Skillnad på väg och väg

Var ute och promenerade tidigare idag och passerade motorvägsbygget vid Rotebro station. Området är ett virrvarr av tillfälliga bilvägar, cykelvägar och gångvägar. Det var rätt intressant att se trafiklösningarna för de olika trafikslagen.

[caption id="attachment_5" align="alignleft" width="200" caption=""]Väg.[/caption]Provisorisk bilväg? Nej, det skulle vara omöjligt då den inte är asfalterad. Trafikverket tycker tydligen att det är helt okej för gångtrafikanter och cyklister ska tvingas till en väg som består av grova stenar samtidigt som bilarna har en fin asfalterad väg att köra på. Tack och lov att man själv inte behöver framföra en barnvagn eller rullstol på aktuell “väg”. Men man får väl i alla fall glädjas åt att man efter många veckor la asfalt på de uppgrävda ställena på gång- och cykelvägen på andra sidan järnvägen.

Det är inte bara standaren på gång- och cykelvägen som skiljer sig markant från bilvägen utan man har även sett till att lägga till några andra “spänningsmoment” för gångtrafikanter och cyklister.

[caption id="attachment_5" align="alignleft" width="200" caption=""]Väg.[/caption]Regn och mörker räcker för att både cyklister och gångtrafikanter ska missa denna stenkant. Omarkerade stenkanter fanns det även gått om i övrigt.