Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR)
- Uppdragsdata -
Uppdrag: Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR).
Uppskjutning: 2012.
Uppskjutningsfönster: Klockan 16:30 - 20:30.
Omloppsbana: Låg omloppsbana, 550 kilometer.
Uppskjutningsplats: Kwajaleinatollen.
Bärraket: L-1011 Stargazer + Pegasus XL.
Uppdragslängd: Minst två år.
- Mer läsning -

Amerikanska rymdsonder.

www.astrowebb.com
 
USA| NuSTAR
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2012-03-18

Uppskjutningen av Nustar kommer med största sannolikhet att försenas lång tid, eventuellt flera månader. Orsaken är att mjukvaran i bärraketens kontroll- och flygdator måste omprogrammeras. Exakt vad som är fel har inte offentliggjorts men enligt uppgift ska ormprogrammeringen vara omfattande.

Att uppskjutningen försenas kraftigt kommer inte påverka uppdraget då det är oberört gällande uppskjutningstid. Det hade varit värre om det hade handlat om en rymdsond till en planet då dessa uppskjutningar helst bara kan ske inom visa tidsfönster.

2012-03-13

Nustar efter att alla tester vara avklarade i januari i år.
Nustar efter att alla tester vara avklarade i januari i år.
Foto: NASA.

Den planerade uppskjutningen av det rymdbaserade teleskopet Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) har fått senareläggas. Meningen var att uppskjutningen, som kommer ske med en Pegasusraket, skulle ha sket den 22 mars men ansvariga beslutade under helgen att senarelägga uppskjutningen. Inget nytt uppskjutningsdatum är i dagsläget satt men den 15 mars kommer ansvariga att hålla ett Flight Readiness Review där man förhoppningsvis kommer sätta ett nytt uppskjutningsdatum.

Anledningen till förseningen är att teknikerna måste säkerställa, genom tester och simuleringar, att mjukvaran ombord på bärraketens kontroll- och flygdator. är okej.

Nustar befinner sig för tillfället monterad på toppen av Pegasusraketen och om allt går bra på torsdag kommer satelliten och bärraketen lastas ombord på ett L-1011-flygplan under fredagen inför flygningen till Kwajaleinatollen, varifrån uppskjutningen kommer ske. För närvarande befinner sig Nustar i en hangar på Vandenberg flygbas i Kalifornien.

Uppdragsinformation
Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) är Nasas senaste tillskott i satellitfloran runt vår planet. Nustar är ett rymdbaserat röntgenteleskop som kommer arbeta inom 6 - 79 keV inom det elektromagnetiska spektrumet, vilket innebär att teleskopet kommer arbeta inom den högenergiröntgenområdet. Detta kommer vara första gången som ett rymdbaserat teleskop arbetar inom detta område och anledningen är att det tidigare inte har kunnat tas fram rymdbaserade teleskop med den fokallängden och fokusen som behövs.

Artistbild av Nustar.
Artistbild av Nustar.
Bild: NASA.

Nustar är uppbyggt längs en över tio meter lång teleskopram där det i ena änden sitter optik och i den andra mottagningsutrustning, styrenhet, solpanel etc. Tack vare teleskoparmen får teleskopet en fokallängd på tio meter. Optiken är uppbyggt av flera lager av Tungsten/Silicon och Platinum/Silicon/kol med totalt ungefär 200 lager. Total längd på optiken är 450 millimeter och maximal radie är 191 millimeter. I andra änden av teleskoparmen sitter två stycken detektorer, en för varje optikenhet.

Båda optikenheterna tittar på samma område av himlen och när datan väl tagits emot nere på jorden kombineras datan för båda detektorerna. Detektorerna i sig består av fyra stycken 32×32 pixel stora Cadmium-Zinc-Tellurium-dektektorer. Dessa detektorer, som sitter i focalplanet, är väldigt bra på att omvandla högenergiprotoner till elektroner. Dessa elektroner kan sedan läsas av och skicka ner till markkontrollen på jorden.

Nustar kommer bland annat att studera kollapsade stjärnor, svarta hål, unga supernovor och den extrema strålning som visa galaxer, som innehåller extrema svarta hål, utstrålar.

Uppskjutningen av Nustar kommer ske med en bärraket av typ Pegasus XL.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.