jag hör talas om Galileo Galilei är det första jag tänker på Apollo-Saturn 15 (26/7 - 7/8-1971) eller Apollo 15 (AS-510) som man också kan säga.

Vad har Apollo 15 och Galileo Galilei gemensamt då? Jo, en av Galileo Galileis idéer var att föremål av samma storlek men med olika tyngd som släpps på samma höjd landar samtidigt.

Han sa också att man måste göra det ta i vakuum. Men Galileo kunde inte åstadkomma vakuum, så han fick ta hänsyn till luftmotståndet . Men 329 år efter Galileo Galileis död kunde David Scott, som var befälhavare på Apollo 15, bevisa att Galileo hade rätt genom att släppa en Falkfjäder och en hammare på månen. För upplysningen skull kan jag säga att de landade samtidigt. Den här upptäckten skulle senare bli känd som tröghetslagen.

Det sägs att Galileo testade den här upptäckten genom att släppa en kanonkula från lutande tornet i Pisa, men dessvärre har jag inte kunnat få det bekräftat.

Lagen för den enkla pendeln
Galileo var mycket intresserad av Aristoteles texter. Så när han besökte Pisas katedral under en mässa som 17-åring så han en lampkrona hänga i en kedja i taket. Den svängde fram och tillbaka och Galileo märkte att det tog lika lång tid för lampan att göra en svängning fram och tillbaka oavsett om den svängde mycket eller litet.

G. Galilei..
G. Galilei..

Mer läsning
Månen.
Saturnus.
Venus.
Solen.
Apollo 15.

Galileo observerade dessa rörelser och intresset för att ta reda på vad det egentligen var som hände ökade. Han lade märke till att ju längre tiden gick, desto mindre blev lampans svängningar och hastigheten hade minskat.

Tiden för varje svängning trodde han var densamma vare sig rörelsen var lång eller kort. För att övertyga sig om det ta mätte han tiden med hjälp av sina egna pulsslag.

När mässan var slut återvände han till sitt rum på universitetet. Väl hemma började han experimentera med det som han hade i minnet från mässan.

Han tillverkade en pendel genom att ta ett snöre och hänga en vikt i ena änden. Denna satte han sedan i rörelse och mätte tiden med sina pulsslag. Efter en rad mätningar blev han övertygad om att hans antagande var korrekt.

Galileo hade upptäckt det som vi idag kallar lagen för den enkla pendeln. Pendelns svängning må vara lång eller kort, men när den svänger mäter den alltid samma tid. Hastigheten ändras, vilket medför att svängningarna tar samma tid allt eftersom de blir kortare. Enda sättet att ändra tiden för varje svängning var att ändra längden på själva pendeln.

Galileo utnyttjade sin upptäckt för att tjäna lite pengar. Han utarbetade en taktmätare som han sålde till läkare. Det här var alltså Galileos första upptäckt, men det skulle bli många fler innan han dog.

"Eppur si muove"
En av Galileo mest kända upptäckter är de fyra största månarna som kretsar runt Jupiter. Dessa månar är Lo, Europa, Ganymedes och Callisto. Alla dessa månar upptäckte Galileo i januari 1610.

I februari samma år gör en karta där han sätter in en del stjärnor. Detta kan kallas den första vetenskapliga kartan av rymden.

I december 1610 upptäcker han att Venus snurrar runt solen, lik månen snurrar runt jorden. 1616 fick han ta tillbaka sina teorier inför hotet att om han inte gjorde det skulle han bli bränd på bål eller få kämpa mot ett lejon eller något annat djur som ville äta upp honom. Inför det ta hotet tog Galileo, som tur var, tillbaka sina teorier. Men enligt legenden skulle Galileo ha sagt "Eppur si muove - lik väl rör hon sig". Med det ta menar han på att jorden snurrar längs solen och inte tvärtom som man trodde på den här tiden.

Anledning till att Galileo fick ta tillbaka sina upptäckter var att de gick emot den katolska kyrkans lära. Han kom också fram till att Venus är den planet som ligger närmast jorden.

När vi nu pratar om Venus så kan vi ta en annan av Galileo upptäckter. Galileo upptäckte nämligen olika faser hos Venus. Dessa faser är: "full" Venus, "ny" Venus och "halv" Venus, på samma sätt och av samma anledning som månen, alltså att Venus snurrar runt en större himlakropp. I det här fallet är det solen.

