www.astrowebb.com
 
Vita Husets budgetäskande år 2013
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2012-02-14

Endeavour på väg mot startplattan.
Endeavour på väg mot startplattan.
Foto: NASA.

På måndagen offentliggjorde Nasa och USAs president Barack Obama Vita Husets budgetäskande för budgetåret 2013, ett budgetår som sträcker sig mellan den första oktober 2012 och den sista september 2013. I budgeten, som är en minskning jämfört med årets budget, finns både stora nedskärningar och intressanta satsningar. Totalt begär Vita Huset att USAs Kongress ska godkänna en budget på 17,7 miljarder USD vilket motsvarar 118,4 miljarder kronor.

Som alltid har budgeten delas in i ett färre antal större poster som i sin tur är indelade i delposter.

Under budgetposten ”vetenskap” budgeteras 4,9 miljarder USD, vilket är en minskning jämfört med i år på ungefär 170 miljoner USD.

I sin tur delas sedan ”vetenskap” upp i delposter.

Under delposten ”jordvetenskap” budgeteras 1,8 miljarder USD för bland annat uppskjutning och utveckling av satelliter som ska hålla koll på koldioxid, bland annat OCO-2. I budgeten avsätts även pengar för att ooperera 16 satelliter som redan ligger i omloppsbana.

Nästa delpost är ”planetvetenskap” med totalt 1,2 miljarder USD i budgeterade medel. Pengarna är bland annat tänkta att användas till färdigställande av rymdsonderna Maven, OSIRIS-REx och LADEE. Även totalt 16 stycken pågående rymdsondsuppdrag kommer fortsätta få pengar. Pengar avsätts även får att kunna återuppta produktionen av Plutonium-238 inför kommande rymdsondsuppdrag.

Caldwell Dyson och Doug Wheelock ute på rymdpromenad.
Caldwell Dyson och Doug Wheelock ute på rymdpromenad.
Foto: NASA TV.

Utanför ”planetvetenskap” ligger budgeten för James Webb Telescope. En budget som utökas och landar på 628 miljoner USD. Inom ”vetenskaps”-posten finns även astrofysik som får 660 miljoner USD och heliofysik som får 647 miljoner USD.

Nästa större budgetpost är ”Exploration” och det är här allt nytt och spännande som Nasa ska satsa på ligger. Total budgetpeng som är avsatt till denna budgetpost är 3,9 miljarder USD, en liten ökning från året innan. Det är dessa pengar som bland annat ska bekosta Orion och Nasas nya tunglyftarraket SLS samt alla nödvändiga stödsystem. Budgetposten, som är en av de största posterna i budgetförslaget, kan ses som den viktigaste då det är här en stor del av Nasas framtida bemannade rymdprogram ligger.

”Exploration” är i sin tur uppdelad till tre större delposter där kommersiell rymdfart ligger på 830 miljoner USD. Vita Huset försökte dock få dessa pengar redan inför årets budget men Kongressen tyckte att det fanns viktigare saker att satsa på och godkände bara drygt 400 miljoner USD.

En annan viktig budgetpost är ”rymdoperationer” och handlar kort sagt om det Nasa håller på med nu inom den bemannade delen av rymdprogrammet. Totalt är 4 miljarder USD avsatta, vilket är en minskning med drygt 100 miljoner USD. Den minsta av tre delposter inom denna budgetpost berör rymdfärjeprogrammet och dess avvecklande. Totalt avsätts drygt 70 miljoner USD till detta ändamål. ISS-programmet får drygt 3 miljarder USD och då ingår kostanden för stolköpen i Soyuzkapslarna. Avsatta medel finns även för att kunna driva ISS förbi år 2020.

Den första Dragonkapseln att flyga i rymden ställdes ut tidigare i år på Cape Canaveral Air Force Station i Florida, USA. Kapseln är återanvändningsbar men då den är den första kommer den inte att flyga igen.
Den första Dragonkapseln att flyga i rymden ställdes ut tidigare i år på Cape Canaveral Air Force Station i Florida, USA. Kapseln är återanvändningsbar men då den är den första kommer den inte att flyga igen.

Foto: Johnny Rönnberg.

Det finns även 935 miljoner USD avsatta för support av nuvarande och kommande bemannade rymduppdrag.

Den sista stora budgetposten avser support och management av Nasas olika center runt om i USA. Totalt finns 2,8 miljarder USD för detta ändamål.

Resterade medel i budgeten är avsatta till budgetuppföljning, ombyggnad, nybyggnad och renovering av byggnader och fastigheter. Även medel för utbildning, både intern och utåtriktad samt PR-arbete finns med.

Nu när Vita Huset presenterat sin budget är det bara arbetet att få budgeten genom USAs Kongress och Senat som är kvar. Ett arbete som i mångt och mycket säkert kan vara svårare att komma överrens om än internt. Säkert är i alla fall att innan Nasas budget för budgetåret 2013 har fastslagits kommer den säkert se annorlunda ut än det nu presenterade förslaget.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.