Tag Archives: kommunala självbestämmandet

Inte så ila som det kunde varit, men tillräckligt ila

Efter många om och men har Regeringen lagt fram en promemoria gällande Robin Hood-skatten (kommunala skatteutjämningssystemet) och precis som ursprungsförslaget (SOU 2011:39) är det ingen trevlig läsning som sollentunabo. Det nya förslaget innebär att skattebetalarna i Sollentuna inte åker på en lika stor smäll kostnadsmässigt som i ursprungsförslaget men det kommer fortfarande kosta oss mer […]

Vems ärrenden går herr Attefall?

Kristdemokraten och Bostadsministern Stefan Attefall tycker att det förslag som Byggkravsutredningen kommit fram till gällande kommunernas rätt att kunna ställa egna tekniska krav på bostadshus utöver Boverkets låga grundkrav är bra. Att Attefall, som företrädare för Regeringen, vill begränsa det kommunala självbestämmandet är väl ingen direkt överraskningen men man kan fråga sig om det är […]

Det kommunala självbestämmandet nedmonteras bit för bit

Förra året fick Björn Hedlund i uppdrag av Regeringen att leda den så kallade Byggkravsutredningen (S 2011:10). Ursprungsdirektiven till utredningen är att: − kartlägga kommunernas tillämpning av bestämmelserna om tekniska egenskapskrav i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets byggregler, − analysera vilka effekter tillämpningen av de tekniska egenskapskraven samt kommunernas särkrav har på […]