"Galileoteleskopet"
Hur gjorde han då dessa upptäckter? Jo, efter att ha läst en artikel om en Holländare vid namn Lipperhey som hade uppfunnit teleskopet började Galileo 1609, utan att ha sett ett teleskopet att konstruera ett eget teleskopet.

Det säga att det var Lipperheys son som hade upptäckt den förstorade effekten genom att hålla en tunn och ett tjock lins i samma linje. Men det är en annan historia.

Ett "Galileoteleskopet" fungerar på följande sätt.

Galileo's första teleskop var helt enkelt ett långt "rör", precis ett sånt man kan se sjörövare ha. I det här fallet tittar man precis på samma sett som en kikare. det ta teleskop hade en tjock och en tunn lins som satt en bit ifrån varandra. Bilden i ett sånt här teleskop blir upp och ner vänd. Fördelen med ett sånt här teleskop är att det ger en skapare bild. (Om du har ett teleskop som är det lättare för mig att förklara när jag har ett teleskop att "peka" på). Galileos första teleskop hade en förstoring på 30 gånger. Några år efter sitt första teleskop gjorde han ett som hade 1000 gångers förstoring.

Varför det finns "hav" på månen
Nu när Galileo hade tillgång till ett teleskop började han att titta upp mot rymden och som jag skrev innan så upptäckte han Jupiters fyra största månar.

Månen fotograferad från ISS.
Månen fotograferad från ISS.
Foto: NASA.

Dessa månar upptäckte Galileo som fyra lyssnade punkter runt Jupiter och när han sen tittare på de igen efter några dagar såg han att de hade rört på sig. Och tack vare de så kom han fram till att små himlakroppar snurrar runt större himlakroppar.

När Galileo gick ut med sina upptäcker, som gick emot den katolska kyrkans tro, så sände man en kyrkans man för att kontrollera Galileo upptäckter och som det sig bör fick han tillfälle att med egna ögon se Jupiter och dess fyra månar med egna ögon.

Denna man blev rasande och kallade Galileo teleskop förhäxad. När han sen riktade sitt teleskop mot månen upptäckte han egendomliga fläckar som visade sig vara ytstrukturen på en kropp som i själva verket var ganska lik jorden. Dessa mörka områdena trodde han var vatten och sedan dess har vi kvar orden mare, sea och ocean i namnen, trots att dessa stoftområden inte innehåller en droppe vatten. (Exempel: Sea of Tranquility, Stillhetenshav, där Neil A. Armstrong och Edwin E. Aldrin landade 1969 den 20 juli klockan 21:17:40 svensk tid.) På andra håll på månen såg han stora bergskedjor. Det var också Galileo som gjorde det mögligt att åka till månen med sin upptäckt av gravitationen som jag skrev i början (Tröghetslagen).

När han riktade teleskopet mot Saturnus så upptäckte han det som vi idag kallar Saturnus ringar. Om vi nu hoppar tillbaka till år 1612, i maj närmade bestämt, så skriver han sin första avhandling om att solen har mörka fläckar som vi kallar Solfläckar.

Med hjälp av dessa Solfläckar upptäcker han att solen roterar runt sin egen axel. Detta kom han fram till genom att studera de sk solfläckarna. Han tog helt enkelt och titta på en solfläck och skrev upp var någonstans den fanns på solen, sen observerade han den i några veckor och upptäckte på så viss att den hade flyttat på sig.

Galileo började nu längta tillbaka till Pisa och åkte också dit. Men där fick han flera fiender eftersom han ansågs ha teorier som stred mot Bibeln. Han blev kallad kättare och han förbjuds att lära ut eller försvara de åsikter som stred mot Bibeln eller hyllade Copernicus teorier.

Nu när vi ändå är uppe och "flyger" i rymden kan också nämnas att Galileo upptäckte att vår egen galax, Vintergatan, är uppbyggd av små stjärnor. Hur han nu såg det här är en gåta för mig. Som jag skrev innan fick Galileo ta tillbaka sina teorier, men 1623 fick Galileo tillstånd av Påven, Urban VIII, som för övrigt var en gammal vän till Galileo, att ge ut en bok som jämförde Galileos teori att jorden snurrade runt solen med kyrkans teori som gick ut på att solen snurrar runt jorden.

