Astrowebb
 
Mars Express| Nyheter
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2012-02-17

Fyra månader efter att Mars Express gick i "safe mode" senast är nu rymdsonden åter i operativt läge, vilket innebär att det vetenskapliga arbetet har återupptagits. Anledningen till att Mars Express befunnet sig i "safe mode" sedan den 16 oktober förra året beror på ett fel i rymdsondens flashminne. Då det är flashminnet som används för att lagra kommandon har Mars Express inte kunnat utföra några vetenskapliga uppdrag under tiden i "safe mode". Under tiden har markteamet fått använda en annan av rymdsondens hårddiskar som bara kan handha 117 kommandon.

För att åter få igång det vetenskapliga arbetet har tekniker arbetat på att skriva kortare kommandon till rymdsonden. Att Mars Express nu är igång igen betyder mycket för ESA och enligt rymdorganisationen ska avbräcket inte ha påverkat rymdsondens livslängd och bränslet ombord tillåter upp till 14 års mer aktivt arbete.

2011-11-01

Artistbild av Mars Express.
Artistbild av Mars Express.
Bild: ESA.

ESAs trotjänare i omloppsbana runt Mars, Mars Express, har den senaste tiden vid upprepade tillfällen gått in i "safe mode" på grund av problem med sitt Solid-State Mass Memory (SSMM)-system. Det hela började den 13 augusti i år då rymdsonden försatte sig i "safe mode" på grund av ett läs/skriv-fel i SSMM. "Safe modet" gjorde att Mars Express fick avbryta sina vetenskapliga uppdrag och teknikerna nere på marken fick sätta igång med felsökning. Denna gång löstes det hela snabbt och redan den 18 augusti kunde observationerna återupptas.

Det dröjde dock inte längre än till den 23 augusti innan samma fel uppstod igen och denna gång dock utan att rymdsonden satte sig själv i "safe mode". Det vetenskapliga uppdraget stod dock åter still.

Då det av flera skäl inte är önskvärt att rymdsonden går in i "safe mode" påbörjades en diskussion den 24 augusti om man skulle gå över på "b-sidan", reservsidan, i SSMM. Bland annat innebär varje "safe mode" att bränsle motsvarande sex månader normala operationer går åt, detta då rymdsonden måste utföra en serie motortändningar för att lägga sig i rätt läge med kommunikationsantennen riktad mot jorden. Beslut togs om att gå över till "b-sidans" kontroll på SSMM och den 15 september återupptogs observationerna av vår röda granne.

Denna gång dröjde det till den 23 september innan ett internt kommunikationsfel i SSMM-systemet gjorde att Mars Express gick in i "safe mode". Efter utredning framkom det att denna incident inte hade något med tidigare problem att göra och det hela ansågs som en isolerad händelse. Detta gjorde att observationer kunde återupptas igen den 29 september.

Krater med  is.
Krater med is.
Foto: ESA.

Dryga veckan senare, den 11 oktober, inträffade dock samma fel igen, denna gång försattes dock Mars Express inte i "safe mode". Alla andra system och operationer var även dessa okej så ingen åtgärd vidtogs. Beslut togs dock om att göra en varm återstart av SSMM vid första möjliga tillfälle.

Fem dagar senare, den 16 oktober, inträffade en serie av sekvenser som ledde till att i stort sätt samma sak som hände den 23 september hände igen. Med andra ord försattes Mars Express ännu en gång i "safe mode". Då man inte ville återstarta "a-sidan" av SSMM, då det troligen skulle innebära ännu en "safe mode", inledes en större utredning för att komma förbi och om möjligt åtgärda det hela.

Då SSMM är där man lagrar kommandon skickade från markkontrollen är systemet av hög och kritisk vikt när det gäller rymdsondens vetenskapliga arbete. Normalt lagras kommandon från markkontrollen i en fil på SSMM vid namn Long Mission TimeLine (L-MTL). Samtidigt finns det en hårdvarubaserad minne vid namn Short Mission TimeLine (S-MTL) utanför själva SSMM.

För att åter få igång Mars Express är tanken att använda S-MTL för att lagra kommandon innan dessa utförs. På detta sätt hoppas teknikerna att problemen med SSMM ska kunna gås runt. Om detta fungerar och hur det påverkar rymdsondens vetenskapliga arbete får tester inom en snar framtid utvisa.

2010-06-02

På sju timmar genomför ESAs rymdsond Mars Express ett varv runt vår röda granne. Mellan klockan 03:00 och 10:00, svensk tid, den 27 maj togs över 600 högupplösta fotografier under rymdsondens 8194de varv runt Mars. Genom att sätta ihop fotografierna till en filmfrekvens får man perspektivet som en astronaut i omloppsbana runt Mars skulle ha om han eller hon tittade ut genom fönstret under ett helt varv. Att sätta ihop fotografierna till en filmfrekvens är just vad ESA gjort och nedan kan de se resultatet. Som du säkert förstår är filmsekvensen uppspelad i högre hastighet än i verkligheten.

Under det aktuella varvet hade Mars Express en högsta punkt på 10 527 kilometer och en lägsta punkt på 358 kilometer.

Ett varv runt Mars

Ladda ner (ESA, 8108 kb) >>>

Äldre nyheter >>>

Mars
- Uppdragsdata -
Uppdrag: Mars Express.
Uppskjutning: 2 juni 2003.
Framme: 25 december 2003.
Uppdragslängd: minst till 31 december 2012.
 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.