www.astrowebb.com
 
Ny tunglyftarraket tillkännagiven
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2011-09-14

SLS lyfter.
SLS lyfter.

Bild: Nasa.
På onsdagen tillkännagav Nasa officiellt det uppskjutningssystem som ska ersätta rymdfärjan, i alla fall vad som gäller fram till nästa byte av president i USA. Det nya programmet går under manet Space Launch System (SLS) och bygger på delar både från rymdfärjeprogrammet och Apolloprogrammet. Tanken är att en första obemannad uppskjutning ska ske 2017 och det första bemannade uppdraget ska vara att frakta upp Orion Multi-Purpose Crew Vehicle, som är en rest från Constellationprogrammet, till rymdstationen samt stora nyttolaster. Tanken är sedan att SLS ska användas för framtida bemannade uppdrag utanför låg omloppsbana runt jorden.

Förutom den första obemannade uppskjutningen 2017 finns en till obemannad uppskjutning inplanerad innan det kan bli aktuellt med bemannade uppskjutningar.

SLS är en flerstegsraket som lånat sidoraketerna från rymdfärjeprogrammet men istället för sidoraketer med fyra sektioner kommer sidoraketer med fem sektioner användas. Dessa två fastbränsleraketer kommer fästas på det första raketstaget, som kommer ha en diameter på 8,4 meter och drivas av tre stycken RS-25D/E-motorer. Raketsteget består av en bränsletank likande den som användes under rymdfärjeprogrammet. Dessa motorer är samma typ som rymdfärjornas huvudmotorer. Raketens andra steg kommer använda en uppgraderad J-2X-motor, vilket är samma typ som användes på det andra- och tredje raketsteget på Saturn V-raketen.

SLS på startplattan.
SLS på startplattan
.
Bild: Nasa.

Tillsammans kommer kombinationen kunna lyfta upp till 68 ton nyttolast och det första raketstaget kommer ha en lyftkraft på 3,7 miljoner kilo. I ett senare skedde kommer en ännu kraftfullare version av raketen tas fram genom att använda fem J-2X-motorer istället för tre stycken. Med denna kombination kommer raketen kunna lyfta 130 ton nyttolast till låg omloppsbana och ha en lyftkraft på fyra miljoner kilo. Fastbränsleraketerna ska även i en framtid kunnat bytas ut till en annan typ av raketer för att öppna upp för flera företag att vara med och konkurrera om att bygga delar till systemet.

Den mobila uppskjutningsplattformen som kommer användas kommer vara en modifierad version av den reda byggda dito för Aresraketen. Uppskjutningsplattan som kommer användas är 39B på Kennedy Space Center.

För att förstå kraften i SLS kan raketens siffror jämföras med Saturn V. Saturn V var kapabel att få upp 119 ton till låg omloppsbana och hade ett första raketsteg med en lyftkraft på 3,4 miljoner kilo. Höjden på SLS kommer bli 121 meter vilket kan jämföras med Saturn V som var 110 meter hög.

Priset för utvecklandet av SLS beräknas till 20 miljarder kronor per år med en totalsumma till och med testflygningarna 2017 på 121 miljarder kronor. Detta ligger ungefär i linje med vad rymdfärjeprogrammet kostade per år. Pengarna ska finnas inom Nasas nuvarande budget men det finns inga garantier att andra Nasa-program inte för stryka på foten.

Även om bilderna Nasa släppt visar en raket målad i vit och svart, lik Saturnraketen, kommer SLS i verkligen inte målas. detta då färgen bara tar upp onödig vikt, istället kommer bränsletanken ha samma isolering och färg som rymdfärjornas bränsletank.

Det officiella tillkännagivandet av SLS kommer fjorton dagar efter att rymdfärjeprogrammet officiellt har lagts ner. Politik och oro för orealistiska kostnadsuppskattningar har dock försent tillkännagivandet med dryga två månader.

Space Launch System

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.