Valprogrammet – Närtrafik i norra och södra kommundelarna

Valet närmar sig med stormsteg och förhoppningsvis har du fått Sollentunapartiets valprogram i brevlådan. I Valprogrammet tar vi upp våra prioriterade frågor för den kommande mandatperioden. Med anledning av att valprogrammet nu förhoppningsvis nått ut till alla hushåll i Sollentuna tänkte jag starta en liten serie där jag djupdyker i en fråga och utvecklar mina tankar kring denna fråga. Du hittar alla inlägg i ämnet här.

Detta inlägg handlar om
Närtrafik i norra och södra kommundelarna

Med tanke på att allt mer av den kommunala servicen blir koncentrerad till några få ställen i kommunen blir bra kommunikationer allt viktigare. Idag saknar både norra och södra delarna av kommunen Närbusslinjer som kan ta människor från exempelvis Viby till Rotebro eller från avsides bostadsområden till pendeltågsstationen eller Stinsen.

Denna typ av linjer är av största vikt för personer utan bil och med svårigheter att gå längre sträckor. Det handlar inte heller bara om resor till matbutiken utan även till andra aktiviteter för unga som gamla.

Vi i Sollentunapartiet vill att kommunen ligger på och ser till att landstinget inför närbusslinjer i hela kommunen och inte bara i de centrala delarna.