www.astrowebb.com
 
Astronomi| Jorden är inte ensam
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2012-03-28
 

Artistbild av en superjord.
Artistbild av en superjord.
Bild: ESO/L. Calçada.

E
tt internationellt team av planetjägare har med hjälp av 3,6 metersteleskopet vid ESOs observatorium La Silla i Chile och instrumentet HARPS upptäckt att så kallade superjordar är vanligare i våran närhet än tidigare trott. Enligt forskarteamet kan det finnas tiotals miljarder superjordar i den beboeliga zonen bara i Vintergatan varav ungefär hundra inom ett avstånd på 30 ljusår från jorden, vilket i sammanhanget får ses som nästgårds.

För att komma fram till detta resultat har forskarteamet under sex år studerat röda dvärgar och förekomsten av exoplaneter runt dessa och då främst stenplaneter i jordens storlek inom den beboeliga zonen. Anledningen till att teamet riktat in sig på röda dvärgar är för att den typ av stjärntyp utgör 80 procent av alla stjärnor i Vintergatan. Jämfört med solen är röda dvärgar både ljussvagare och kallare, men det gör även att de överlever mycket längre vilket gör röda dvärgar till en ytterst vanlig stjärntyp.

Totalt uppskattas det att bara i Vintergatan finns 160 miljarder röda dvärgar och då teamets arbete pekar på att 41 procent av dessa har superjordar i den beboliga zonen visar enkel matematik att jordlika planeter, i betydelsen stenplaneter i jordstorlek inom den beboliga zonen, är relativt vanliga.
För att få en grund till sin forskning började teamet med att studera 102 noga utvalda röda dvärgar på södra halvklotet med hjälp av HARPS. Runt dessa 102 stjärnor fann man totalt nio superjordar varav två inom den beboliga zonen. Efter detta gick teamet vidare med att studera även stjärnor utan exoplaneter samt med samma metod återupptäcka redan kända exoplaneter. Genom att sedan slå ihop alla mätningar kom teamet fram till att 41 procent av de röda dvärgarna har superjordar i den beboeliga zonen, i ett spann mellan 28 procent och 95 procent. Teamet kom även fram till att exoplaneter i storlek med Jupiter och Saturnus är betydligt ovanligare då endast tolv procent av de röda dvärgarna hade denna typ av exoplaneter.

Med superjord menar man en exoplanet som är mellan en och tio gånger jordens massa och den beboliga zonen definieras som den zon runt en stjärna där vatten kan finnas i flytande form på planetytan. Nackdelen med röda dvärgar är att de kan ha utbrott som bestrålar planeterna med röntgen- och uv-strålning, vilket försvårar uppkomsten av liv

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.