www.astrowebb.com
 
STS| Förlängning av rymdfärjeprogrammet
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2009-04-14

STS
Rymdfärja påväg mot startplattan.
Foto: NASA.

Under måndagen den 13 april framkom uppgifter om att NASA kommer att gå vidare med dem planerade åtgärderna som anses nödvändiga för att kunna avsluta rymdfärjeprogrammet planenligt 2010. Sedan tidigare har USAs president Barack Obama genom direktiv sagt åt NASA att inga åtgärder som försvårar en förlängning av rymdfärjeprogrammet får genomföras innan april 2009. Anledningen till direktivet var att den nya administrationen skulle få möjlighet att utan stress studera en möjlig förlängning av rymdfärjeprogrammet.

Inga nya direktiv har dock i stort kommit från Obamas administration vilket gör att NASA känner sig tvingade att gå vidare planenligt med avvecklingen av rymdfärjeprogrammet. Som vanligt handlar det om pengar då Obama måste anslå mer pengar till NASA för att möjliggöra en förlängning. Obamas tysthet när det gäller NASA och dess framtid gör det omöjligt för NASA fortsätta som man gjort hittills och bevara utrustning och annat som inte behövs idag men som behövs vid en eventuell förlängning. Det enda som Obama hittills offentligt och formellt gjort för att förlänga rymdfärjeprogrammet är att istället för att avsluta rymdfärjeprogrammet inom budgetåret 2010, vilket innebär sista september, har NASA på sig till den 31 december 2010. Det är dock högst sannolikt att alla uppdrag som idag är godkända kommer genomföras även om något eller några uppdrag ramlar över till 2011.

Rymdfärjan Endeavour (STS-126) fotograferad från ISS.
Rymdfärjan Endeavour (STS-126) fotograferad från ISS.
Foto: NASA.

Som läget ligger idag är åtta (nio med LON-400) rymdfärjeuppdrag helt godkända med STS-133 som det sista. Uppdraget STS-134 är dock godkänt men hittills finns inte alla nödvändiga pengar anslagna. Allt talar dock för att STS-134 kommer genomföras.

Obamas ovilja att tydligt visa vad han och hans administration vill med rymdfärjeprogrammet har fått mycket kritik bland annat från ledamöter i USAs senat och kongress. Att Obama verkar prioritera frågan lågt märks bland annat på att han inte ännu har tillsatt någon ny administrativ chef för NASA tros att Mike Griffin avskedets i samband med Obamas tillträdde i januari i år. Tidigt under Obamas valkampanj ville han även ta pengar från NASA och försena Constellationprogrammet med fem år för att lägga pengarna på andra statliga myndigheter. Under slutet av kampanjen tonade Obama dock ner detta kraftigt då flera av dem viktiga delstaterna i ett presidentval även har en stor rymdindustri.

Förhoppningsvis kommer Obama vakna ur sin rymdkoma och presentera vad han vill med NASA i allmänhet och rymdfärjeprogrammet i synnerhet.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.