Men efter ett tag upptäckte kyrkans män, som först hade godkänt boken, att det inte var en jämförelse utan ett förespråkning för Galileos idéer.

Så efter några år, 1633, stod Galileo ännu en gång inför rätta för att ha gått emot kyrkans lära. Straffet blev livstids fängelse och boken, som för övrigt hete The assayer, blev förbjuden. Men i det här läget rykte Påven in och gjorde så att Galileo "bara" fick livstids husaresset.

I december 1633 återvände han till sitt hem utanför Florens. Huset och trädgården blev hans fängelse för resten av livet. Nu kan man tro att historien tog slut men det gjorde den inte. För Galileo fortsatte med sitt arbete och att skriva mer böcker som fick smugglas ut ur Italien på grund av att Galileo var förbjudna i Italien.

Fast Galileo många gånger bad om benådad och att slippa husarresten blev han kvar i sitt hus till den 8 januari 1642 då han dog vid 78 års ålder. Men innan han dog blev han blind 1638, men fast det ta fortsatte han sitt arbete.

Vem var Galileo Galilei?
Galileo Galilei föddes i Pisa den 15 februari 1564. Familjen bestod av tre sönder och fyra döttrar. Familjen kom ursprungligen från Florens och familjen återvände dit igen när Galileo nått vuxen ålder. Galileo var familjens förstfödde son och hans far Vincenzo hade stora planer för honom. Fadern hade hoppats på att pojken skulle bli målare eller musiker. Själv var han musiker och han under visade honom själv i dessa ämnen. Fadern upptäckte dock snabbt att konstnärsyrket gav för lite pengar, så istället började han utbilda Galileo till ullhandlare allt för att familjen var i stort behov av pengar. Beslutet att inte låta Galileo fortsätta med musik och målning fick fadern ångra många gånger, eftersom pojken visade stora talanger inom dessa områden.

När Galileo var 17 år ändrade hans far slutligen planerna för sin son. Han skrapade ihop en stor summa pengar och lät Galileo skriva in sig vid Pisas universitet som medicinstuderande i hopp om att familjen skulle få mer pengar. Orsaken till det ta var att läkaryrket gav en stor inkomst.

När Galileo påbörjade sina studier kände han sig mer tilltalad av lektionerna i Aristoteles fysik än av den medicinska under visningen. Efter att ha läst Aristoteles texter växte hans intresse för att ta reda på sanningen bakom dem.

Människans teorier var grundade på idéer och teorier framlagda av den grekiske filosofen Aristoteles. Detta motsatte sig Galileo genom att säga att solen var universums medelpunkt. Galileos envisa sökande efter sanningen gav honom ett öknamn. Han var ju som sagt övertygad om att universums rätta natur ännu ej avslöjats.

Även under sin lediga tid bedrev Galileo sina studier med stor flit. När han legat tre år vid universitetet var han så utbildad som en vetenskapsman vid den tiden kunde bli. Han hade börjat få erkännande för sin intelligens, men mötte fortfarande motstånd hos sina lärare. Han hävdade, med sina egna bevis som grund, att Aristoteles fysik var felaktig.

Galileo's far kämpade hårt för att kunna ge sonen pengar för att han skulle kunna fortsätta på universitetet. Ingen ville ge Galileo stöd för stipendier, eftersom alla ansåg att någon som inte trodde på Aristoteles skulle inte få fri under visning. 1585 fick Galileo lämna universitetet utan att ha tagit examen.

Han fortsatte sina vetenskapliga studier i Florens och han var fast besluten att bli matematiker och fysiker. Endast 25 år gammal fick han befattningen som professor i matematik vid universitetet i Pisa.

På grund av Galileos idéer om universum blev han utvisslad när han visade sig i föreläsningssalen. Folk trakasserade honom och hans dagar blev outhärdliga. Galileo insåg att det var meningslöst att stanna kvar, så han beslutade sig för att avgå.

Förolämpningarna upphörde, men nya problem dök upp. Han var nu lika fattig som under sina studentår och framtiden var oviss. Hans far hade avlidit och som äldste son bar han ansvaret för hela familjen. Han var själv inte gift, men levde i ett äktenskaps liknande förhållande med Marina Camba och de fick två döttrar och en son. Med hjälp av sina släktingar fick han matematikprofessuren i Padova. Under de följande 18 åren var Galileo lärare i Poldova i geometri och astronomi.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.