www.astrowebb.com
 
Astronomi| Het vattenplanet bekräftad
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2012-02-22

Ett team av astronomer presenterade på tisdagen nya upptäckter gällande exoplaneten GJ1214b. Planeten, som upptäcktes i december 2009, ligger på ett avstånd av 40 ljusår och med hjälp av Hubbleteleskopet (HST) har närgångna studier av planetens densitet visat att GJ1214b består till stora delar av vatten. Faktum är att GJ1214b består av mer vatten än jorden samtidigt som andelen sten är lägre. Att GJ1214b till största delen består av vatten misstänktes redan 2010 med det var först med hjälp av Hubbleteleskopets Wide Field Camera 3 misstankarna kunde bekräftas.

Trots vattnet är GJ1214b inget semesterparadis direkt då temperaturen uppskattas till 230 grader och vattnet döljs under en tjock ångande atmosfär. Planeten ligger även endast två miljoner kilometer från sin moderstjärna vilket är utanför den beboeliga zonen. Om inte detta skulle vara nog verkar det som att GJ1214b bildades längre ut i sitt planetsystem där det fanns vattenis och sedan under årens lopp vandrat inåt till sin nuvarande position. Under vandringen har GJ1214b troligen upplevt mer jordlika temperaturer. Det allt värmare klimatet på GJ1214b har sedan fått vattenisen att tina och bilda flytande vatten.

Tack vare sin än så länge unika sammansättning har GJ1214b bildat sin alldeles egna klass gällande exoplaneter. Storleksmässigt är dock planeten en superjord med en diameter på 2,7 gånger jordens.

För att mäta GJ1214bs sammansättning mätte Hubble moderstjärnas infraröda strålning på planetytan. Med hjälp av dessa mätningar har planetens densitet uppmäts till 2 gram per kubikcentimeter, vilket kan jämföras med jordens 5,5 gram per kubikcentimeter och vattens ett gram per kubikcentimeter. Att densiteten skiljer sig så mycket från jordens tyder på att planetens inre ser helt annorlunda ut än jorden dito.

Förhoppningsvis kommer mer fakta om planeten fram efter att James Webb Space Telescope om några år tagit en titt på planeten.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.