Höghus i Rotebro

I veckans Vi i Sollentuna har jag och Ola Byström följande insändare.

Med anledning av Maria Stockhaus insändare i Vi i Sollentuna nummer 13 2015 kan man fråga sig om Stockhaus ens har läst remissvaren eller om hon bara utgår från att Rotebroborna säger tvärnej till att bygga i Rotebro? För de allra flesta remissvaren har inget större emot att det byggs i Rotebro och det förekommer även en hel del förslag på bra platser att bygga på.

Det som folk är mindre positiva till är det föreslagna 22-våningshuset som inte passar in i den befintliga småskaliga bebyggelse som centrala Rotebro består av. Att se stadsplanering med ett hus i taget slutar aldrig bra och man tappar snabbt greppet över helheten och slutresultatet blir både plottrigt och utan sammanhang.

Närheten till järnvägen är inte heller av godo vilket framgår av både Trafikverkets och Länsstyrelsens remissvar. Med tanke på att Ostkustbanan är klassad som ett riksintresse och två till spår är aktuella är det bara obetänksamt att bygga nära järnvägen både ur ett säkerhets- och ett folkhälsoperspektiv. Att tränga ihop många människor på liten yta har även sina nackdelar och Stockholm är inte känt precis för att ha brist på byggbar mark.

En levande stad är inte heller något man får genom att bygga högt och därmed skapa blåsiga och därmed ogästvänliga platser såsom Turebergs torg eller torget vid Scandic hotell i Kista. Ingen av dessa platser är något som folk spontant uppehåller sig vid för att njuta av stadslivet.