www.astrowebb.com
 
Constellationprogrammet
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2008-10-31

Artistbild på Orion.
Artistbild på Orion.
Bild: NASA.

NASAs Constellationprogram ser ut att drabbas av ännu fler förseningar. Förseningarna beror bland annat på minskad budget, tekniska utvecklingsproblem och förseningen av Atlantis STS-125. När det gäller budgeten handlar det om att Constellationprogrammet inte får dem pengar som programmet har begärt. När det gäller den tekniska delen är det både bärraketen Ares och kapseln Orion som dras med olika typer av problem. Bland annat har Orion en längre tid haft viktproblem och NASA har en längre tid arbetat med att "banta" Orionkapseln för att den ska få plats på Aresraketen.

Det ser även ut som att planen att utveckla Orionkapseln för att fungera både som en "ISS-kapsel" och månkapsel kommer läggas på hyllan. Istället funderar NASA på att i första hand endast satsa på en ISS-version av Orionkapseln. Den främsta orsaken till detta är att minska kapet mellan rymdfärjeprogrammet och Constellationprogrammet och kunna tidigarelägga den första bemannade flygningen med Orionkapseln. Enligt det uppskjutningsmanifest som gäller idag kommer första bemannade flygningen med Orion ske i slutet av 2015 och första Orionflygningen till ISS ske ett år senare.

När det gäller Aresraketen har det framkommit kritik att raketen kan välta redan vid låga vindstyrkor. Detta skulle kunna innebära att raketen ramlar ner och slår i servicetornet. Även en vindpust under uppskjutningsfasen skulle kunna få allvarliga konsekvenser med stora skador på servicetornet. Dessa uppgifter har dock förnekas av NASA och enligt officiella uttalanden pågår arbete med att förberedda Aresraketen för dess första tester nästa år. Tidigare uppgifter gör även gällande att det skulle kunna uppstå kraftiga vibrationer under uppskjutningen vilka skulle kunna skada och i värsta fall döda astronauterna ombord.

Ansvariga inom Constellationprogrammet funderar även på att inte genomföra en del tester av Aresraketen. Detta för att kunna hålla tidsplanen och krympa avståndet mellan rymdfärjeprogrammet och Constellationprogrammet samt spara pengar. Testerna som berörs är designtester som inte anses kritiska. Pengarbesparingen ligger främst i att inte behöva bygga upp serviceanläggningar och testanläggningar inför testen.

Om det inte skulle vara nog med Constellationprogrammets egna förseningar påverkar förseningen av Atlantis STS-125 Constellationprogrammet. NASA har nu bekräftat att uppskjutningen av STS-125 är framflyttad till tidigaste maj nästa år vilket innebär att överlämnandet av startplatta 39B till Constellationprogrammet flyttas framåt med lika mycket. Hur förseningen påverkar Constellationprogrammet i det långa loppet är oklart men troligtvis blir det en stor påverkan på Constellationprogrammet.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.